Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

* * *
D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Andrian Candu:
Onorat plen,
Dragi colegi,
Vă rog frumos să vă luați locurile ca să putem continua ședința.
Rog foarte mult numărătorii pe sectoare să dea prezența, ca să constatăm
cvorumul, să putem continua. Rog numărătorii să-i numere și pe deputații care
stau, eventual, în picioare.
Sectorul nr.1?
N u m ă r ă t o r i i:
– 22.
Domnul Andrian Candu:
Sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 26.
Domnul Andrian Candu:
Sectorul nr.3?
Sectorul nr.3?
Domnule Ghilețchi.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
– 25.
Domnul Andrian Candu:
74 de deputați în sală, putem continua ședința.
Mă adresez Comisiei economie, buget și finanțe dacă e gata cu toate acele
care erau nr.180, nr.171 și pachetul agricol?
Vă mulțumesc.
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări
climatice, mă adresez cu întrebarea dacă e gata nr.294 pentru lectura a doua?
Vă mulțumesc.
Și, la fel, a mai rămas un subiect care a fost amînat ca și vot, dar și revenirea
la amendamentele expuse, proiectul nr.230 ce ține de televiziunea digitală.
Amendamentul doamnei Corina Fusu.
Domnule Hotineanu,
Vom purcede în continuare...
Domnule Hotineanu,
Vă rog frumos.
Aveți cartelă? Aveți buton?
Domnul Hotineanu.
Domnul Vladimir Hotineanu:
Deci vă informez că în discuții în pauză împreună cu reprezentantul
Guvernului, Guvernul acceptă amendamentul integral al doamnei Corina Fusu. Și
atunci poate fi propus pentru vot repetat amendamentul ca, ulterior, să votăm
pentru lectura a doua nr.230. (Rumoare în sală.) Nu, dar l-au acceptat
reprezentanții Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumesc.
Să le luăm pe rînd atunci.
Revenind la proiectul nr.230 ce se referă la proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova ce ține
de televiziunea digitală, revenim la amendamentul doamnei Corina Fusu pe care o
rog să mai dea citire încă o dată amendamentului ca să-l putem supune la vot.
Domnule Hotineanu,
Aveți dumneavoastră mapa să dați citire amendamentului? Nu?
Voce din sală:
Acuși Corina se duce să-l aducă.
Domnul Andrian Candu:
Poate cineva să ne fericească să avem... să ne citească amendamentul?
(Rumoare în sală.) Da, dar revenind la stenogramă.
136
Deci, doar ca descriere ca să fie mai ușor, ulterior, pentru stenogramă,
doamna Corina Fusu face propunere la articolul 23 punctul 5 prin introducerea
alineatelor, la articolul 23 se completează cu alineatele (31) și (32) cu cuprinsurile...
cu redacția care a fost menționată, și anume la criterii de evaluare a ofertei
solicitanților licențelor de emisie digitală și (32) – criteriile de evaluare a ofertei
solicitanților autorizațiilor de retransmisie digitală.
Cine este pentru aprobarea acestui amendament, vă rog frumos să vă
expuneți prin vot.
Majoritatea celor prezenți în sală. Amendamentul doamnei Corina Fusu a
fost aprobat.
Nu mai sînt...
Domnule Hotineanu,
Vă rog frumos. Pentru a încheia, mai aveți ceva de menționat?
Domnul Vladimir Hotineanu:
Nu, fiindcă alte amendamente nu au fost, doar amendamentele doamnei
Corina Fusu și domnului Chiril Lucinschi. Și, de altfel, legea poate fi supusă
pentru vot în lectura a doua.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte frumos.
Domnul Vladimir Hotineanu:
Dacă sînt voturi, da, sigur.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte mult.
Votul se amînă pentru mîine.
În continuare, se supune examinării și dezbaterii proiectul de Lege nr.180
pentru modificarea și completarea unor acte legislative, pentru lectura a doua.
Îl rog frumos pe domnul Ștefan Creangă să prezinte raportul Comisiei
economie, buget și finanțe pentru lectura a doua.
Domnul Ștefan Creangă:
Stimate domnule Președinte,
Stimați colegi,
Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea unor acte legislative, prezentat cu titlu de inițiativă
legislativă de către Guvernul Republicii Moldova pentru lectura a doua, și
comunică următoarele.
Proiectul a fost elabo
...