Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
Ședința din ziua de 14 iulie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.814
din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art.4; Legea cu privire la publicitate – art.3; Legea privind
protecţia consumatorilor – art.1, 11, 4 ş.a.; ş.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1331 din 7 iunie 2011 pentru aderarea Republicii Moldova
la Acordul cu privire la Programul de schimburi pentru studii universitare în
Europa Centrală (CEEPUS III).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1350 din 9 iunie 2011 privind ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, încheiat
prin schimb de scrisori la 8 aprilie 2010, privind modificările la Protocolul anexat
la Acordul dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie
Atomică cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul privind
neproliferarea armelor nucleare.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.710
din 16 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din
13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1756 din 11 iunie
2010 pentru aprobarea bugetului şi numărului de personal al Curţii de Conturi pe
anul 2011.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.71 din 17 ianuarie
2011 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe
anul 2011.
9. Dezbaterea și remiterea în comisie a proiectului de Hotărîre nr.1564 din
8 iulie 2011 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea
cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.
10. Examinarea proiectelor de acte legislative propuse de comisiile
permanente ale Parlamentului spre respingere (12 proiecte).
2
11. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege nr.2542 din 17 iulie 2000
pentru completarea Legii învăţămîntului (art. 48).
12. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege nr.4578 din 26 decembrie
2000 pentru modificarea şi completarea articolului 8 din Legea învăţămîntului.
13. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege nr.2823 din 21 septembrie
2001 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea învăţămîntului
– art. 21, 61, 62; Legea privind administraţia publică locală–art. 13; ş.a.).
14. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege nr.4040 din 3 decembrie
2004 pentru modificarea articolului 25 alin. (3) din Legea învăţămîntului nr.547-
XIII din 21 iulie 1995.
15. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege nr.4081 din 8 decembrie
2004 pentru completarea articolului 157 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004.
16. Prezentarea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.3214 din
4 octombrie 2005 privind formarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru
examinarea legalităţii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.865 din
17 august 2005 privind excluderea din Registrul monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat a conacului urban Teodosiu.
17. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege nr.1496 din 25 aprilie
2006 pentru completarea Legii învăţămîntului (art.38).
18. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege nr.3561 din 10 octombrie
2007 pentru completarea Legii învăţămîntului nr.547-XII din 21 iulie 1995 (art.14,
25, 26).
19. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege nr.3633 din 16 octombrie
2007 privind interpretarea articolului 99 alineatul (2) din Regulamentul
Parlamentului.
20. Prezentarea și respingerea proiectului de Lege
...