Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2015
Ședința din ziua de 28 ianuarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Adoptarea proiectului de Hotărîre privind înființarea comisiilor
permanente ale Parlamentului și componența lor numerică.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre privind aprobarea componenței
nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului.
4. Adoptarea proiectului de Hotărîre pentru completarea articolului 3
din Hotărîrea Parlamentului privind componența numerică și
nominală a Biroului permanent al Parlamentului. (La propunerea
Fracțiunii Partidului Liberal domnul deputat Valeriu Munteanu a
fost numit în calitate de membru în Biroul permanent al
Parlamentului.)
5. Declararea închiderii ședinței și sesiunii extraordinare. (Onorarea
Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Intonarea Imnului de Stat
al Republicii Moldova.)
Ședința începe la ora 12.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Bună dimineața.
O rugăminte, o chestiune tehnică: și dacă încă mai putem să luăm 10 minute.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Andrian Candu:
Buna ziua, dragi colegi, stimați deputați.
Rog Secretariatul să anunțe prezența deputaților în sală.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 72 deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Ghilețchi Valeriu, Palihovici Liliana, Postoico Maria – deplasare;
Botnari Vasile, Vlah Irina – cerere; Tomai Ion. Fracțiunea parlamentară a
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în număr de 23, este lipsă, în afară
de doamna Greceanîi Zinaida și domnul Țurcan Vladimir.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Ședința de astăzi este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul de Stat al
Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova)
Vă mulțumesc frumos.
Pe ordinea de zi a acestei sesiuni extraordinare a rămas un subiect care ni-l
propunem astăzi să-l discutăm și ține de formarea comisiilor permanente, pentru a
continua formarea organelor de lucru ale Parlamentului. La ședința precedentă noi
am ales vicepreședinții Parlamentului, am format Biroul permanent, iar acum
urmează să purcedem la constituirea comisiilor.
Conform articolului 16 din Regulamentul Parlamentului, comisiile
permanente se aleg pe întreaga durată a legislaturii. Numărul, denumirea,
componența numerică și nominală a comisiilor se hotărăște de plenul
Parlamentului, la propunerea Biroului permanent.
Astăzi dimineața a avut loc ședința Biroului permanent. Au fost luate unele
decizii și propuneri făcute plenului pentru a aproba astăzi în plen denumirea,
numărul comisiilor, componența numerică. Și ulterior urmează, și în baza
deciziilor, și a propunerilor făcute de fracțiunile parlamentare, să votăm și
componența nominală a comisiilor.
La acest subiect văd că…
Domnul Munteanu,
Din partea Fracțiunii?
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Fracțiunea Partidului Liberal acum a luat cunoștință de propunerile pe care
le-a făcut Biroul permanent și are nevoie de o pauză de 30 de minute, ca să
determine poziția noastră privind chestiunea propusă pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Aici aș avea o remarcă. Bineînțeles, că în calitate… bineînțeles.
3
Vă rog frumos, dragi colegi,
În baza Regulamentului, evident, la propunerea Fracțiunii, aveți dreptul să
solicitați o pauză. Însă aici aș reitera și o rugăminte, și o solicitare, ca să veniți cu
propunerea membrului partidului, fracțiunii. Aveți reprezentant ca membru în
Biroul permanent și, atunci, și lucrul o să fie mult mai eficient, 
...