Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

* * *
D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Onorat plen,
Este 14.00. Vă rog frumos să luați toți loc pentru a continua ședința plenului.
Membrii Guvernului desemnați,
Vă rog frumos, la fel, să luați loc.
La fel și conducătorii instituțiilor,
Vă rog frumos să luați loc.
Dragi colegi,
Onorat plen,
Continuăm ședința de astăzi.
Tuturor invitaților, îi rog frumos să păstreze liniștea în sală.
Salut prezența în sală a reprezentanților Corpului diplomatic acreditat în
Republica Moldova, la fel și a conducătorilor instituțiilor independente fără o
subordonare, dar cu o colaborare foarte bună cu Parlamentul Republicii Moldova.
La fel salutăm și membrii Guvernului desemnat. Vă salutăm.
În temeiul prevederilor articolului 7 din Legea cu privire la Guvern, care se
referă la exprimarea votului de încredere Guvernului, în baza demersului domnului
Valeriu Streleț, candidat pentru funcția de Prim-ministru, și a deciziei Biroului
permanent, se propune să purcedem la examinarea chestiunilor privind acordarea
votului de încredere Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova și
listei candidaților la funcția de membru al Guvernului.
Luînd în considerare că Regulamentul Parlamentului nu prevede o procedură
specială reglementată într-o oarecare formă sau mod privind desfășurarea acestei
părți a ședinței, propunem următoarea procedură care, bineînțeles, va fi supusă
votului.
Propunerea este să acordăm candidatului desemnat la funcția de Primministru
pînă la 30 de minute, pentru a prezenta Programul de guvernare și lista
echipei.
După prezentarea raportului, potrivit Regulamentului, va urma runda de
întrebări-răspunsuri – 60 de minute, ca ulterior să oferim cuvînt fracţiunilor
parlamentare, pentru exprimarea poziției pe marginea Programului de activitate a
întregii liste a Guvernului.
Apoi cuvînt de încheiere Prim-ministrului desemnat în cazul în care se va
solicita înainte de vot. Votul, vă readuc aminte – 51 de voturi e necesar pentru a
aproba hotărîrile și a învesti Guvernul și, ulterior, deja după procedură.
Care sînt propunerile, obiecțiile cu privire la această procedură? Întrebărirăspunsuri
– 60 de minute. (Rumoare în sală.)
Potrivit Regulamentului – 2 minute, două întrebări. Nimic excepțional. În
baza înscrierilor.
Domnul Bolea,
Vă rog frumos, potrivit procedurii.
Domnul Vasile Bolea:
Da. Domnule Preşedinte,
Noi solicităm ca runda de întrebări-răspunsuri să dureze nu 60 de minute,
dar 120, deoarece sînt foarte multe persoane noi și sînt multe întrebări, inclusiv la
Programul de activitate.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Da, a doua propunere este ca sesiunea de întrebări-răspunsuri să fie de 120
de minute, și nu de 60.
Din partea altor fracţiuni dacă sînt alte propuneri? Nu sînt alte propuneri din
partea fracţiunilor.
Voi supune votului procedurile propuse. 30 de minute din partea premierului
desemnat, 60 de minute întrebări-răspunsuri și luări de cuvînt din partea
fracţiunilor parlamentare către un reprezentant, este prima propunere.
Cine este pentru o astfel de procedură, vă rog frumos să vă expuneți prin vot.
Vă rog frumos să dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 3.
Domnul Andrian Candu:
Sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 24.
Sectorul nr.3 – 27.
69
Domnul Andrian Candu:
Cu 54 de voturi, prima propunere este acceptată și astfel este stabilită ca
procedură… astfel este stabilită ca procedură următoarea modalitate. (Rumoare în
sală.)
Domnul Voronin,
Vă rog frumos.
Domnul Vladimir Voronin:
Eu cer să fie renumărate încă o dată voturile.
Domnul Andrian Candu:
Aveți tot dreptul să solicitați renumărarea voturilor.
Cine este pentru aprobarea … (Rumoare în sală.)
Bineînțeles, bineînțeles, numărătorii iau în considerare voturile care sînt ale
colegilor în loja Guvernului.
Evident, ei sînt deputați, votează și numărătorii să-i numere. Pe dînșii nimeni
nu i-au suspendat. El… domnul Streleț e acolo și votează frumos cu tot… cu toate
drepturile și obligațiile.
Vă rog frumos, cine este 
...

Citate Video