Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2015
Ședința din ziua de 24 martie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 
3. Aprobarea deciziei privind desfășurarea ședinței închise a
Parlamentului.
4. Anunțarea pauzei, după care va avea loc ședința închisă a
Parlamentului.
Ședința începe la ora 14.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Onorat plen,
Dragi colegi,
Vă salut.
Vă rog să vă luați locul.
Secretariatul,
Să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Fusu Corina,
Ghilețchi Valeriu – deplasare; Țîrdea Bogdat – cerere, Lupu Lidia – concediu
medical, Vlah Irina.
2
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Cu o prezență de 96 de deputați, declar ședința deliberativă, deschisă. Și vă
rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de
Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc frumos.
Ieri a avut loc ședința Biroului permanent și a fost propusă o ordine de zi. Pe
această ordine de zi sînt două chestiuni. Prima chestiune e audierea raportului sau,
mai bine zis, prezentarea raportului și dezbateri pe marginea raportului Comisiei de
anchetă ce ține de situația în sectorul financiar-bancar, inclusiv cursul valutar și
alte subiecte. La acest raport a fost prezentat și un proiect de Hotărîre cu nr.91 care
va fi, la fel, prezentat de președintele Comisiei de anchetă.
Și subiectul nr.2, ca prelungire a discuțiilor din ședința de săptămîna trecută,
e proiectul de Lege nr.74 din 16 martie 2015 pentru modificarea și completarea
articolului 3715 din Legea instituțiilor financiare.
Sînt remarci și propuneri de procedură?
Domnul Munteanu.
Domnule Valeriu Munteanu,
Dacă aveți de procedură.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Președinte al Parlamentului,
Fracțiunea Partidului Liberal a înregistrat pe același subiect proiectul nr.94
din 24 martie 2015 și solicită să fie introdus pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Proiectul de hotărîre respectiv, într-adevăr, a fost prezentat acum o oră sau
două, în dimineața acestei zile. Proiectul de hotărîre, dacă nu greșesc, prevede și
norme cu caracter juridic, norme de drept, care ar fi trebuit să treacă, cel puțin, prin
Comisia juridică, numiri și imunități. Din păcate n-ați făcut nici demers în scris și
nu pot să supun la vot o astfel de propunere.
Alte chestiuni de procedură?
Domnul Răducan.
Domnul Marcel Răducan:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că la cererea organelor de
anchetă de a proteja informația ce ține de taina anchetei care ar da posibilitatea de a
tărăgăna și aduce la nesfîrșit mersul acestei anchete și în final de a da
posibilitate…
Domnul Andrian Candu:
Mă scuzați.
3
Domnule Răducan,
Acum vorbim doar despre ordinea de zi. După aceea o să … Dacă sînt
chestiuni de procedură în privința raportului, atunci o să revenim la subiectul
acesta.
Aș vrea să … Dacă nu mai sînt pe ordinea de zi alte propuneri făcute în mod
regulamentar.
Domnule Ghimpu,
De procedură?
Domnul Mihai Ghimpu:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Mă scuzați, dar nu aveți dreptate. Proiectul de hotărîre nu prevede adoptarea
unor legi sau hotărîri de către Parlament. Sînt propuneri ca în timp Guvernul,
Parlamentul... Așa că nu aveți dreptate aici. Nu este necesară ședința Comisiei
juridice, numiri și imunități.
Și doi. Hotărîrea care va fi discutată astăzi în ședința în plen privind Comisia
de anchetă tot n-a fost examinată în ședință de Com
...