Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2015
Ședința din ziua de 19 martie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.201 din 27 mai 2014 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea învățămîntului – art.20; Codul
contravențional – art.3304).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.73 din 13 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și
Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea
Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica
Moldova”.
5. Dezbaterea proiectului de Lege nr.2474 din 26 octombrie 2012
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională
– art.25; ș.a.). La propunerea doamnei deputat Liliana
Palihovici, procedura de vot a proiectului nr.2474 se transferă
pentru o ședință ulterioară.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.296 din 2 iulie 2013 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Codul electoral – art.1, 16, 19, ș.a.; Codul
penal – art.1812; ș.a.).
7. Dezbaterea proiectului de Lege nr.74 din 16 martie 2015 pentru
modificarea și completarea articolului 3715 din Legea instituțiilor
financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995. În urma dezbaterilor,
s-a decis transferarea proiectului nr.74 pentru ședința specială a
Parlamentului, în cadrul căreia va fi audiat și raportul Comisiei
de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și
valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse privind
stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport
2
cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de
Economii” S.A, B.C. „Banca Socială” S.A. și B.C. ”Unibank”
S.A.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.150 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie
comunală – art.2, 12, 131, ș.a.; Legea privind administrația
publică locală – art.14, 43; ș.a.).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.6 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare (art.16, 26, 27, 29, 31).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.10 din 21 ianuarie 2015 cu privire
la scutirea unor categorii de populație de achitarea
obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada
precedentă anului 2015.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.51 din 4 martie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală – art. 21; Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale – art.67).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.86 din 17
martie 2015 cu privire la declararea Săptămînii de salubrizare de
primăvară „Cu sufletul curat într-o țară mai curată”.
13. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.69 din
21 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 privind Codul electoral
(art.8).
14. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr. 2084 din 23 iunie 2008,
a Legii nr.106-XVI din 16 mai 2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire
la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Respingerea
proiectului nr.2084.
15. Prezentarea, de către doamna ministru al educației Maia Sandu,
a informației cu privire la unele
...