Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Valeriu Streleț: Bună dimineața sau bună ziua. Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la acest scurt briefing de presă.

Firește că perioada prin care trece Republica Moldova este una extrem de complicată și probabil determinantă pentru prezentul și viitorul țării noastre. Evident că și noi ca partid în această perioadă suntem implicați plenar în discuții, dezbateri, elaborări de scenarii, elaborări de soluții, consultări cu colegii noștri din toate organizațiile teritoriale. Și în acest context, Biroul Permanent Central al partidului a dezbătut și adoptat o declarație politică care vizează momentul politic actual și acțiunile partidului de viitor pe care aș vrea să v-o prezint.

Așa dar am s-o repreduc integral, textul acestei declarații care chiar în aceste momente va fi plasată și pe pagina web a partidului care o veți putea găsi în original.

În contextul dezvoltării deciziilor adoptate de către Consiliul Politic Național al Partidului Liberal Democrat din Moldova în ședința din 4 noiembrie 2015, Biroul Permanent Central al PLDM a aprobat următoarea Declarație, care definește abordările politice ale PLDM în perspectivă imediată:

Reafirmăm că Partidul Democrat din Moldova poartă întreaga responsabilitate pentru criza politică, economică și socială în care este aruncată Republica Moldova și cetățenii săi. Prin votul comun cu socialiștii și comuniștii, din 29 octombrie 2015, pentru demisia unui guvern pro-european, democrații  și-au asumat conștient atât lichidarea AIE 3, cât și  toate consecințele acestui proces.

Reiterăm că, după 20 de zile de la demiterea Guvernului AIE 3, în pofida declarațiilor triumfaliste și a rolului asumat în crearea unei majorități parlamentare, PDM a eșuat nu doar în atingerea acestui obiectiv, ci și în  crearea unei  platforme funcționale de negociere. Ca urmare a acestui dublu eșec, exponenții PDM promovează o retorică agresivă, exprimând public poziții care încurajează traseismul politic și acționând direct  în vederea perpetuării presiunii și a șantajului. Din păcate, doar la aceasta se rezumă conținutul „negocierilor inițiate de PDM”, departe de interesul cetățenilor și  de obiectivul  de a oferi țării soluții rapide de ieșire din criză.

Constatăm că procesele, care au afectat clasa politică, produc efecte și asupra mass-media, având în rezultat o concentrare excesivă de resurse mediatice sub auspiciile liderilor formali și reali ai partidelor politice. Aceasta își găsește confirmarea oficială după ieșirea din umbră a unei părți din proprietarii reali ai mijloacelor mass-media înregistrate în Republica Moldova. PLDM consideră inadmisibilă perpetuarea în continuare a acestei situații, care afectează grav egalitatea de șanse în competiția politică.

Considerăm că în acest sens se impune aplicarea unor abordări și atitudini total diferite față de procesul politic din partea tuturor celor care mai pretindem că reprezentăm interesele cetățenilor și că suntem preocupați de soluționarea gravelor probleme cu care se confruntă țara. Nu mai poate fi tolerat și „ascuns sub preș” sistemul autoritar și corupt care ține în captivitate instituțiile statului. Acesta urmează a fi urgent demontat, iar în locul ei trebuie edificat un nou sistem, care să funcționeze exclusiv  în baza principiilor autentice ale statului de drept și doar în interesul cetățenilor.

Pornind de la cele expuse, BPC al PLDM declară că, în acest moment de grea cumpănă, țara noastră și oamenii săi nu au nevoie de o oarecare guvernare „de strânsură”, ci de forțe politice angajate ferm în asigurarea responsabilă a actului de guvernare, bazat pe următoarele principii și abordări de bază:

1. Instituțiile de drept ale statului, justiția și sistemul judecătoresc, entitățile anticorupție, organele de reglementare și control urmează a fi scoase din subordonarea partinico-oligarhică, în vederea neadmiterii influențării acestora de către grupări de interese și folosirea lor pe post de bâte politice. Punerea în practică a acestei priorități  urmează a fi a fi asigurată prin agrearea imediată de către actorii politici decidenți a unor angajamente ferme de reconsiderare a instituțiilor menționate, cu termene exacte și prompte de implementare.

2. Guvernul urmează să activeze în baza normelor constituționale și legale, fără careva încorsetări stabilite prin acorduri de alianță sau alte soiuri de înțelegeri opace, având tot suportul necesar pentru promovarea acțiunilor ferme, fie și nepopulare, pentru depășirea crizei. Primul ministru trebuie să fie neafiliat politic, să dispună de dreptul de a avea ultimul cuvânt în formarea Cabinetului de miniștri și operarea remanierilor în cadrul acestuia.

3. Activitatea Parlamentului urmează să se plieze pe obiectivul de soluționarea problemelor vitale ale societății, și nu pe contribuția la crearea acestora. Ritmicitatea și randamentul activității organului legislativ suprem urmează să fie asigurată de un președinte al Parlamentului, față de care să nu existe suspiciuni de afiliere de afaceri sau de rudenie prin afinitate cu persoane care au edificat sistemul statului captiv.

4. Abordările expuse reflectă cele mai vitale revendicări ale cetățenilor care au ieșit în stradă să-și ceară drepturile și libertățile. Aceste obiective s-au regăsit constant în toate angajamentele de reforme ale guvernelor precedente, în relațiile cu partenerii de dezvoltare, rămânând, spre regretul nostru, doar ca bune intenții.

PLDM își exprimă siguranța că, doar prin implementarea practică a acestor precondiții de bază, s-ar putea crea premise reale de consolidare a forțelor politice responsabile în jurul obiectivului de depășire a impasului politic și asigurării unei noi șanse Republicii Moldova.


Această declarație a fost dezbătută și adoptată ieri. Reflectă poziția partidului. După adoptare și aprobarea acestei declarații, noi vom rămâne deschiși pentru a vedea dacă în primul rând Partidul Democrat, că el este vizat, fiindcă el a provocat această criză, înțelege gravitatea situației create, înțelege esența acestor revendicări și că dorește să prezinte în regim de urgență propria viziune privind aceste trei abordări principale care vor determina precondițiile după soluționarea cărora s-ar putea crea un nucleu pentru a discuta deja și implementarea practică a unui obiectiv de investire cât mai rapidă a unui Guvern care să depășească starea de impas în care ne aflăm și care să ne ajute pe noi toți să ieșim din criza în care ne-am pomenit.

Acestea au fost celea ce am vrut să vi le spun astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Mersi.

Citate Video