Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Judecătorul Curții Constituționale, Igor Dolea: În numele Republicii Moldova, în temeiul articolelor 140 din Constituție; 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională; 6, 61, 62 lit. a și 68 din Codul Jurisdicției Constituționale, Curtea Constituțională Hotărăște:

1. În sensul articolului 70 din Constituție, în coroborare cu articolele 1 alin. (3) și 7 din Constituție, Parlamentul nu poate institutui alte cvorumuri decizionale decât cele expres stabilite de Constituție.

2. În sensul articolului 68 din Constituție, în coroborare cu articolele 2, 34, 39 și 65 din Constituție, pentru a asigura principiul constituțional al transparenței și responsabilității, votul fiecărui deputat este deschis, cu excepția cazurilor prevăzute expres și exhaustiv în Constituție și a situațiilor excepționale ce țin de protecția cetățenilor sau siguranța națională.

3. Se declară neconstituționale articolele 6 și 7, precum și cuvântul „secret" de la alineatul (8), ale articolului 97 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, și alineatul (5) de la articolul 10 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament.

4. Până la revizuire de către Parlament a dispozițiilor legislative, ce consacră cvorumuri decizionale și secretizarea votului altele decât cele prevăzute de Constituție, se vor aplica direct prevederile constituționale.

5. Se respinge ca nefondată sesizarea unui grup de deputați ai fracțiunii parlamentare Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 172 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.

6. Se recunoaște constituțională Hotărârea Parlamentului nr. 172 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.

7. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte de ședință - Igor Dolea.

De asemnea, Curtea a adoptat o adresă Parlamentului în vederea eliminării dispozițiilor legislative contrare prevedirilor Constituției vizând cvorumul decizional și caracterul deschis al votului.

Ședința se declară închisă.

Citate Video