Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Octavian Apostol: Stimați prieteni ai inovării și dezvoltării economice. Stimați jurnaliști, bine ați venit la această conferință de presă ce are drept obiectiv informarea cetățenilor privind desfășurarea unuia dintre cele mai importante evenimete din domeniul inovării intențiilor transferului tehnologic. Eveniment major pt comunitatea științifică din Republica Moldova și mediul de afaceri. După cum bine știți, deja a devenit o tradiție ca o dată la doi ani în această perioadă agenția de stat în parteneriat cu Academia de Stinte, Agenția de promovare și tranfer tehnologic și Centrul Internațional Expozițional MoldExpo să organizeze expoziția internațională specializată Info Invent. Anul acesta, ajungând la cea de-a 14-a ediție, acest eveniment are ca obicetvi organizarea de întâlniri între inventatori și potențialii finanțatori, precum și diseminarea info și sporirea gradului de interes privind mediul innorvațional din Republica Moldova și de peste hotare.

Evenimentul se va desfășura în perioada 25 -28 noiembrie, în cadrul MoldExpo. La acest eveniment și-au anunțat participarea peste 100 instituții din sfera științei și inovării, din învățământul superior, inventatori, particulari, oameni creativi și la această expoziție vom avea peste 400 de lucrări reaslizări tehnico-științifice materializate în invenții sau produse și tehnologii moderne. Lucrările vor fi expune pe 5 compartimente: Invenții soiuri de plane și design industrial, prduse și servicii inovative, proiecte inovaționale și de tranfer tehnologic, creațiile tinerilor și imndustrii creative. Ceremonia de deschidere va avea loc miercuri, 25 noimenrie începând cu ora 11,00 la Centrul Moldexpo. Tradițional în cadrul acestei expoziții vor avea loc și mese rotunde și ateliere de lucru. În principal, vor avea loc primul forum al femeilor inovatoare antreprenoare din Republica Moldova, care va avea loc pe 25 noimebrie, ora 14.00. Va avea loc și ceva inedit: un master class în domeniul împletitului din fibre vegetale, din pănuș, prezentat de meșterul popular Natalia Cangea și cu participarea copiilor din cadrul Centrului de Creație și Agrement al Copiilor din Criuleni.

Pe data de 26 noiembrie ora 18.00 organiză, de asemenea, și omasă rotundă cu genericul Istorii de succes ale business-ului creativ. Această masă rotundă va avea loc în cadrul expozițiaei InfInvent, dar va avea loc la Kentford, într-o sală din centrul de business și este în colaborare cu mai multe companii, Ministerul Culturii, Simpals JCI Chișinău șamd. Ceva indedit. De asemenea, vineri, 27 noiembrie, începând cu ora 120,00 va avea loc bursa invențiilor și tehnologiilor noi în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie. Evenimentul este organizat de către Agenția pentru inovare și Transfer Tehnologic. Conform programului, de asemenea, va avea loc și festivitatea de premiere a laureaților InfoInvent. Dintre cele mai importante premii vor fi Premiul Guvernului Republicii Moldova, Cel mai dotat inventator, distincții oferite de către OM pentru proprietate Intelectuală, medalii ale agenției prcum și mențiuni și distincții ale Academia de Științe a Moldovei, ale Agenției pentru Inovație și tranfer tehnologic și alte premii speciale și distincții ale Saloane Internaționale de invenții și reprezentaților care participă la acest eveniment.
Sâmbătă, pe 28 noiembrie, va avea loc o masă rotundă privind promovarea inovațiilor șo produselor creative cu potențial de comercializare și ceva special, tot sîmbătă la ora 12.00 va avea loc un concurs interactiv pe domeniul proprietății intelectuiae pentru elevi: De la idee la produs. Expoziția infoinvent reprezintă un mediu ideal pentru o întâlnire de afaceri, locul unde investitorii își pot întâlni potențialii finanțatori, cercetătorii, reprezentanții sectrului investițional pot să-și manifeste bilateral dorințele și pe viitor să-și găsească unii finanțare, ceilalți să-și găsească răspuns la întrebările și provocările pe care le au în domeniul economic. Este un eveniment, cum spuneam, major pentru întreaga comunitate științifică și invoațională din Republica Moldova și de peste hotare. Vreau să vă spun că la această ediție participă mai mulți inventatori și persoane din mediul cercetătorilor din străinătate. Și vă asigurăm că în cadrul expoziții veți avea dre descoperit mai multe lucruri interesante. Vreau să-i ofer cuvântul Domnului Roman Chirca, Direcorul General al Agențoei pentru promovare și transfer Tehnologic.

Roman Chirca: Vă mulțumesc domnul Director. Salut și prezența dlui Andronic de la Moldexpo. De fapt aici vedeți reprezentanții lanțului sistemului inovațional, generarea inovațiilor, implementarea inovațiilor, înregistrarea proprietății intelect și expunerea. De ce încercăm să organizăm a 14-a ediție, pentru că vrem să atragem atenția asupra rolului și importanței inovațiilor. El este crucial în dezvoltarea Republicii Moldova în continuare. De fapt, am merge pe calea inovațională și a merge în paradigma economică actuală este diferență între a fi ară în curs de dezvoltare sau a fi țară dezvoltată. Noi suntem netc consumatori de produse invoaționale de peste hotare. nimeni nu-și propune să schimbe peste noapte această situație. Însă legitățile invoționale, ca și legile naturii, acționează funcționează pe deplin în deplină măsură în Republica Moldova. De aceea este important, eu cred, nu să cuadruplăm, dar să înzecim eforturile pentru perfecționarea și dezvoltarea sistemului inovațional. Atragerea câtor mai multe alte actori în acest proces, extinderea și tranformarea creativității imaginației î produse noi invaționale.

Produsele inovaționale au o caracteristică bună de lansare pe piață, pentru că ele, au, printre mai multe elemente, au și elementul de supraprofitabilitate. Dacă întreprinderile tradiționle obțin 10, 20, 30, 45 la sută, în zona unei dobânzi bancare un nivel de rentabilitate, proiectele inovaționale, de regulă, sunt peste suta de procente, 300 % și aceasta se datorează faptului că un produs inovațional oferă posibilitatea de a satisface anuimeite necesități umane într-un mod inedit sau complet nou. De aici apare acest ajiotaj. În înțelegerea clasică a rolului cercetării pe care noi am moștenit-o din perioada sovietică, noi am avut și avem o comunitate stiințifică în care este un singur comandatar și o singură entitate care formula domeniile de cercetare. Nici știința sovietică nu era foarte avansatpă din acest punct de vedere. Tot timpul încerca să copie și tot timpul rămânea semnificativ în urmă față de cercetarea occidentală. De aceea, ceea ce am moștenit noi, de fapt, în crearea sistemului inovațional ttrenuie să plătim anumite elemente practic de la zero. De aceea, chiar vormeam în pauză cu Dnul Director, ccă este necesar de a trece la un nivel nou, calitativ nou de a organiza astfel de expoziții, care să atragă atenția publicului sau o mare speranță o constituie studenții. De aceea, noi împreună cu API avem și acest concurs Cel mai bun elev inovator pentru inhiba sau pentru a planta această bahilă inovațională încă de mic copil. Pentru că, în primul rând, dă satisfacție. Permite individului să-și descopere practiic toate talentele, calitățile de creativitate, 2 este un lucru extrem de priftabil. De aceea, crearea unui astfel de sistem, inclusiv punerea mediului academic în serviciul comunității societății entităților econmomic în prestarea de servicii de cercetare.

Majoritatea entităților noastre economice au necesitatea de cercetare, de aceeavă îndemn să participați, să populariațio în măsura, să vă înrolați în această miscare de susținere inovației. Pentru că practic avem o forță nouă de jucat. În primul rând către statul care trebuie să creeze aceste condiții, în care să se dezvolte agenți economici și să-și dezvolte potențialul de producție, prestare a serviciilor cu elemente absolut noi. O comparație bună de abordare a fost Japonia în anii 50 -60, care a avut așa numitul Minister așl Raționalizării. Principiul de bază al acestui minister era în economia japoneză nu se implementează nimic dacă nu este de ultimă generație și nu este absolut nou. Acest lucur a permis Japoniei să faă un salt claitativ și să devină practic o a doua economie mondială. În nivelul de dezvoltare joasă al Republicii Moldova, acesta poate fi un potențial pentru că neavând sau având zero în mai multe sectoare putem începe de la început să copnstruim un sector pe deplin funcțional și foarte perfomant. Aici se observă această diferență dintre chiar la nivel de ultimle tehnologii, spre exemplu, țările baltice, inclusiv și Republica Moldova, sunt lideri la viteza de internet, la pătrunderea de internet, anume datorită faptului că nu au avut această perioadă de trecere de la câteva tehnologii și imediat au intrat în ultima fază a tehnologiilor. Sau chiar și în telefonia mobilă, dacă vă aduceți aminte, noi am scăpat perioada paiger-elor și am trecut direct la telefoanele mobile.

În SUA și până în ziua de azi paiger-ul este unul funcțional, cu toate că este un gadget, un device depășit demult, dar depreinderea consumatorilor, de multe ori, sunt un obstacol în dezvoltarea inovațională a țării. Noi având mai multe sectoare dezgolite, putem să le zidim, să le contruim la ultima generație și este fenomenul ăstalegtitatevaselor comunicante: când un stat se află la nivelul jos de dezvoltare, dar este încercuit de state dezvoltate, prin investiții ramurale target-ate, foarte ușor se omogenizează nivelul de creștere și statele ajung la acest nivel. Este adevărat că mai departe, asigurarea unei creșteri durabile devine mai problematică și atunci de la creșteri de 15 - 20 la sută pe an se revine iarăși la nivelul de creștere din această regiune. Noi ca Agenția pentu Inovare șți Transfer Tehnologic, vom prezenta 16 proiecte inovaționale, care cu toate ă s-au micșorat bugetele pentru transfer tehnologic, trend-ul este net în creștere pentru că la fiecare leu s-a cheltuit prin agenția noastră în proiecte de transfer tehnologic, noi generăm circa 3 lei de producție inovațională, ceea ce iarăși confirmă că dacă sunt selectate bine proiectele inovaționale, ele au o caracteristică și anume, o caracteristică de supraprofitabilitate, ajiotaj supraprofitabilitate, confort sau experiență inedită pentru consumatori, astea sunt elementele de care definesc, de fapt inovația. Noi, de asemenea, am încercat sp vindem ceea ce a realizat Comitetul științifică în desinestătăror, fără legătură cu piața și am observat că este cea mai inutilă activitate. Pentru că, de multe ori, formuarea unei sarcini sau a unei problematici făcută de cercetători într-un mod separat, nu întotdeaunacorespund cu necesitățile de viață și avem foarte multe rezultate care sunt rupte de obiectivele de cercetare sau de parametrii de care are nevoie piața. De aceea, construirea unui model, împreună cu partenerii noștri cu AGEPI, cu companii expoziționale, cu cercetătorii, remodelarea acestui sistem,. oferirea inclusiv și a facilităților fiscale.

Cuvântul inovație era foarte timid pronunțat acum trei ani. Acum el devine un cuvânt în vogă, tot mai des și guernanții îl pronunță. Mă tem să nu cădem în zona, iarăși, de clișeiarea acestui cuvânt, cu pierderea sensului. Dar, de fapt, cum spuneam și de la început, aceastas face diferența dintrwe a fi stat dezvoltat și a fi stat în curs de dezvoltare, în care procuri și susții inovațiile altor state. Deci, va fi și bursa inovațiilor șia tehnologiilor noi. Sperăm ca ediția a, acum vorbim de a 14-a, dar sperăm că a 15-a și următoarele să fie într-un context mult mai favorabil inovațiilor. Mai este și aspectul că noi nu avem încredere în propriile forțe și 1 nu credem că suntem capabili să generăm propriile inovații. Vă asigur că pe anumite module înguste și aici cu domnul director a menționat compania Sampl, care a reușit să creeze anumite niște produse IOT absolut performante și care au poențial de export și utilizarea în alte state. Din păcate aceste rezultate sunt relativ modeste față de așteptările noastre, dar este un indicator al faptului că și moldovenii pot genera inovații, și moldovenii pot face afaceri din inovații. Vă îndemn să vă aliați acestei mișcări inovaționale. Este o lume aboslut deosebită în gândire și simțire. Și sperăm să ne revedem la edițiile care urmează. Vă mulțumesc.

Octavian Apostol: Mulțumim, domnule director. Într-adevăr referitor că ați menționat că Japonia implementează, este a doua putere în lume. Delegația Japoniei la organizația mondială pt proprietate intelectuală, a mmenționat că în ultimii 20 de ani indicele de creștere a numărului de invenții brevetate în Japonia este egal cu indicele de creștere al PIB-ului în Japonia ceea ce denotă o directă corelație în legăură directă între numărul de invenții și creșterea economică din țara respectivă. Vreau pe această cale să-i muklțumesc și Dnului Director General al Complexului Internațional Expozițional Moldexpopentru că de fiecare dată ne ajută ca împreună cu partenerii noștri și cu comunitatea științifică să organizăm asemenea evenimente. Scopul nostru este ca să facem aceste întâlniri între mediul de afaceri și cercetători și inventatori pentru că doar așa se pot genera invenții care să fie utile mediului de afaceri și mediul d afaceri să-și spună ce cu ce obstacole se întâmplă și să obțină, să de o direcție, un obiectiv noilor invenții și direcții de cercetare. Domnule Andronic, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte.

Arcadie Andronic: Pentru noi, pentru Moldexpo, așa fem de expoziții sunt cele mai plăcute expoziții, din cauza că ideea, organizarea participanților rămâne pe sama unui așa păartener cum este Agenția de Stat AGEPI și nouă ne rămâne doar ceea ce noi facem foarte bine: suportul de tehnică și logistică și ne bucurăm că stema acestei expoziții este longevivă. Sunt 14 ediții și sperăm în continare că viața acestei expoziții, acestei scteme va fi prelungită și ne vom bucura de toate rezultatele acestei expoziții.

Octavian Apostol: Mulțumim mult. Vreau să vă invit încă o dată la să participați în cadrul expoziției, să transmiteți info mai departe. Să avem cât mai mulți participanți în cadrul expoziției, atât din mediul de afaceri, care este un mediu prioritar, cât și din partea tuturor cetățenilor interesați în inovarea și dezvoltarea ecnomică a societății și a țării noastre. Vreau să vă spun câteva invenții care vor fi acolo.

Veți putea afla info despre metoda de tratament a hepatitei virale B la copii cu sindrom de colestază, vor fi prezentate și o masă transformabilă în mai multe tipuri: din masă în stil oriental, se transformă în masă pentru cafea, în masă pentru prânz,vor fi prezentate și niște produse de îmbăcăminte funcționale pentru copii născuți prematur, sunt destinate pentru îmbrăcarea copiilor în incubator. Ceva așa mai nostim, vor și produse curativo-profilactice cum ar fi balsamurile spirupotent, făt-frumos și invenții sau să spunem metode noi de stimulare a funcției reproductive la cocoși, invenția se referă la medicina veterinară. Acestea și nu numai vor fi prezentate în cadrul expoziției, așa că aveți de văxut multe lucruri interesantre și inovative. Vă așteptăm cu mare drag și vă mulțumim că ați fost aici.

Jurnalist: Prin ce se deosebește această ediție de cele anterioare?

Jurnalist: Care ar fi motto-ul acestei ediții?

Octavian Apostol: În primul rând numărul mare de participanți interaționali și număral mare de lucrări științifice și invenții trimise peste hotare, și participanți denotă că deja ediția a juns la o maturiate și capătă o not dein ce în ce mai internațională. În al doilea rând, băbuiesc că știți că de pe 1 noiembrie a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul European de brevete prin care se pot validabrevetul euopean pe teritoriul Republicii Moldova, iar la ultima conferință OEB Epopic am informat peste 400 de specialiști pentru proprietate industrială despre acest eveniment și ei s-au arătat interesați. Deja sunt câteva cereri care ar putea fi validate pe teritoriul nostru. Asta-i ceea ce vom putea obține 1 calitate mai bună a brevetelor naționale, având în vedere că brevetele europeanăe sunt riguros selectate și verificate. 2 Potențialii investituori în străinătate îți vor putea valida brevetele în Republica Moldova. Acesta este un pas natural, având în vedere că atunci când un investitor vrea să investească în țara noastră, vrea să își dezvolte afacerea, el își înregistrează toate drepturile pentru proprietate intelectuală, inclusiv brevetele de invenție și mărcile. Astfel ei vor fi mai siguri că drepturile lor vor fi protejate și nu vor fi contrafăcute copiate și sperăm prin aceasta să atragem mai multe investiții pe teritoriul Republicii Moldova. În acest context, vin și participanți din străinătate și am creat cadru propice pentru mediul de afaceri, să vadă invenții și inovații din străinătate.

Roman Chirca: Și doar un moment aș vrea să adaug aici, dacă anul trecut, de exemplu, domeniul prioritar care a fost abordat a fost farmaceutica și agricultura, în acest an domeniul principal va fi eficiența energetică, ca un subiect extrem de important și valorificarea surselor regenerabile de energie. Asta va fi, de fapt, focusarea. Mai ales că Republica Moldova are obiectivul de a atinge cotația de 20% din surse regenrabile până în anul 2020. De aceea, sursa energetiă pentru noi este o prioritate.

Octavian Apostol: Cum spuneam, o să avem și o masă rotundă sub genericul „Istorii de succes ale buisiness-ului creativ.” la această masă rotundă vom discuta și despre care este rolul business-ului creativ în dezvoltarea economică a societății. Vor fi din mai multe domenii, nu doar legate de proprietatea industrială, să spunem din domeniul programelor de calculator, cum spuneam și cei de la Simpals, vor fi din domeniul managementului artiștilor, sau să spunemdin domeniul muzical, din domeniul fotografiei, din domeniul arhitecturii. Deci vom da o notp nouă asemeni la expoziția infoInvent și vă invit cu această ocazie să participați. Vor fi speaker-i destul de interesanți și de asemenea, vor fi reprezentanți ai AGEPI și vor putea răspunde la întrebări cum vă putem noi ajuta în protejarea și promovarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Jurnalist: Din ce țări vor veni expozanți?

Octavian Apostol: Da, avem o listă întreagă. În principal, din România, Polonia, Lituania, Belarus, Canada, Coreea, Sua, Iraq, India, Malaesia. Mai multe țări. Peste 70 de lucrări și invenții din străinătate.

Jurnalist: Dar invențiile noatsre sunt brevetate peste hotare și în ce condiții?

Octavian Apostol: Invențiile noastre pot fi o cerere de invenție poate fi depusă, die European, fie sunt patru mario centre de undepoți să-ți depui o cerere. În dependență de ce țări dorețti ca brevetul de invenție să fie acceptat, brevetat. Cercetătorii independenți pot depune fie la Oficiul European de Brevete, fie în SUA, fie în oficiul Japonez.

Roman Chirca: Întrebarea a fost dacă brevetul nostru estev recunoscut? El este valabil de la Nistru până la Prut și de la Giurgiulești la Naslavcea.

Octavian Apostol: Pentru fiecare țară este o plată suplimentară.

Jurnalist: Păi da, dar vorbeați atunci la conferința invențiile de peste hotare vor fi brevetate în condiții mai convenabile aici și nu cu 1000 de euro, ci nu cu 100.

Octavian Apostol: Este vorba doar de validare. În momentul în care cineva depune la Oficul European de Brevete depune o cerere pentru brevet și obține certificatul, el ulterior poate alege în ce țară să-și valideze acest brevet. O traduce în limba țării respective și plătește suma conform tarifelor din țara respectivă și convenite cu Oficul European de Brevete. În cazul nostru, este vorba de 200 de eu pentru Republica Moldova, din care 25 la sută rămân la oficiul European pentru Brevete și la noi ajung 75 a sută.

Jurnalist: Care ar fi interesul unor asociații de a partiipa la această expoziție? Fac un drum
nou? Ce promovează ei sau ce ar promova?

Octavian Apostol: În primul rând,care este obiectivul unei invenții: O invenție tot timpul, sau un inventator, tot timpul își caută ca această invenție să poată fi valorificată, să-și poată identifica un potențial finanțatr, să poată fi multiplicată și obține un folos economic. Eu consider că nu doar din Iraq, ci și din întreaga lume, chiar și inventatorii noștri participă la ecpozițiile internaționale. Avem peste 30 de medalii de aur obținute de inventatorii din Republica Moldova și participând la asemenea saloane te poți întâlni cu potențialii finanțatori. Asta este rolul nostru, de a face această joncțiune, de asigura locul de întâlnire dintre potențialii finanțatori și inventatori, unde fiecare îți poate satisface să spunem așa dorințele, obiectivele.

Roman Chirca: Eu aș mai adăuga, pentru că este un moment important aici, pe lângă aceasta Republica Moldova devine atractivă pentru multe state departe de UE. Republica Moldova are semnat acord deasociere pentru UE, respectiv dacă un inventator Iraqian ar instala un proces de producție al unui părodus inovațional aici, el ar fi eligibil pentru comerț liber cu UE față de invențiile în Iraq care sunt nesigure. De aceea, nopi avem acest flux și el va crește pe viitor, natural, de investitori care vor genera sau vor produce mărfuri destinate pentru UE. Mai ales că noi avem foarte multe pozuiții î care nu avem cote, de aceea acest interes există. De fapt, publicitatea Georgiei, unde ne uitam la CNN, se bazează pe „Ieșiți în Georgia pentru a putea exporta în UE”. Eu cred că noi, din punctul ăsta de vedere suntem mult mai avantajați și favorizați față de Georgia.

Jurnalist: Eu am vrut să între, așa cum în edițiile trecute s-au întâmplat exemple de succes, exemple când s-a întâmplta acea fericită joncțiune dintre inventator și businessman.

Roman Chirca: Nu este rolul expoziției de a stabili această joncțiune. Anul acesta vom avea bursa. La expunere se vine când deja ai realizat anumite produse și vii să arâi lumii ce ai realizat. Dar este și un loc de întâlnire.

Arcadie Andronic: scopul participîării la expoziție este foarte laconic. Se propune un produs, se testează și să genereze idei noi.

Roman Chirca: Noi pe viitor planificăm să facem,., acum elaborăm o concepție a Târgului Inovațiilor, care să treacă pe urmă online, pe care oamenii să-și pună cererile de cercetare. Unul să scrie că am nevoie de un priodus, alții caut să investesc în zona respectivîă și atunci astefl de tranzacții să aibă loc nclusiv și online.

Jurnalist: Mai simplu și mai eficient

Roman Chirca: Sigur.
Mai sunt întrebări?

Jurnalist: Vedem deja la expoziție.