Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Alexandru Tănase: În numele Republicii Moldova, în temeiul articolului 135, alineat 1, litera c; articolului 141, alineat 2 din Constituția; articolul 26, alineat 1 din Legea cu privire la Curtea Constituțională; articolului 61, alineat 1 și articolului 63, litera a din Codul Jurisdicției Constituționale; Curtea Constituțională adoptă următorul aviz:

1. Inițiativa de revizuire a articolelor 60, alineat 2; 70, alineat 3; 78 și 89 din Constituție nu depășește limitele de revizuire a Constituției impuse de dispozițiile constituționale ale articolului 142 alineat 2.

2. Proiectul de lege constituțională privind revizuirea articolelor - 60 alineat 2; articolului 70, alineat 3; 78 și 89 din Constituție poate fi supus referendumului după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei de modificarea a Constituției cu respectarea considerentelor enunțate în partea discriptivă a prezentului aviz.

3. În vederea defirențierii opțiunii electoratului, chestiunile supuse referendumului urmează a fi formulate separat, rezumatul însoțit de textul corespodent din proiectul legii conform obiectului de reglementare inclusiv pe liste de subscripție și buletine de vot distincte.

4. După adoptarea de către Comisia Electorală Centrală a hotărârii cu privire la inițierea referendumului, Parlamentul are obligația constituțională de a stabili neîntârziat data și de a aloca mijloace financiare necesare desfășurării referendumului republican în condițiile legii.
În cazul inițiativei civice de revizuire a Constituției termenul de 6 luni în interiorul căruia proiectul de lege constituțional nu poate fi adoptat, include perioada de după înregistrarea la Comisia Electorală Centrală a grupului de inițiativă, colectarea semnăturilor și verificarea listelor de subscripție.

Prezentul aviz este definitv. Nu poate fi supus niciunei căi de atac. Intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte, Alexandru Tănase.

Citate Video