Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2015
Ședința din ziua de 29 octombrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea și adoptarea moțiunii de cenzură asupra activității
Guvernului – proiectul nr.407 din 22 octombrie 2015:
– prezentarea raportului asupra activității Guvernului. (Raportor –
Valeriu Streleț, Prim-ministrul Republicii Moldova);
– runda de întrebări – răspunsuri;
– luări de cuvînt.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.326 din 16 septembrie 2015 pentru
ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind
implementarea programului de asistență tehnică și financiară în
baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova,
semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat
prin cele trei protocoale adiționale.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.400 din 21 octombrie 2015 pentru
ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind
implementarea programului de asistență tehnică și financiară în
baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova,
semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost
modificat prin cele patru protocoale adiționale.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.379 din 12 octombrie 2015 privind
ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă
între Republica Moldova și România.
2
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața, dragi colegi.
Vă rog frumos să vă luați locul.
Secretariatul Parlamentului,
Să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Hotineanu
Vladimir – deplasare, Juravschi Nicolae – cerere.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim foarte mult.
98 de deputați în sală, avem cvorumul.
Vă rog frumos să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.)
Înainte de a trece la ordinea de zi, dați-mi voie să fac cîteva anunțuri. Astăzi
își sărbătorește ziua de naștere colegul nostru Tudor Deliu. Dați-mi voie, din partea
plenului, să-l felicităm, să-i dorim succese, realizări și un tradițional „La mulți
ani!” (Aplauze.)
Onorat plen,
Ordinea de zi a fost completată săptămîna trecută prin moțiunea de cenzură,
înaintată de două fracțiuni parlamentare. Potrivit procedurii, aș vrea să întreb
subsemnații acelei moțiuni de cenzură: dacă există retrageri ale semnăturii, pentru
a respecta întocmai numărul necesar? Nu sînt retrageri.
De aceea, înainte de a trece la dezbaterea moțiunii de cenzură, luînd în
considerare că Regulamentul Parlamentului nu prevede o procedură specifică,
tradițional, Parlamentul decide asupra unui mic regulament sau a regulii privind
dezbaterea subiectelor, în cazul de față a moțiunii de cenzură.
Potrivit Regulamentului, precum și a cutumei, inițial ia cuvîntul cu raport
Prim-ministrul Republicii Moldova, care, să înțeleg, pînă în 30 de minute, după
care, tradițional, e sesiunea de întrebări-răspunsuri, de obicei noi avem o oră, după
care luă
...

Citate Video