Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută cu prilejul ceremoniei de decorare a unor personalități din domeniul culturii

„Onorați decorați,
Onorată asistență,
Ziua Culturii Naționale ne oferă prilejul decorării dumneavoastră pentru cariera excepțională și îndelungată, pentru strălucirea talentului pe care l-ați fructificat în confruntările artistice internaționale, pentru exemplul pe care îl dați generațiilor ce vă urmează și vă admiră.

Opera dumneavoastră se așează în fața lor ca un reper de profesionalism și angajament în slujba valorilor umane fundamentale. Ea este rodul așezării modernității expresiei artistice pe fundamentul bogatei tradiții muzicale, dramatice și cinematografice românești. Este reconfortant să aflăm că patrimoniul cultural al României are deopotrivă cercetători și apărători, dar și forțe creatoare ce-l îmbogățesc constant. Importantele ordine naționale pe care astăzi, în numele Statului Român, vi le-am conferit sunt o recunoaștere a valorilor perene ale națiunii noastre.

Dumneavoastră le-ați dat un contur științific și o strălucire artistică deosebită.
Întorcându-mă la personalitatea celui pe care îl cinstim astăzi, Mihai Eminescu, doresc să evoc cuvintele din 1932 ale lui George Călinescu, care vorbind despre dispariția prematură a poetului național, spunea:

„Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.”
Dumneavoastră sunteți, alături de suficient de mulți alții, dovada vitalității culturii românești, a capacității României de a intra cu fruntea sus în dialogul civilizațiilor pentru a contribui prin opere nepieritoare la îmbogățirea umanității. Vă îndemn să încurajăm talentele puternice și autentice să se ridice și să poarte cu ele expresia culturii noastre.
Vă felicit și vă mulțumesc!”