Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Sergiu Ghețiu: Dacă îmi permiteți încă o dată să vă salut. Vreau să vă spun că conferința de astăzi este în legătură cu faptul că se încheie proiectul GazTrain. A fost un proiect care a fost finanțat de către Guvernul Germaniei prin intermediul instituției SECO și a durat în perioada iulie 2014 - noimebrie 2015. Înainte de toate aș dori să vă prezint vorbitorii de astăzi. Deci, în primul rând Dnul Iurie Truhin, este Directorul Centrului de Instruire în domeniul alimentării cu gaze Flacăra Albastră. Și dnul Valențiu Igna, este reprezentat al companiei Vistman, România. Subsemnatul, sunt sergiu Ghețiu, manager de proiecte în cadrul companiei Sperlgen Asosciates.
Doar în câteva cuvinte vreau să vă informez despre principalele obiective și activități ale proiectului. Deci proiect GazTrain a fost conceput în primul rând pentru a populariza tehnologiile moderne și sigure, anume tehnologiile germane pentru a da astfel posibilitatea consumatorilor locali să beneficieze de aceste produse. Pentru că în linii mari, astăzi asistem la situații când sistemele energetice termice, de exemplu sunt cazanele morale sunt instalate corect sau nu sunt instalate conform tuturor regulilor. Astfel consumatorii, mai ales consumatorii cei care se află în raioane îndepărtate ale Moldovei au probleme cu aceste cazane și respectiv, au anumite costuri. Plus în zonele mai îndepărtate de centrul Chșinăului, de centrul țării, avem situații când anumite volume de lucru nu sunt executate pentru că nu sunt specialiști. Încearcă cei din domeniile conexe câte ceva să facă, dar ne dăm seama că aceasta nu este ceea ce trebuie, având în vedere, mai ales aspecte destul de periculoase ale cazanelor cu gaz și ale altor tipuri de echipamente.
Deci, respectiv s-a decis că instruirea tehnicienilor va fi un obiectiv important al proiectului. Dar în schimb, au de câștigat și consumatorii anume prin servicii de lungă durată, servicii de reparații și mentenanță, unde este luat cu garanții. Deci, de asemenea, ei fac uz de standarde europene, care se referă deoarece după ce au aflat mai târziu că instruirile care se oferă de către centru sunt conforme cu toate normele europene privind siguranța energetică. De asemenea, vedeți că ceea ce se întâmplă la moment, că anumiți tehnicieni din diferite întreprinderi, de exemplu cele legate de gaz, de obicei deservesc clientul sau fac anumite conexiuni pe la casă, deci nu intră în casa clientului. De acum înainte, obținând aceste calificări ei vor fi capabili să deservească consumatorii în apartament sau chiar în casă. În afară de ceea ce observăm pe piața locală sunt apar multe produse de calitate dubioasă și de origine dubioasă. Deci având în vedere iarăși caracterul de potențial periculoase, noi am făcut parteneriat cu o companie lider de pe piața germană și de pe piața europeană, compania Vistman. Deci această companie are o largă linie de produse, inclusiv de gaz, dar și din surse alternative cum ar fi biomasa de diferite feluri, energia geotermală, energia solară etc. Plus, compania Vistman deține o rețea de centre de instruire. Cel mai apropiat de noi se află Academia Vistman din România.
Deci, reieșind din aceste momente, compania Vistman a fost de acord ca să facă parteneriat cu noi în acest proiect. Datorită faptului că Flacăra albastră este un lider deja pe piața de instruiri și atestări în domeniul pentru specialiștii din domeniul gazelor, deci s-a hotărât comasarea centrului GazTrain cu centrul de instruire Falcăra albastră. Deci astfel avem, centrul nostru a fost înglobat în Flacăra albastră. Și ultimul monet, care se referă la un avantaj pentru a proiectului, este faptul că mulți tineri, dar și persoane mai în vârstă, care obțin indstruirea dată se pot angaja în câmpul muncii. Deci observăm că acesta este un sector care este atractiv, plătește bine, dar este un deficit de cadre. Deci, astfel, persoanele care fac studii în cadrul centului de instruire GazTrain obțin certificatul Flacăra albastră, obțin certificatul Academiei Vistman și un peris care se numeșțte permisul pentru executarea lucrărilor la obiecte insdustrial periculoase, care este indispendsbil atunci când cineva dorește să lucreze sau de individual sau în cadrul marelor companii în domeniul gazelor.
Deci alte rezultate a proiectului ar fi, în primul rând sală renovatăși echipată cu toate tipurile de cazane Vistman. Doi, un infomobil, deci este un autocamion special utilat pentru a face instruiri în afara centrului. Deci este, iarăși, utilat cu toate tipurile de echipamente Vistman. De aceea,după terminare fazei întâi a conferinței, vrem să vă invităm în stradă, vis-avis de intrarea în clădire o să puteți face un tur al acestui mijloc de transport. Este foarte interesant. În afară de aceasta, curicula a fost elaborată cu suportul companiei Academia Vistman. Curicula a fost aprobată de Minsiterul Educației și Ministerul Economiei al RM. Deci, despre planurile referitoare la centru, o să-l invit să vorbească dnul Truhin și să ne povestească respectiv activitățile precionizate pentru viitor.
Iurie Truhin: Bună ziua la toți. Deci, la momentul de față, noi împreună cu partenerii noștri care sunt din Germani și România, deci am deschis mica nouă specialitate, așa vorbind, tehnician la deservirea, revelarea și reparația cazanelor morale. Deci, prima promoție care a fost la momentul de față la noi, acum a fost pe data de 18 mai a început. Deci, la momentul de față avem deja pregătiți, vineri mai avm încă o echipă de 18 oameni care o să fie așa vorbind examinați pentru a primi permise de exercitare. În total, cu dumnealor care la momentul de față sunt 67 de persoane, dintre care 22 de persoane sunt de la întreprinderea afiliată Moldova Gaz, 30 de persoane, la momentul de față, singure, sunt persoane fizizce care au dorit să învețe o specialitate nouă și au făcut studii și au primit certificatul de instruire primară pe cazane Vistman plus permis de exercitare pentru efectuarea lucrărilor, pentru deservirea și exploatarea cazanelor. Deci în conformitate cu legislația în vigoare, care este legea 116, ce ține de alegerea obiectelor periculoase. Deci, încă 15 presoane de la întreprindere care activează deja în RM, care se ocupă cu cazane și au dorit ca persoanele date să se ocupe. Ce va da pentru noi profesia dată și ce va da pentru cxonsumatorii noștri finali, care au cazane, care au...
Deci, prima vom ridica calitatea specialiștilor care împreună cu partenerii noștri din Academia Vistman, le vom face odată la 2 ani perfecționare în ce apare nou pe piața mondială, europeană, ca să știe să fie la moment cu cazanele moderne. Doi, cum v-am spus, locuri de muncă noi pentru cei care vor să activeze pe piață. Căci deservirea cazanelor, și reparația și nu numai a cazanelor, dar și a aragazilor, cazanelor de baie, la momentul de față sunt destul de bine. Sunt în preajma consumatorilor casnici. Deci fiecare consumatoru al casei ar putea să invite un specialist. Și luând în considerație că dumnealui dacă o să știe că la noi sunt specialișticare au studii de specialitate ori au studii terminate prin cerere de instruire și au permis de exercitare, puteți să-l invitatți și veți ști destul de bine că el are ceva, dar nu acei care la momentul de față, sunt mulți care activează, vă spun cinstiti, prin RM, care nu au nici studii, nici nu au nimic, nundeva au învățat, undeva a făcut ceva și vine la dvs și vă face deservirea.
Viitorul nostru care o să fi , eu cred că specialitatea nouă care pentru noi, pentru centrul de instruire, noi deja am fost, să vă spun cinstit, acum în 18 raioane a RM, unde noi am promovat instruirea, ce facem și specialitatea nouă, am priovar cazanele Vistman, am promovat ceea că noi, ca centru de instruire nu numai în Chișinău putem să facem instruirea specialiștilor, dar putem să ieșim la fața locului și deja acolo, pe loc, având infomobilul acesta pe care noi îl avem acum afară, putem să facem cursuri de instruire. Deci, care este țelul nostru, prioritatea nosatră, micșorarea cheltuielilor hoteliere pentru oameni, micșorăm cheltuielile diurne pentru cei care trebuie să vină în fiefacre zi, doi fiecare client care vrea să facă studii, mai bnine se duce atunci când este acasă, decât să vină la transport. Deci nouă ne este mai ușor, am ieșit la locul de față, ori într-un raion, am făcut cursurile două săptămâini și am pregătit specialiștii. Cei mai mulți specialiști, și bine că sunt, sunt în Chișinău. Dar dacă să luăm pe raioane noi deja în toate raioanele nu avem nici firme, cum avem firme una, două, trei, dar ca consumatorul casnic, ca consumatorul juridic să aleagă în raion care firmă lui îi place, poate unu nici nu sunt așa aceva, asta ar fi de dorit ca să fie tot în viitor.
Totodată noi am elaborat un suport de curs pentru specialișțtii noștri, ca la sfârșitul cursului, când termină, el primete și un suport de curs ca să aibă un studiu oarceare, ca să știe despre ce merge vorba. Mai departe, noi am elaborat și o instrucțiune de reglare ce șține de tehnologia și deservirea tehnică a cazanelor. Asta dacă vorbim așa, că toate cazanele au instrucțiuni de reglări , de instruire, dar pentru noi foarte mult lucru, când omul are un document compact și unde este toată descriere într-însul. Și ca fiecare specialist, dorim sau nu dorim, dar o perioadă oarecare trebuie să facă instruirea sa. Asta-i tot ce-am dorit să spun.
Sergiu Ghețiu: Vă mulțumesc, dnule Truhin. Aș dori să ofer cuvântul Dnului Valențiu Igna, reprezentat al companiei Vistman despre subiectul suportului hardware și software și restul.
Valențiu Igna: Da. Bună ziua tuturor. În primul rând mulâțumesc partenerilor noștri că ne-au permis să facem acest proiect interesant în RM și să ne prezentăm echipamentele și know-how-ul care mai departe să fie transferat ca informație către firmele de instalații din Moldova. Noi am participat din punct de vedere hardware cu echipamente Vistman pornind de la centralele clasice, murale, trecând la murale în condensație care au un randament mai bun și care-i ultimul trend acuma în Europa. La cazanele pe lemn cu gazificare asta înseamnă un cazan pe lemn mai modern, care pănă la urmă duce la un randament mai bun și un consum mai mic de combustibil în funcționare, inclusiv pompă de căldură care este montată inclusiv pe infomobil și ceea ce este mai important am venit cu know-how din România pentru a-l implementa la o scară cît mai largă aici în Moldova, împreună cu partenerii noștri Flacăra Albastră facem niște școlarizări la persoane care vor fi multiplicatori în țară astfel încît tot mai mulți să cunoască, să exploateze și să gliseze echipamentele în mod profesional și sigur și care să ducă la o durată de viață cît mai lungă a oricărui echipament.
De asemenea, am venit cu un info mobil care este complet echipat cu echipamente în funcțiune, pornind de la o pompă de căldură aer-apă, cazan pe lemne, cazane în condensație, deci cazane care sunt funcționale și pe care se poate vereifica exact cum funcționează ele și aduc o idee asupra a ceea ce oferă firma Vistman. Stăm la dispoziție tot timpul cu școlarizări, avem oameni permanent care fac școolarizări, inclusiv la ora asta un coleg de-al meu este aicea și vom fi tot timpul la dispoziție cu noutăți, cu tot ce apare nou, în momentul în care noi le primim informațiile din Germania, noi le transferm și către colaboratorii noștri.Vă mulțumesc.
S. Ghețiu: Vă mulțumim, asta a fost partea introductivă, acuma propunem să răspundem la întrebările Dvs care le aveți.
Jurnalist: aveți capacitate de doar 100 de oameni pe an?
Iurie Truhin: Nu, capacitatea putem să o mărim pînă la 300 de oameni, deci tot depinde de dorința care este. Noi avem deja am pus pe site, noi avem site-ul nostru flacăra albastră, pe site în fiecare lună, haideți să vorbim așa, putem cîte două grupe pe lună deci două se primește 80 de ore, deci 36 de oameni, înmulțim la 12 luni și poftim, cît putem să facem noi pe an. Practic pînă la 400 de oameni să facem pe an. De făcut instruire, de pregătit specialiști în domeniul dat. În teritoriu și în RM, da, ne desplasăm acolo, că e mai bine să te deplasezi la consumator, ori la specialistul care vrea să facă... deci noi deja cand plecăm prin republică, le spunem așa: oameni buni, grămădiți-vă acolo la un loc, ori în raion, ori într-o localitate oarecare, cel puțin 15 oameni. Noi găsim încăperi, luăm automobilul, plecăm încolo, lăsăm acolo pe 2 săptămâni de zile și facem lucrări. Deci partea teoretică 40 de ore și partea practică este 40 ore. Cazanele se poate de montat, de desfăcut, de strîns, în... deci eu o să vă demonstrez în automobil cum de făcut , cum este baza practică.
Jurnalist: din acești 67 de specialiști instruiți, cît sunt angajați în câmpul muncii?
Iurie Truhin: din acești 67, practic toți sunt angajați în cîmpul muncii, deci e deja ultimii 18 oameni care acum face studii, deci deja îs angajați.
Deci au componentul pînă la companie SRL, dar sunt altele care își doresc singur să facă centr de deservire tehnică, dacă avem 3-4 persoane, deci poftim, iată la noi este o companie cum EcolMat Grup, au 5 oameni fac instruiri la noi, deci ei vor să primească utilizație tehnică pentru deservirea cazanelor.
Jurnalist: anul acest Ministerul Educației, împreună cu proiectul Energie și Biomasă au lansat un program de instruire în 3 școli profesionale pentru tinerii care vor să devină tehnicieni, mai ales pe cazanele de biomasă. Colaborați cumva cu autoritățile, pentru a aduce, eu știu, cunoștințele Dvs în domeniu?
Iurie Truhin: Deci noi colaborăm vă spun cinstit, eu colaborez cu Colegiul de Excelență în Construcții, de pe strada Gheorghe Asachi, deci noi avem un acord de colaborare cu studenții de la colegiu, deci totodată le povestim, totodată i-am luat la practică, deci cand am amenajat clasă tehnică la noi, am luat grupele de la colegiu și i-am antrenat pentru ca să băieții să facă un curs de practică în clasul nostru. Noi colaborăm, suntem deschiși cu toți care dorește să facă colaborări, a fost domnul Ursu la noi, a văzut cand a fpst la deschidere a văzut clasul tehnic care este promovat acum la momentul de față, a spus că să colaborăm, aștept colaborări cu fiecare.
Jurnalist: Pot aplica doar cei inițiați în domeniu, nu și cei care nu știu nimic despre aceasta?
Iurie Truhin: Da. Numaidecat.
Jurnalist: Ne spuneți și cum sunt finanțate aceste cursuri?
Iurie Truhin: Deci cursurile sunt finanțate din banii....
Jurnalist: cît este bugetul?
Iurie Truhin: ce aveți în vedere cît este bugetul? Cît costă? 2000 de lei.
Jurnalist: {nedeslușibil}
Sergiu Ghețiu: Deci proiectul a constituit nu numai instruirea acestui număr de persoane, dar în elaborarea curiculei, centrul de scriere, automobilul, practic asta tot înainte de a începe...
Jurnalist: e un infomobil ... {nedeslușibil}
Iurie Truhin: Da, da. Este și cazan. O să vă arătăm afară.
Sergiu Ghețiu: Deci proiectul a avut un buget de aproximativ 300 000 euro. Și aicea s-a consumat o parte inclusiv pentru hardware, pentru infomobil, pentru echipament, pentru renovare, elaborarea curiculei, instruirea instructorilor în România, deci instructorilor români de aici și alte costuri care sunt legate de proiect. Banii au fost oferiți de instituția SECO din Germania, deci care este finanțată de la bugetul de stat al Germaniei, respectiv banii sunt de la Guvernul German.
Jurnalist: în 16 luni adică se încheie tot proiectul?
Sergiu Ghețiu: săptămâna aceasta, deci asta este conferința de închidere a evenimentului, dar avem important, deci compania Vistman a participat cu confinanțare de 50% în acest proiect.
Jurnalist: adică suplimentar la cei 300 mii de euro...
Sergiu Ghețiu: Exact. Dacă nu mai sunt întrebări, chiar vă invităm să vizitați informobilul, va fi foarte interesantă, o să vedeți cazanele care lucrează, o să vedeți cum este echipat un centru mobil de instruire, este unic în Moldova.
Vă mulțumim și vă așteptăm acum afară.