Vladimir Țurcan: Deci noi astăzi din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor am depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicităm un răspuns foarte clar la următoarea întrebare - oare este asigurat în Parlamentul Republicii Moldova în plină măsură realizarea dreptului constituțional a deputatului la inițiativa legislativă. Se are în vedere începând de la înregistrarea inițiativei, după ea - includerea în procedura legislativă și nemijlocit examinarea până la adoptarea de către Parlament a unei decizii.

De ce noi ne-am adresat. Cu regret astăzi în Parlamentul Republicii Moldova s-a creat o practică vicioasă în opinia noastră când președintele Parlamentului în mod unilateral, de sine stătător decide care inițiativă legislativă poate fi inclusă în procedura legislativă, care inițiativă poate fi examinată în mod de urgență sau nu. Sunt chiar cazuri când pur și simplu inițiativele legislative se remit înapoi autorilor fără examinarea în Parlament și fără consultarea sau cu biroul permanent sau cu însăși cu plenul Parlamentului.

Sunt și cazuri când nu se pune la vot propunerea deputaților, autorilor inițiativelor, să fie inclusă în ordinea de zi examinarea acestei inițiative. Noi considerăm că această practică este nelegitimă, anticonstituțională. De fapt, prin aceste acțiuni sau inacțiuni sunt încălcate drepturile constituționale a deputaților, dar și a Parlamentului.

În acest context, noi solicităm totodată ca Curtea Constituțională să-și expună dacă aceste acțiuni sau inacțiuni a președintelui Parlamentului pot fi tratate, considerate, ca uzurparea puterii legislative de stat. Unu la mână. Și doi - dacă nu, atunci pot fi oare văzute ca un abuz a atribuțiilor de serviciu în sens penal.

Jurnalist: Vă mulțumesc.

Grigore Novac: Regulamentul Parlamentului prevedere expres condițiile în care deputatul poate înainta cu titlu de inițiativă legislativă. La fel, Constituția Republicii Moldova prevede expres acest drept. Faptul că, cum a menționat și colegul Țurcan, domnul Candu într-o manieră așa-undeva mai puțin omenească dacă doriți, noi socialiștii am atras atenția nu o dată asupra acestui fapt, ba chiar am avut și discuții în cadrul fracțiunii. Ce a urmat, ați văzut toți. Această practică bolnăvicioasă continuă. Și apropo, este un precedent periculos aș zice eu pentru principiile democratice la care tind dânșii. Știți cum, noi cu siguranță nu tolerăm astfel de practici, însă vrem ca și Curtea să se expună în mod oficial.

Jurnalist: Vă mulțumesc.