Oferă ajutor refugiaților din Ucraina. Click pe Dopomoha.Md pentru participare.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2015
Ședința din ziua de 28 mai 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.93 din 23 martie 2015 cu
privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței
Financiare pe anul 2015. Proiectul nr.93 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.160 din 24
aprilie 2015 pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu
arme. Proiectul nr.160 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
5. Respingerea proiectului de Lege nr.1101 din 23 mai 2012 pentru
modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI
din 5 decembrie 2008 (art.8, 26, 28, 34, 36). Proiectul nr.1101 a
fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta
a fost supus doar votului.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.222 din 11
iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII
din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (art. 2, 3, 9, 10,
13, 14, 15 ș.a.). Proiectul nr.222 a fost dezbătut într-o ședință
anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116 din 1
aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art. 232,
233; Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15, 20, 21
ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii –
art. 4, 71, 21, 22, ș.a.; Legea privind testarea integrității
profesionale – art. 17). Proiectul nr.116 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
2
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.203 din 18 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Codul fiscal – art.125, anexa nr.1; Legea pentru
modificarea și completarea unor acte legislative – art. XXVI).
9. Dezbaterea în lectură finală a proiectului de Lege nr.537 din
19 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei –
art.2, 3, 5 ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a
activității de întreprinzător – art.8 ș.a.). Procedura de vot a
proiectului nr.537 se transferă pentru o ședință ulterioară.
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.11 din 21 ianuarie 2015 cu privire la completarea Codului
fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.7, 9).
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.175 din 4 mai 2015 privind
ratificarea Protocolului adițional 4 la Acordul de amendare și
aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA).
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.205 din 18 mai 2015 pentru
aderarea Republicii Moldova la Convenția regională cu privire la
regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.173 din 4 mai 2015 pentru
ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenele și
condițiile generale pentru dezvoltare.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.187 din 11 mai 2015 pentru
ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și
Eurojust.
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.174 din 4 mai 2015 pentru
ratificarea Protocolului privind încetarea Acordului privind
crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26 mai 1995.
16. Dezbatere
...