Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Alexandru Tănase: În numele Republicii Moldova, în temeiul art. 140 din Constituție; art. 26 din legea cu privire la Curtea Constituțională; articolelor 6, 61, 62 lit. (a) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională hotărăște:

1. Se admite sesizarea deputatului în Parlament, Ștefan Creangă, privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 54 din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste;

2. Se declarată neconstituțională punctul b) al articolului 1 din Legea 54 din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ședința se declară închisă.