Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2015
Ședința din ziua de 7 mai 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.36 din 5 februarie 2014 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri –
art. 14, 22; Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor
politice – art. 20; Legea asigurării cu pensii a militarilor din
corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne –
art. 22, 23, 28, ș.a.; ș.a).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.151 din 21 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie
2000 (art.4, 21, 241).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.114 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea unor acte legislative
(Legea privind partidele politice – art. 4, 22; Codul
contravențional – art. 671; Legea cu privire la libertatea de
exprimare – art.3). Urmare a dezbaterilor, pentru lectura a doua
s-a decis comasarea acestuia cu proiectul de lege nr.2110,
proiectul nr.114 fiind ca proiect de bază.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.120 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea articolului 1 din
Legea nr.296-XIII din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea
unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor
represiunilor politice.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.2110 din 26 septembrie 2012 pentru modificarea unor acte
legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul
contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de
exprimare – art.3). Urmare a dezbaterilor, pentru lectura a doua
s-a decis comasarea acestuia cu proiectul de lege nr.114,
proiectul nr.2110 fiind ca proiect de alternativă.
8. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.152 din 21 aprilie 2015
privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal
al Curții Supreme de Justiție (Nicolae Gordilă). La solicitarea
doamnei președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități
Raisa Apolschii, procedura de vot a proiectului nr.152 se
transferă pentru o ședință ulterioară.
9. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.3476 din
18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la Guvern – art.16, 32;
Regulamentul Parlamentului – art.44, 56).
10. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.3477 din
18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic
special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (art.1, 12, 13, 17).
11. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.316 din
15 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la procedura de alegere a
Președintelui RM – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea privind verificarea
titularilor și a candidaților la funcții publice – art.5; ș.a.).
12. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1940 din
5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Codul contravențional – art.400; Codul penal –
1841; Legea privind partidele politice – art.22).
13. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1943 din
5 septembrie 2012 cu privire la completarea Legii nr.294-XVI
din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.
14. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1530 din
5 iulie 2011 pentru modificarea articolului 138 din Codul
electoral.
15. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1643 din
11 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea învățămîntului – art.62;Codul contravențional
– art.501).
16. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.2331 din
16 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
...

Citate Video