Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
Ședința din ziua de 22 iulie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi. (Votarea propunerilor.)
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1202
din 18 mai 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător. GHILOTINA 2+.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1203
din 18 mai 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de
întreprinzător. GHILOTINA 2+.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1204
din 18 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind ocrotirea monumentelor – art.26; Legea ocrotirii sănătăţii – art.35; ş.a.).
GHILOTINA 2+.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.589
din 4 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Curtea Constituţională – art.25; Codul jurisdicţiei constituţionale –
art.38;Legea privind organizarea judecătorească – art.15 alin.(2) ş.a; ş.a.).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1300 din 1 iunie 2011 pentru modificarea anexei la Legea
nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate
publică.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1543 din 6 iulie 2011 privind importul unor dispozitive
medicale.
9. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1385 din 7 mai
2010 pentru modificarea Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la
întreprinderea de stat (art.7). Respingerea proiectului de Lege nr.1385.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1489
din 28 iunie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1366
din 10 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
de procedură penală – art.56, 253, 2661, 273; Legea privind statutul ofiţerului de
urmărire penală – art.4; ş.a.).
2
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului la Legea nr.911 din 7 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea
anexei de Legea nr.121 – XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1499
din 29 iunie 2011 pentru modificarea articolului 55 din Legea nr.847-XII din
24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1486 din 28 iunie 2011 pentru modificarea Legii nr.382-
XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a
precursorilor (art.5, 6).
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1612 din 13 iulie 2011 privind importul unui autovehicul.
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1605
din 12 iulie 2011 cu privire la Serviciul Migrație și Frontieră.
17. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1606 din 26 mai
2010 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind
deşeurile de producţie şi menajere – art.1, 2, 13, ş.a.; Legea privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător–art.15, anexa). Remiterea în comisie.
18. Declarația domnului deputat Ion Balan – Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneav
...