Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA I ORDINARĂ – DECEMBRIE 2014
Şedinţa de constituire a Parlamentului din 29 decembrie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Deschiderea ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova
de legislatura a XX-a de către domnul deputat în Parlament, decan de vîrstă Eduard
Smirnov – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.
2. Raportul privind rezultatele alegerii Parlamentului și validarea mandatelor
deputaților aleși. (Raportor – Alexandru Tănase, Președintele Curții
Constituționale.)
3. Alocuțiunea domnului Președinte al Republicii Moldova Nicolae Timofti.
4. Constituirea fracțiunilor parlamentare: a Partidului Socialiștilor din
Republica Moldova, a Partidului Liberal Democrat din Moldova, a Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova, a Partidului Democrat din Moldova și a
Partidului Liberal.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Eduard Smirnov, deputat în Parlament
din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Eduard Smirnov:
Bună ziua.
Stimați deputați,
Rog să vă ocupați locurile.
Bună ziua.
Stimați deputați ai Parlamentului de legislatura a XX-a,
Salutăm prezența în sală a domnului Președinte al Republicii Moldova
Nicolae Timofti (aplauze), a domnului Președinte al Curții Constituționale
Alexandru Tănase și a membrilor Curții Constituționale (aplauze), a
reprezentanților Corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova. (Aplauze.)
Rog Secretariatul să anunțe prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Onorată asistență,
Vă informez că, la ședința de constituire a Parlamentului nou-ales, din
totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 101 deputați.
2
Domnul Eduard Smirnov:
Vă mulțumesc.
Ședinţa de constituire a Parlamentului de legislatura a XX-a este
deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova și Imnul de
Stat al Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova.)
Declar deschisă ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XX-a.
Stimați colegi,
Onorată asistență,
Astăzi, conform articolelor 2 și 4 din Regulamentul Parlamentului, se
propun spre examinare următoarele chestiuni:
– Audierea raportului Președintelui Curții Constituționale;
– Constituirea fracțiunilor parlamentare.
În continuare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
Parlamentului, ofer cuvîntul domnului Președinte al Curții Constituționale
Alexandru Tănase, pentru a prezenta Raportul privind rezultatele alegerii
Parlamentului și validarea mandatelor deputaților aleși.
Poftim, domnul Președinte.
Domnul Alexandru Tănase – Președintele Curții Constituționale:
Domnule Președinte al Republicii Moldova,
Domnilor deputați,
Onorați reprezentanți ai Corpului diplomatic,
În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) al Regulamentului Parlamentului,
voi prezenta un raport asupra rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii
Moldova. Potrivit articolului 135 alineatul (1) litera e) din Constituție, articolului 4
alineatul (1) litera e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 4
alineatul (1) litera e) și 38 alineatul (3) din Codul jurisdicției constituționale,
instanța de contencios constituțional confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și
validează mandatele deputaților.
Potrivit articolului 67 alineatul (3) din Codul electoral, contestațiile
împotriva hotărîrii organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor
alegerilor și atribuirea mandatelor se examinează concomitent cu confirmarea
legalității și validarea mandatelor.
La 5 decembrie 2014 Comisia Electorală Centrală a sesizat Curtea
Constituțională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul
Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 și validarea mandatelor deputaților
aleși.
Pre
...