Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2015
Ședința din ziua de 3 aprilie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.97 din 25 martie
2015 privind instituirea medaliei jubiliare „70 de ani de la
încheierea Războiului al Doilea Mondial”. Proiectul nr.97 a fost
dezbătut inițial în ședința anterioară.
3. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.75 din 16 martie
2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul fiscal – art. 123; Legea pentru punerea în aplicare a titlului
IV din Codul fiscal – art.4).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.63 din 11 martie 2015 pentru
completarea art. 96 lit. b) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din
24 aprilie 1997.
5. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.93 din 23 martie 2015 cu
privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței
Financiare pe anul 2015. Procedura de vot a proiectului nr.93 se
transferă pentru o ședință ulterioară.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.262 din 2 iulie
2014 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului și în
funcția de Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului.
Domnul Mihail Cotorobai a fost numit în funcția de Avocat al
Poporului. Candidatura doamnei Jana Costachi nu a întrunit
numărul necesar de voturi pentru a fi numită în funcția de Avocat
al Poporului pentru Drepturile Copilului.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.105 din
31 martie 2015 cu privire la confirmarea în funcție a unor membri
ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (Olga Guțuțui,
Dragoș Vicol).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1
din 21 ianuarie 2015 pentru completarea articolului 11 din Legea nr.764-XV 
din 27 decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.28 din 10 februarie 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.8, 30; Legea
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art. 54).
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.112 din 1 aprilie 2015 privind modificarea articolului 61 din
Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17 decembrie
1997.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.76 din 16 martie
2015 privind stabilirea unei date privind organizarea alegerilor
locale generale.
Ședința începe la ora 10.03
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Onorat plen,
Bună dimineața.
Avem o solicitare din partea Comisiei juridice, numiri și imunități de a
desfășura ședința comisiei și pentru aceasta au nevoie de 10 – 15 minute.
Doamnă Raisa Apolschii,
Este adevărat, de 10 – 15 minute aveți nevoie pentru ședința comisiei?
De aceea, propunerea este să începem la 10.15 sau 10.20, dacă nu aveți
nimic împotrivă. După cum văd nu e nimeni împotrivă. Atunci ne revedem la
10.15.
Comisia juridică, numiri și imunități vă rugăm frumos să vă convocați atunci
de urgență, aveți la dispoziție 15 minute.
*
* * *
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Onorat plen,
Este 10 și un sfert. Dacă putem să revenim la lucrările noastre și vă rog
frumos să reveniți la loc.
Secretariatul este rugat să anunțe prezența.
3
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 100 de deputați, și-au
înregistrat prezența 93 deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Violeta Ivanov –
deplasare, Savva Oleg, Ceban Ion, Dodon Igor, Vlah Irina, Dudoglo Nicolai.
D
...