Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Eu am să rog șefii grupurilor parlamentare să dea telefon, să invite, să
asigure prezența în sală a deputaților, fiindcă nu avem cvorumul încă. Să constatăm
care este prezența în sală.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 20.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr. 2 – 20.
Mulțumesc.
Sectorul nr.3?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 24 în acest moment.
Domnul Marian Lupu:
20 plus 24 – 44.
– 46. (Se rîde.) N-avem dreptul.
Stimați colegi,
N-avem dreptul. Aș vrea eu. Mai așteptăm, domnule președinte. Cred că va
trebui noi să instituim un serviciu intern al Parlamentului, ca, în cazuri similare, săi
caute pe toți în toate colțurile. (Se rîde.)
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr.3?
Microfonul nr.4
71
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 28 acum.
Domnul Marian Lupu:
– 28.
Rog datele actualizate și pentru sectorul nr.2. Că sînt … au mai venit din
colegi, plus Prezidiul, nu uitați să ne socotiți și pe noi.
Sectorul nr.3?
Sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
– 24.
Domnul Marian Lupu:
– 24. Și aici au fost 28.
– 52, 53 de persoane. Constat caracterul deliberativ, putem continua ședința.
Domnule președinte al comisiei,
Vă rog.
Domnul Victor Popa:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Vreau să vă aduc o veste proastă (rumoare în sală). Grație faptului
neacceptării de către autorii proiectului, reprezentanții Partidului Democrat
Liberal, în persoana domnului Deliu, nici un amendament, deci absolut nici unul,
deci comisia… refuzînd să voteze aceste amendamente, comisia, fiind la limită de
7 persoane cvorumul, nu a putut adopta nici o decizie. Și, în acest sens, nu avem un
raport.
De atîta, rămîne la latitudinea Parlamentului, or mergem amendament pe
amendament să-l examinăm și să-l votăm aici. Dar, dacă se va păstra aceeași
atitudine, vreau să vă spun că va fi o procedură foarte greoaie, care ne va reține aici
pînă dimineață și fără succes.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Domnul Tudor Deliu:
Îmi pare rău de domnul Popa că spune niște lucruri care nu corespund
realității.
Domnul Victor Popa:
Vă rog, să-mi spuneți …
72
Domnul Tudor Deliu:
Deci eu nu m-am opus la toate amendamentele. Vă rog, dumneavoastră mai
vizați și ascultați-mă, vă rog. Deci ceea ce propun dumnealor e fix ceea ce au
propus tăierea în dreapta și în stînga și a lăsare a două cuvinte în această lege,
motivele nu vreau să le expun, dacă doriți vi le spun, domnule Popa.
Domnul Victor Popa:
Nu doresc să-mi spuneți.
Domnul Tudor Deliu:
Dar eu vreau să nu încercăm a vedea care și ce amendamente și care-i mai
bun și ce-i mai rău.
Eu propun, în primul rînd, să fie pus la vot în prima lectură, că este raportul.
Și aici ați mințit de la tribună, că n-a fost așa în comisie, el nu a fost respins, dar au
fost 5 voturi „pentru” și 6 s-au abținut și asta nu înseamnă respingere.
Domnul Victor Popa:
Da ce înseamnă?
Domnul Tudor Deliu:
Vă rog, eu vorbesc. Și, de aceea, eu rog să puneți la vot în primă lectură
acest proiect de lege în baza raportului comisiei care a fost adoptat în ședință și mai
apoi vom purcede la amendamente pe fiecare articol pentru a doua lectură.
Domnul Victor Popa.
Domnule Președinte,
Ar trebui să-i aduc aminte domnului deputat Deliu să deschideți, vă rog,
Regulamentul, comisia permanentă sesizată în fond vine cu: ori prezintă spre
examinare Parlamentului sau respinge. Are două alternative, a treia nu există.
Dat fiind faptul că noi nu am acumulat numărul necesar de voturi, asta
înseamnă respins. Așa-i din punct de vedere juridic. Mă iertați. Noi nu am propus
Parlamentului examinarea în primă lectură.
Domnul Marian Lupu:
Bine.
Microfonul nr.5.
Domnul Mihai Ghimpu:
Stimați colegi,
În primul Parlament eu vorbeam de la microfonul 1, 2. 2, da.
Mihai Ghimpu, microfonul nr.2, circumscripția 65.
Eu vă chem la liniște și calm. Și, vă rog, să țineți cont de faptul că noi în
Comisia juridică, numiri și imunități care am discutat acum, am vrut să
îmbunătățim din punct de vedere calitativ acest proiect de lege. Noi nu putem să
73
adoptăm o 
...