Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Alexandru Tănase: În numele Republicii Moldova, în temeiul articolelor 140 din Constituție; 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională; articolelor 6, 60, 61, 62 litera a) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională hotărăște:

În sensul articolului 85 alin.(1) și alin.(4) și articolului 103 alin.(2) din Constituție, imposibilitatea formării Guvernului în termen de 3 luni conduce la dizolvarea Parlamentului, chiar dacă această perioadă se circumscrie în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte - Alexandru Tănase.

Ședința se declară închisă.