Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2015
Ședința din ziua de 21 mai 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.204 din 18 mai
2015 privind abrogarea articolului II al Legii nr.56 din 4 aprilie
2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.203 din 18 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Codul fiscal – art.125, anexa nr.1; Legea pentru
modificarea și completarea unor acte legislative – art. XXVI).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.197 din 15 mai 2015 pentru
completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în
instituțiile de învățămînt superior, ciclul I.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.117 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne – în textul legii; Legea securității statului –
art. 13; Legea privind organele securității statului – art.13, 15;
Legea cu privire la combaterea terorismului – art. 6, 7 ș.a.).
7. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1101 din
23 mai 2012 pentru modificarea și completarea Legii Curții de
Conturi nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 (art.8, 26, 28, 34, 36).
Pentru lectura a doua proiectul nr.1101 a fost comasat cu
proiectul de Lege nr.28 din 10 februarie 2015 pentru modificarea
și completarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi –
art.8, 30; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-
fiscale – art. 54), proiectul nr.1101 fiind ca proiect de bază.
Procedura de vot a proiectului nr.1101 se transferă pentru o
ședință ulterioară.
8. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.222 din
11 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-
XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (art. 2, 3, 9,
10, 13, 14, 15 ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.222 se
transferă pentru o ședință ulterioară.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.212 din
20 mai 2015 privind modificarea componenței nominale a unor
comisii permanente ale Parlamentului.
10. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116 din
1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art. 232,
233; Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15, 20, 21
ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii –
art. 4, 71, 21, 22, ș.a.; Legea privind testarea integrității
profesionale – art. 17). Procedura de vot a proiectului nr.116 se
transferă pentru o ședință ulterioară.
11. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.67 din
15 februarie 2013 pentru modificarea și completarea literei c) a
alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.1569-XV din
20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere
a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane
fizice. Proiectul nr.67 se remite în comisia permanentă sesizată
în fond.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.213 din
21 mai 2015 privind crearea unei comisii speciale pentru
elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în
susținerea agricultorilor.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.192 din 13 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea asistenței sociale – art.1, 7, 13, 15; Legea
cu privire la serviciile sociale – art. 9, 10).
14. Întrebări.
Ședința
...