Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Valeriu Streleț: Bună seara. Cerem scuze că v-am făcut să așteptați atât de mult, însă ședințele atunci când se iau decizii importante durează. Și noi ne-am străduit să le avem într-o tradiție cât se poate de democratică și statutară. S-au pronunțat toți colegii noștri din organizațiile teritoriale. S-au pronunțat și o bună parte din colegii deputați. În rezultat Consiliul Politic Național al Partidului Liberal Democrat a adoptat o decizie nu prin unanimitate, aproape unanimitate de voturi care se rezumă la următorul conținut.

Pornind de la obiectivul asumat de către PLDM de a scoate din captivitatea partinică instituțiile independente ale statului luând act de eșecul Partidului Democrat în angajamentul public de a crea o majoritate capabilă să investească un guvern funcțional, cât și de agravarea dramatică a situației economice și sociale cauzate de demisia Guvernului AIE3 prin votul comun cu socialiștii și comuniștii, conștientizând complexitatea problemelor pe care urmează să le soluționeze clasa politică în perspectivă imediată, inclusiv prin investirea unui guvern care fără participarea PLDM nu poate pretinde a fi pro-european, Consiliul Politic Național al Partidului Liberal Democrat din Moldova decide:

1. De a delega biroului permanent central și fracțiunii parlamentare PLDM sarcina de iniția consultări și discuții politice în vederea investirii unui guvern care să mențină Republica Moldova pe făgașul integrării europene.

2. De a reitera obiectivul formulat în declarația politică a Biroului Permanent Central a partidului privind principalele obiective pe care și le formulează partidul și anume:
- adoptarea unei foi de parcurs pentru scoaterea din subordonare partinică a instituțiilor indepedente cu atribuții de control, reglementare, supraveghere și asigurare a legalității;
- constituirea unui guvern condus de un prim-ministru neafiliat politic;
- investirea guvernului în condiții când toate părțile participante la negocieri urmează să fie în condiții egale. Adică crearea condițiilor egale pe durata consultărilor și discuțiilor politice.
- de a asigura caracterul public al discuțiilor și consultărilor politice pe durata acestei perioade următoare.

La fel Consiliul Politic Național al Partidului Liberal Democrat a decis asupra unor elemente care vizează activitatea noastră internă de partid, dar care la acest moment nu vor fi făcute publice. Noi doar anunțăm că mâine, în prima jumătate a zilei, vom lansa invitațiile pentru discuții și consultări către partidele care și-au anunțat disponibilitatea de participa la constituirea unei majorități pentru investirea guvernului și sperăm ca acest proces să decurgă cât se poate de promt.

Asta este decizia Consiliului Politic Național a Partidului Liberal Democrat.

Mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară frumoasă în continuare.

Citate Video