Oferă ajutor refugiaților din Ucraina. Click pe Dopomoha.Md pentru participare.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNE SPECIALĂ – IANUARIE 2016
Ședința din ziua de 20 ianuarie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Prezentarea Programului de activitate al Guvernului 2016–2018 și
a întregii liste a Guvernului în cadrul proiectului nr.90 din
20 ianuarie 2016. Prezintă domnul Pavel Filip, candidat desemnat
pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.8 din
20 ianuarie 2016 pentru aprobarea Programului de activitate al
Guvernului 2016–2018 și acordarea votului de încredere
Guvernului.
Ședința începe la ora 16.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Bună ziua.
Vă rog frumos să vă luați locul, pentru a începe ședința specială.
Iar Secretariatul …
Rog Secretariatul Parlamentului,
Să anunțați prezența.
Calculează?
Dragi colegi,
Pentru acuratețe oricum am să rog colegii pe sectoare să ne dea prezența, o
să fie mult mai tehnic corect.
Sectorul nr.1,
Vă rog frumos.
Domnule Padnevici,
Vă rog frumos să vedeți sectorul nr.1 și anunțați.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 12 persoane.
Domnul Andrian Candu:
Sectorul nr.1 – 12 persoane.
Sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
– 36.
Sectorul nr.3 – 20.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumesc foarte mult.
68 de persoane în sală. Prezența este asigurată, cvorumul este asigurat.
Pentru a începe ședința, vă rog frumos să onorăm Drapelul de Stat.
Vă mulțumesc frumos. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.)
Vă mulțumesc, dragi colegi.
Înainte de a trece la chestiunile tehnice, vreau să vă anunț că Biroul
permanent al Parlamentului a luat decizia și a venit cu propunerea plenului pentru
organizarea ședinței sau sesiunii speciale de învestire a Guvernului, în care se va
dezbate Programul de activitate al Guvernului și întreaga listă a Guvernului,
prezentată de candidatul desemnat pentru funcția de Prim-ministru domnul Pavel
Filip. Este un singur subiect pe ordinea de zi, este o ședință specială cu această
ocazie. Și înainte de a vota ordinea de zi, vă rog frumos, văd că sînt de procedură.
Domnule Reidman,
Vă rog frumos. Poftiți.
Domnul Oleg Reidman:
Спасибо.
Господин Председатель!
Это заседание следовало бы называть не специальным, а
чрезвычайным, судя по тому, в каком порядке, так сказать, оно собиралась.
Два часа на сбор людей в Парламенте, мне кажется, это совершенно
недостаточно. Я, во-первых, прошу, чтобы люди, которые не присутствуют
здесь и не заявили о своей позиции, хотя принципиальные до того, не
считались отсутствующими по неуважительной причине. Это раз.
Второе. Скажите, пожалуйста, а в каком составе собиралось
Постоянное бюро, чтобы принять такое решение? И как вы рассчитали на то,
чтобы депутаты все прибыли вовремя и участвовали в этом заседании? Вы
лишаете их возможности выступить, задать вопросы и т.д.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumesc frumos.
3
Domnule Rediman,
Biroul permanent, cu majoritatea calificată a membrilor săi, a aprobat o
astfel de decizie. Reprezentanții Biroului permanent reprezintă și fracțiunile
parlamentare. S-a luat decizia luînd în considerare că Prim-ministrul desemnat este
gata. Sînt urgențe, țara este fără guvernare deja două luni de zile. Iată de ce în
situația respectivă s-a luat decizia Biroului permanent de a propune plenului.
Vă mulțumesc frumos.
Dar aveți dreptate, ceilalți deputați care nu sînt prezenți astăzi motivat,
bineînțeles, se vor aplica regulile care sînt deja prestabilite.
Vă mulțumesc frumos.
Domnule Reidman,
Da, o precizare, vă rog frumos, foarte scurt.
Domnul Oleg Reidman:
То, что страна без Правительства такое количество времени – она
могла бы потерпеть еще два часа, например, чтобы люди могли приехать.
Просто сегодня и дорожные условия такие,
...

Citate Video