Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2016
Ședința din ziua de 4 martie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.33 din 16 februarie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat.
3.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege a metrologiei nr.426 din 3 noiembrie 2015.
4.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.427 din 3 noiembrie 2015 cu privire la standardizarea națională.
5.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.436 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art. 2, 4, 5, 7 ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa).
6.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.467 din 20 noiembrie 2013 privind modificarea prevederilor articolului 24 alineatul (3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2002 privind statutul alesului local.
7.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.487 din 1 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat (art. 15, 16).
8.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.486 din 1 decembrie 2015 privind modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi.
9.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.12 din 2 februarie 2016 pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
10.Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.30 din 17 februarie 2015 pentru abrogarea Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
11.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.508 din 24 decembrie 2015 privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (Nicolae Spătaru, Marina Țurcan).
12.Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2474 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art. 71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art. 25 ș.a.). Proiectul nr.2474 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
13.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.311 din 25 august 2015 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.
14.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.402 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art. 31, 52).
15.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.515 din 28 decembrie 2015 privind modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
16.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.5 din 13 ianuarie 2016 pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
17.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.37 din 17 februarie 2016 cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2016.
18.Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 10 – 18 martie 2016.
3
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Să începem ședința plenară.
Vă rog să luați locul.
Secretariatul Parlamentului,
Să ne anunțe preze
...