Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Vă propun să luăm loc, deoarece sîntem toți în așteptarea următorului
raportor. În două-trei minute să începem. Vă rog frumos să anunțați Secretariatul
Parlamentului și restul deputaților.
Colegi,
Vă rog frumos să luați loc.
În continuare, astfel cum a fost decis, continuăm ședința cu caracter deschis
al ei și următorul raportor la tribuna principală este domnul Chetraru, directorul
Centrului Național Anticorupție.
Aveți la dispoziție pînă în 30 de minute, ca ulterior sesiunea de întrebărirăspunsuri
– 60 de minute.
Puteți să începeți. Poftiți.
Domnul Viorel Chetraru – director al Centrului Național Anticorupție:
Vă mulțumesc.
Onorat Parlament,
Reieșind din această modificare și caracterul public al ședinței, voi încerca
să-mi adaptez raportul acestei modificări. Elementele care sînt incluse în raport în
mare parte vor conține date care au fost raportate și de către domnul Procuror
General. Cu toate acestea, le voi menționa din nou pe unele din ele, iar pe
parcursul raportului voi ține cont de cîteva elemente importante din punctul de
vedere al meu.
Voi începe prin a spune că Centrul Național Anticorupție, în mare parte, pe
lîngă activitățile pe care le desfășoară propriu-zis în ceea ce privește desfășurarea
urmăririi penale în mai multe cauze penale care vizează BEM-ul, este implicat în
acordarea suportului procesual penal, logistic, procurorilor anticorupție care și duc
greul urmăririi penale și pe umerii lor în final este pusă sarcina de a susține
acuzarea în instanțele de judecată pe acest caz.
În total, Centrul Național Anticorupție a pornit pe acest mare caz, îl voi
numi BEM în continuare, 44 de dosare penale. Din acestea au fost expediate în
instanțe de judecată 20 de dosare penale, toate 20 în privința ex-membrilor
Consiliului de administrare al Băncii de Economii și în privința agenților
economici, directorilor în mod special care au beneficiat de aceste credite.
Primul dosar penal datează cu 28 iunie 2012. Ultimul din acestea datează cu
ziua de luni. În total, în gestiunea Centrului Național Anticorupție, pentru moment
sînt 24 de dosare penale.
Din acestea: obținerea creditului prin înșelăciune – 11 dosare, însușirea
bunurilor în proporții deosebit de mari – 1 dosar, încălcarea regulilor de creditare –
3 dosare, abuz în serviciu – 1 dosar, spălarea de bani – 3 dosare și gestionarea
defectuoasă a BEM și Banca Socială – 4 dosare care vizează abuzul în serviciu al
factorului de decizie al acestor bănci la eliberarea creditelor și vizează, totodată,
neraportarea tranzacțiilor obligatorii care erau supuse regimului special de
raportare, obstrucționarea supravegherii bancare – 1 dosar penal.
În total, de către Centrul Național Anticorupție, sînt investigate 54 de mari
credite.
Aici vreau să fac o precizare. Centrul Național Anticorupție, indiferent de
situația care a fost discutată, de evoluția evenimentelor pe acest domeniu, a pornit
urmărirea penală doar atunci cînd cei care au fost prejudiciați, în mod special
băncile, iar din numele acestora administratorii speciali care au fost instituiți prin
procedură specială de către Banca Națională au depus acțiunile civile
corespunzătoare către autorități în urma evaluării tuturor creditelor care au fost
eliberate agenților economici și calificării acestora ca frauduloase sau
nefrauduloase, ca credite care pot fi recuperate sau credite care nu pot fi
recuperate, fiindcă nu putem califica toate creditele eliberate pe parcursul ultimilor
ani de către toate aceste 3 bănci ca credite frauduloase. Fiindcă pe o bună parte din
acestea există gajuri, există grafice valabile de plată a dobînzilor ș.a.m.d. și
reieșind din situația constatată de administratorii băncilor, administratorii iau
decizia de a înainta acțiune civilă sau nu.
În raportul domnului Procuror General dumneavoastră s-a făcut referirea la
valoarea totală a prejudiciului care este apreciată pentru astăzi de către procurori în
cadrul dosarelor penale care le au în procedură – 13,5 miliarde lei.
Noi, în cadrul urmăririlor p
...