Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Vladimir Cebotari: Bună ziua și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Deci, vă reamintesc că acesta este un briefing de presă și este organizat ca rezultat al discuțiilor care au avut loc, inclusiv astăzi, în cadrul ședinței operative a Guvernului.

Fac o scurtă trecere în revistă. Și cu anumite concluzii de rigoare probabil pe care Dumneavoastră le așteptați. După cum cunoașteți, la sfârșitul lunii iulie, din partea Guvernului a parvenit o indicație de a se examina sub aspectul indificării temeilor de reziliere și de rezoluțiune a contractului de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău ÎS. După care Ministerul Justiției la acea etapă a formulat anumite concluzii, anumite opinări pe aceste relații contractuale și în luna august 2015 chiar la începutul mandatului Guvernului Streleț au fost remisă o nouă indicație pentru a examina din nou acel contract, acele raporturi existente între Guvernul Republicii Moldova și Societatea cu Răspundere Limitată AviaInvest. Prin prisma, formulând ca scop iarăși indentificarea soluțiilor de reziliere și opinarea mai bine zis asupra temeilor de reziliere și rezoluțiune a contractului respectiv. Grupul a fost compus din reprezentanți ai practic a majorității ministerelor care fac parte din Guvern, și anume: Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Serviciul Vamal, Serviciul Poliția de Frontieră, Serviciul Inspecția de Stat în Construcție, Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor. De asemenea, în grup au făcut parte anumite instituții precum Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informație și Securitate, evident Ministerul Justiției este unul din membrii acestui grup.

Ca rezultat, pe parcursul acestor evaluări au fost invitați și mai mulți experți care urmau să opinieze asupra unor circumstanțe sau anumitor prevederi legale sau contractuale. Au fost efectuate mai multe ieșiri în teritoriu, atât a specialiștilor în construcție, cât și a experților financiari. În mod special referindu-mă la Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor care trebuiau să evalueze volumul investițiilor realizate și volumul lucrărilor efectuate, precum și stadiul de derulare a acelor lucrări, sau a acelor investiții. Adică, conform componentelor contractuale sau într-un alt mod.

Grupul de lucru a generat într-un final un raport care a fost votat unanim de către toată lumea încă în luna octombrie 2015 care a și fost prezentat Guvernului. Acest raport conchide anumite opinări în privința existenței sau ne-existenței temeilor de reziliere sau rezoluțiune. De asemnea grupul de lucru a venit cu un șir de recomandări ce țin de acțiunile prezente și viitoare ale Guvernului în raport cu aceste concluzii. Și de asemenea a indentificat un șir de riscuri care țin de administrarea acestui contract. La etapa de astăzi, trebuie să tragem o linie și să accentuăm foarte atent că opinia grupului de lucru este în privința unui împrejurări care sunt la data evaluărilor. Împrejurări care se schimbă în fiecare zi și nu înseamnă că dacă la ziua înaintării opiniilor grupului de lucru, nu poate fi să se revină la acest subiect, sau nu poate să se conchidă alte situații după scurgerea unui anumitui timp sau după realizarea unor anumitor șir de acțiuni.

Raportul respectiv este cu titlu Confidențial. Din păcate probabil. Deoarecere noi am identificat un șir de puncte care fac vulnerabilă poziția Guvernului în raport cu concesionar. Și noi ne-am propus să lucrăm asupra acestor puncte pentru a fortifica poziția Guvernului.
Dacă sunt propuneri... întrebări vă rog.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Concluzia acestui raport se bazează exclusiv pe constatări. Și constatările sunt următoarele: la ziua de astăzi, concesionarul a efectuat investiții în componentele 1, 2 și 3 mai mare de 46 de milioane de euro. Cu o diferită sursă de proveniență a acestor bani. Atât fiind din împrumuturi atrase din exterior, cât și din realizările activităților operaționale. De asemnea, grupul de lucru a constatat că un șir de componente încă nu sunt date în exploatare și nu au fost finalizate lucrările. Totodată grupul de lucru a constatat că conform prevederilor contractuale, există o perioadă de remediere care trebuiește notificată concesionarul care are obligațiunea în termenul indicat de contract să-și ducă la capăt obligațiile care au fost asumate. Totodată grupul de lucru a examinat și aspectele legate de declararea nulă a contractului, nu doar rezilierea, depășind un pic sarcina carea fost prezentată de Guvern. Și la moment careva temeiuri legale și contractuale pentru declararea nulității contractului nu-s. Dar atenție, noi ne referim și ne-am făcut datoria exclusiv în limita sarcinii care au fost pusă. Exclusiv fiecare în limita competențelor care le deține și exclusiv prevederilor legale și contractuale.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: După cum am menționat, Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor a evaluat sursele de investiție efectuate în baza acestui contract de concesiune care se împart... au două surse de proveniență: prima - fiind împrumuturi atrase din exterior, și a doilea - fiind rezultatele activității sale operaționale, care în condițiile contractului existent astăzi sunt calificate ca investiții conforme contractului de concesiune.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari:
Grupul de lucru a formulat mai multe recomandări Guvernului, dar care v-am spus, nu o să le deschidem astăzi toată lista noastră de recomandări pentru că ar face să facem poziția noastră vulnerabilă. Vrem să lucrăm la acele vulnerabilități pentru a fortifica poziția Guvernului într-o eventuală luare de atitduine față de acest contract.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Deci noi am emis o recomandare pe situația la zi. Imediat ce anumite, un șir de alte acțiuni vor fi întreprinse atunci se poate de revenit și de decis suplimentar asupra acestor raporturi contractuale.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: La 2 octombrie și suplimentar grupul de lucru s-a întrunit pentru a discuta unor aspecte de oportunitate în privința unor acțiuni sau nu. Ori sarcina de oportunitate nu este a grupului de lucru și este mai degrabă una de alt caracter, de exemplu politică.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Foarte multe din aceste recomandări țin de modificarea raportului contractuale. Dar există un șir de recomandări care țin de pozițiile și acțiunile ferme ale Guvernului care trebuie să urmeze.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Spre exemplu, Guvernul ar trebui să ia o atitudine și să aprobe o politică de tarife care trebuie să existe și lucru despre care s-a discutat nu o singură dată și s-a insitat nu o singură dată. Spre exemplu Guvernul trebuie să evalueze suplimentar la data dării în explotare a tuturor componentelor valoarea reală efectuată conform devizelor de cheltuieli pe fiecare componentă în parte și să identifice sursele de investiție în aceste fiecare component. De asemenea, sunt ... poftim?

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Nu am înțeles.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Noi am făcut astfel de evaluări pe toate componentele, dar trebuie să avem o opinie finală atunci când componentele sunt finalizate ca obiecte în construcție date în exploatare. Pentru că până atunci situațiile pot fi diferite.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Eu cred că trebuie să-l întrebați pe Dumnealui.

Jurnalist:
[nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Eu cred că trebuie să-l întrebați pe Dumnealui, pentru că Dumnealui a deținut acest raport din data de 2 octombrie. El a fost discutat nu o singură dată în ședințele operative ale Guvernului.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Sunt anumite proceduri. Eu îmi cer scuze, noi cred că confundăm un pic rolul sau așteptările de la Guvern. Și trebuie să faceți o anumită claritate în acest sens. Există o relație contractuală administrată într-un anumit mod de către anumite corpuri create prin acest contract. Deci, urmează Guvernul ... instrumentele pe care le are, este regulat să monitorizeze modul de onorare a obligațiilor de către concesionar și atunci când nu este mulțumit, să întreprindă acțiuni de notificări, de negocieri sau de altă natură în raport cu concesionarul și acest contract. Nu poate să facă altceva.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Guvernul nu a notificat.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Dacă domnul Streleț le cunoaște, Dumnealui poate să le pună pe masă. Eu îmi cer scuze, nu o să comentez declarațiile altcuiva. Și vă rog încă... noi am declarat că acesta e briefing, dar l-am transformat în conferință. Nu ne repetăm. Da, eu sunt de acord cu Dumneavoastră, dar să nu ne repetăm doar că.

Jurnalist:

Vladimir Cebotari: La data de astăzi, la data de astăzi o situație în timp - nu există temeiuri. De ce? Nu înseamnă că concesionarul își onorează integral și excelent obligațiile sale contractuale. Dar înseamnă că în contract și legislația noastră prevede că atunci când există o încălcare, există sau trebuie să fie stabilită o perioadă de remediere. Prevederile cu privire la perioada de remediere sunt stabilite în contract. Și noi dacă vrem ca să nu antrenăm Republica Moldova în anumite situații letigioase sau să vorbim despre nu știu care alte sume care din loc gol au fost achitate sau nu știu ce, noi trebuie să fim foarte corecți în acțiuni, foarte stricto-juridic și să urmăm buchia contractului și a legii, să acționăm foarte prompt.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: La data de 30 august, urma să fie date în exploatare toate 3 componente pentru etaja I de modernizare. Astăzi, 2 din ele se află încă în construcție. Contractul stabilește perioada de remediere în care aceste contrucții după notificare concesionarul trebuie să dea în exploatare aceste construcții făcând minimum necesar de investiții și minimum necesar de lucrări care sunt stabilite în acest contract.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Pentru diferite componente diferit. Nu vreau să spun o cifră exactă să nu... nu o țin minte. Am dubii între două cifre și nu vreau să dau una greșită.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Atunci apar temeiurile de reziliere pentru neonorare a obligațiilor de construcție.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Deci, nu-mi aduc aminte termenul exact. Am dubii între 2 termeni. Dar sunt destul de...

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Este vorba de vreo doi ani. De câțiva ani. Pentru că noi vorbim despre construcție. Totodată să nu uităm despre contrucție destul de mari și în special când vorbim despre piste, sisteme de iluminare, drenaje și parcări, aceste de regulă durează.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Deci, una este parcarea. Al doilea component este extinderea facilităților aeroportuare. Aici ne referim la zona de plecare, zona de sosire, tranzitul. Și ne referim la facilitățile externe - pista, căile rulare, sistemele de iluminare și anumite parcări.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Acestea trebuiesc duse la capăt. Sau vă imaginați, astăzi noi spunem: am reziliat contractul, ce ne facem noi mai departe cu pista? Spre exemplu... noi modelăm diferite situații. Dar asta nu ține de competența grupului de lucru de fapt. Asta nu înseamnă că nu poate fi decis acest lucru. Doar că noi ca grupul de lucru, noi trebuie în strictă conformitate cu legislația și contractului, să dăm opinii clare. Pentru să nu fim acuzați ulterior că noi am indus în eroare sau am dat anumite așteptări care s-au terminat cu anumite consecințe. Deci, asta este.

Jurnalist: [nedeslușibil]

Vladimir Cebotari: Am propus acest lucru să fie efectuat de către companii independente, pentru ca să fie o opinie obiectivă și foarte clară. Să nu fim ulterior antrenați în diferite discuții, pentru că noi am opinat asupra sumelor mari, sau sumelor mici și așa mai departe.
Vă mulțumesc.