Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2015
Ședința din ziua de 23 ianuarie 2015 – continuarea din 21 ianuarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Anunțul Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova și al
Fracțiunii Partidului Democrat din Moldova privind asumarea
responsabilităților pentru guvernare.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre pentru alegerea Președintelui
Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XX-a.
(Aprobarea procesului-verbal nr.2 din 23 ianuarie 2015 al ședinței
Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui
Parlamentului.) A fost ales în funcția de Președinte al
Parlamentului domnul deputat Andrian Candu.
4. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind
stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului.
5. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind
alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului. A fost aleasă în
funcția de vicepreședinte al Parlamentului doamna deputat Liliana
Palihovici.
6. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind
alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului. A fost ales în
funcția de vicepreședinte al Parlamentului domnul deputat
Vladimir Vitiuc.
7. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind
componența numerică și nominală a Biroului permanent al
Parlamentului.
Şedinţa începe la ora 15.22.
Lucrările sînt prezidate de domnul Eduard Smirnov, deputat în Parlament
din partea Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, decan de
vîrstă.
2
Domnul Eduard Smirnov:
Bună ziua, stimați deputați.
Începem ședința.
Rog Secretariatul, să anunțe prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Vlah Irina, Tomai
Ion, Ceban Ion – cerere, Dodon Igor – cerere.
Domnul Eduard Smirnov:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat ședința de astăzi deliberativă. Rog să onorăm Drapelul de Stat al
Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Cuvînt i se oferă domnului Filat.
Domnul Vladimir Filat:
Stimate domnule Președinte al ședinței,
Stimați colegi deputați,
Onorată asistență,
Vreau să spun că Partidul Liberal Democrat din Moldova împreună cu
Partidul Democrat din Moldova au convenit să-și asume responsabilitatea
guvernării în țara noastră. În acest sens, detalii vizavi de acest acord vor fi oferite
în foarte scurt timp. Și chemăm ca astăzi toate fracțiunile parlamentare să participe
la exercițiul de vot pentru a alege conducerea Parlamentului și, imediat după acest
exercițiu, să purcedem la investirea unui Guvern, pentru ca țara noastră să aibă
administrație funcțională. Iar problemele, despre care se vorbește cu atîta insistență
în Parlamentul Republicii Moldova, cu care se confruntă oamenii, să-și găsească și
rezolvare.
Domnul Eduard Smirnov:
Vă mulțumesc.
Domnilor deputați,
Se ia act de informația domnului Filat.
Stimați deputați,
La ședința de ieri am format Comisia pentru alegerea Președintelui
Parlamentului. Astăzi, în temeiul articolului … Scuzați.
Domnul Lupu.
3
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc, domnule Președinte al ședinței.
Stimați colegi,
În virtutea declarației care a fost făcută de domnul președinte Filat, pentru
finalizarea unor proceduri tehnice de instituționalizare a guvernării pe care am
decis s-o stabilim de comun acord la nivelul celor două partide, rog foarte mult să
fie oferită o pauză de 45 de minute, mai precis pînă la ora patru și un sfert, urmare
a căror acțiuni de instituționalizare să putem să purcedem la exercițiul propriu-zis
de alegere a Președintelui Parlamentului.
Mă bazez pe articolul respectiv din Regulamentul Parlamentului care oferă
dreptul oricărei fracțiuni parlamen
...