Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2015
Ședința din ziua de 2 iulie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.266 din
30 iunie 2015 cu privire la desemnarea în funcție a unor membri
ai Comisiei de certificare (Roman CATARAGA, Dumitru
ȘEVCENCO).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.221 din 26 mai 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica
Lituania în domeniul protecției sociale.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.237 din 2 iunie 2015 pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de
dezvoltare Nord a Republicii Moldova.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.238 din 2 iunie 2015 pentru
ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și
Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de
alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii
Moldova.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.257 din 18 iunie 2015 pentru ratificarea celui de-al treilea
Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul României privind implementarea
Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de
România Republicii Moldova.
2
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.246 din 10 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de
finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare
centralizată cu energie termică.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.243 din 8 iunie 2015 pentru
modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea nr. 257
din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au
obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt
exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea
frontierei de stat a Republicii Moldova.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.230 din 28 mai 2015 pentru modificarea și completarea
Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din
27 iulie 2006 (art. 2, 4, 9, 23, 31, 32, 36 ș.a.).
11. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.233 din 1 iunie 2015
pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat
pe anul 2013. Procedura de vot a proiectului nr.233 se transferă
pentru o ședință ulterioară.
12. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.222 din 26 mai 2015
pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Procedura de vot a
proiectului nr. 222 se transferă pentru o ședință ulterioară.
13. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.224 din 26 mai 2015
pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea)
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul
2013. Procedura de vot a proiectului nr.224 se transferă pentru o
ședință ulterioară.
14. Audieri parlamentare privind situația pe piața farmaceutică în
Republica Moldova (majorarea tarifului la energia electrică).
Raportori: Sergiu Ciobanu, director al Agenției Naționale de
Reglementare în Energetică; Valeriu Triboi, viceministru al
economiei.
15. Întrebări/interpelări (răspunsurile vor fi prezentate în scris
deputaților solicitanți).
16. Declarația domnului deputat Vladimir Filat – Fracțiunea
Partid
...

Citate Video