Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Valeriu Streleț, Ex-Prim-ministru al Republicii Moldova: Pe bune? Nu știu ce o să dați pe post, dar eu o să am de spus ceea ce o să spun.

Jurnalist:  Ok, da. Spuneți-ne ce s-a discutat în cadrul ...?

Valeriu Streleț: Noi am convocat această întrunire cu colegii noștri Primari și Consilieri raionali, deoarece ei sunt categoria cea mai reprezentativă, chiar dacă luăm la nivelul întregului partid, care sunt în permanentă comunicare cu cetățenii, care iau pulsul societății și cunosc stările de spirit din societate.

Ne-am întrunit ca să înțelegem opiniile lor, cum văd ei procesele care au loc la nivel central, cum califică ei modalitatea de investire a acestui Guvern și inaugurarea acestuia la miez de noapte, cum văd ei viitorul partidului, din motivul că noi am demarat procesul de pregătire pentru Congres, dar evident că pilonii de bază în acest proces și cei mai importanți actori sunt și primarii, și aleșii locali toți, și consilierii raionali. Am avut o discuție bună, am făcut o trecere în revistă a involuțiilor, urmare cărora Partidul Liberal Democrat a considerat că nu se poate asocia cu actuala majoritate având în vedere modul cum a fost creată aceasta și că este o majoritate nereprezentativă, ilegitimă, antipopulară.

Am evaluat care ar fi perspectivele de obstrucționare cumva a Primăriilor care sunt conduse de liberal democrați în procesul de repartizare a resurselor din fondurile bugetare centrale și am constatat că avem și mecanisme de contr-acțiune în acest sens. Pe final, am adoptat o declarație politică a întrunirii Primarilor și Consilierilor Liberal Democrați, unde am dat ... a fost dată o apreciere a momentului politic, a evoluțiilor politice din țară, a perspectivei de mai departe și prin care s-a confirmat solidaritatea și unitatea rândurilor partidului din cauză că anume aceste categorii de membri de partid, aleșii locali, primarii, consilierii au fost și continuă să rămână, din păcate, ținta diferitor atacuri, diferitor tentative de a-i corupe, de a-i determina să scrie cereri de ieșire din Partidul Liberal Democrat, or cu toate aceste eforturi și strădanii pe care le depun prietenii noștri în ghilimele, absoluta majoritate a primarilor care au fost aleși în iunie 2015 sunt în rândurile noastre. Din cei 289, 263 rămân membri ai Partidului Liberal Democrat din Moldova și își conștientizează rolul său în însănătoșirea situației, în promovarea unei altfel de politică în Republica Moldova și sunt perfect aliniați în scopul de a reconstrui, de a renaște, de a regândi partidul pentru viitoarele procese politice.

Jurnalist:  Câți din cei 263 s-au prezentat astăzi?

Valeriu Streleț: Noi am avut o reprezentativitate de circa 230 de persoane în sală, inclusiv primari, dar și consilieri raionali. Au fost reprezentate toate raioanele Republicii Moldova, cu excepția Cahulului. Raionul Cahul, chiar dacă au promis ieri că vor veni șapte colegi, nu știu din ce considerente, nu s-au prezentat. Dar eu sunt sigur că mesajele care s-au discutat și pe care le-am adoptat astăzi, le vor fi aduse la cunoștință.

Jurnalist:  Dar câți primari din 263 în total?

Valeriu Streleț: Eu nu cred că contează foarte mult statisticile astea, chiar și pentru Publika, dar toate aceste date sunt publice pe site-ul partidului și vă veți convinge prin acțiunile pe care le vom avea în viitor că suntem mulți, suntem suficient de mulți pentru a da de fiecare dată o ripostă hotărâtă la toate acțiunile ilegale a actualei guvernări care s-a creat într-o manieră absolut inacceptabilă, care nu reprezintă voința poporului și care are grave carențe de legitimitate.

Jurnalist:  Toți cei prezenți în sală au fost de acord?

Valeriu Streleț: Două voturi, două abțineri, și absoluta majoritate pro pentru adoptarea acestei declarații.

Jurnalist: Mulțumim.

Valeriu Streleț: Merci și dumneavoastră.