Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2015
Ședința din ziua de 15 octombrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. 3
2. Deschiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului. (Intonarea
Imnului de Stat al Republicii Moldova. Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
3. Alocuțiunea domnului deputat Igor Dodon – Fracțiunea
parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
4. Alocuțiunea domnului deputat Vladimir Voronin – Fracțiunea
parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
5. Alocuțiunea domnului deputat Vladimir Filat – Fracțiunea
parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
6. Alocuțiunea domnului deputat Marian Lupu – Fracțiunea
parlamentară a Partidului Democrat din Moldova.
7. Alocuțiunea domnului deputat Mihai Ghimpu – Fracțiunea
parlamentară a Partidului Liberal.
8. Prezentarea, de către domnul Procuror General Corneliu Gurin, a
cererii nr.2206 din 14 octombrie 2015 cu privire la ridicarea
imunității parlamentare pentru reținere, arestare, percheziție și
trimitere în judecată pe cauză penală a deputatului în Parlament
Vladimir Filat.
9. Prezentarea raportului Comisiei juridice, numiri și imunități
nr.217 din 15 octombrie 2015 privind examinarea cererii
Procurorului General cu privire la ridicarea imunității
parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.386 din
15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității
parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.
11. Motivarea, de către domnul Procuror General Corneliu Gurin, a
cererii cu privire la ridicarea imunității parlamentare a deputatului
în Parlament Vladimir Filat.
2
12. Luare de cuvînt a deputatului Vladimir Filat. 49–54
13. Luări de cuvînt asupra cererii cu privire la ridicarea imunității
parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.322 din
15 septembrie 2015 cu privire la demisia unui deputat în
Parlament (Ion Ceban).
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.385 din
15 octombrie 2015 cu privire la demisia unui deputat în Parlament
(Igor Corman).
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.363 din
8 octombrie 2015 privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea
Parlamentului nr.7 din 23 ianuarie 2015 privind componența
numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului.
17. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.361 din
7 octombrie 2015 privind modificarea și completarea unor hotărîri
ale Parlamentului.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Bună dimineața.
Rog Secretariatul Parlamentului,
Să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 99 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Zagorodnîi
Anatolie – deplasare, Știrbate Petru – concediu medical.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Avem cvorumul.
Declar ședința deschisă.
3
Vă rog frumos să onorăm Drapelul de Stat și Imnul de Stat. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Se intonează Imnul de Stat al Republicii
Moldova.)
Dragi colegi,
În mod tradițional, la prima ședință de deschidere a sesiunii sînt luările de
cuvînt. În corespundere cu numărul fracțiunilor și în ordinea descrescătoare, rog la
tribuna principală reprezentantul …
Da, domnule Dodon,
Vă rog frumos.
Domnul Igor Dodon:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
De procedură. Cred că, după trei luni de vacanță-repaus, ar fi bine ca prima
ședință a Parlamentului să fie transmisă public la tel
...

Citate Video