Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2016
Ședința din ziua de 10 martie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.373 din 9 octombrie 2015 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.
4.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.317 din 4 septembrie 2015 cu privire la organizarea activității notarilor.
5.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.433 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art. 8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa).
6.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.11 din 1 februarie 2016 cu privire la completarea unor acte legislative (Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797 din 2 aprilie 1996 – art. 47; Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001– art. 23).
7.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.410 din 26 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la simbolurile publice (art. 5, 6).
8.Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.35 din 16 februarie 2016 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru monitorizarea respectării drepturilor și libertăților omului în procesul examinării cazului Petrenco.
9.Întrebări.
Ședința începe la ora 14.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Bună ziua.
Vă salut pe toți și am să vă rog să vă luați locul, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul Parlamentului,
Rog frumos să ne anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu, Neguța Andrei, Spatari Mihaela – deplasare; Dodon Igor – cerere; Panciuc Vasilii – concediu medical.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte mult.
Sînt 94 de deputați prezenți în sală, avem cvorumul, putem începe ședința, nu înainte de a onora Drapelul de Stat.
Vă rog. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc foarte mult.
Dragi colegi,
Ordinea de zi a fost aprobată săptămîna trecută. Vom avea ceva completări la ordinea de zi. În mod regulamentar au fost făcute cîteva demersuri, pe care am să vi le anunț și plenul, bineînțeles, va lua decizia.
În baza articolului 46 din Regulamentul Parlamentului, Comisia juridică, numiri și imunități propune introducerea pe ordinea de zi, înțeleg că pentru astăzi sau pentru mîine, dar dacă reușim astăzi, atunci pentru astăzi, introducerea a două proiecte de lege, e vorba de nr.321 ce se referă la modificarea ... e o Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, ține de organizarea judecătorească CSM, Institutul Național al Justiției. Deci nr.321 din 14 septembrie 2015 pentru lectura întîi.
Și proiectul de Lege nr.68 din 29.02.16 cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, la fel pentru lectura întîi. Ambele proiecte de lege sînt pe lista priorităților atît pe agenda Parlamentului, cît și cea a Guvernului.
Vă rog frumos, doamnă Apolschii.
Poftiți. Un minut la dispoziție.
3
Doamna Raisa Apolschii:
Stimate domnule Președinte,
Am depus cerere regulamentar și rog să uzați de dreptul dumneavoastră pentru a include pe ordinea de zi proiectele nr.321 și nr.68. Deja pentru az
...

Citate Video