Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 29 decembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.274 din 8 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de
autovehicule (art. 2, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19 ș.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.339 din 28 septembrie 2015 privind modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind protecția mediului
înconjurător – art. 56; Legea privind protecția aerului atmosferic
– art.17, 20, anexa).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.242 din 5 iunie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind organele securității statului –
art. 11; Legea cu privire la sistemul penitenciar – art. 35, 36, 37;
ș.a.).
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.436 din
3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali – art. 2, 4, 5, 7 ș.a.;
Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător – anexa). În urma dezbaterilor, s-a votat retragerea
proiectului din ordinea de zi.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.420 din 30 octombrie 2015 pentru implementarea prevederilor
Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la
conturile străine (FATCA) și modificarea și completarea unor
acte legislative.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.323 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a
Moldovei – art. 5, 37, 40; Legea instituțiilor financiare – art. 22;
Legea privind finanțele publice locale – art. 13, 14, 15 ș.a.; ș.a.).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.373 din 9 octombrie 2015 privind accesul pe proprietăți și
utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de
comunicații electronice.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.439 din 4 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr.60 din
30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități (art. 49, 60).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.402 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea Legii nr.156-
XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale
de stat (art. 31, 52).
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.488 din 3 decembrie 2015 cu privire la modificarea și
completarea articolelor 2 și 6 din Legea nr.192-XIV din
12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii poștei
nr.387 din 15 octombrie 2015.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii
metrologiei nr.426 din 3 noiembrie 2015.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.432 din 3 noiembrie 2015 cu privire la gazele naturale.
16. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.512 din 28 decembrie 2015 pentru
modificarea și completarea Legii nr.1593-XV din 26 decembrie
2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (art. 9, 22,
23).
17. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.519 din 29 decembrie 2015 pentru
modificarea articolului 4 alineatul (3) din Legea nr.74-XX din
12 aprilie 2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistență

...

Citate Video