Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Declarația de presă a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută la finalul reuniunii Consiliul European

„Bună seara!
A fost o reuniune a Consiliului European cu discuții complexe legate în special de gestionarea crizei migrației și negocierile cu Turcia. De asemenea, am discutat și chestiuni legate de evoluțiile economice de la nivelul Uniunii Europene.

Discuțiile principale au vizat relația de cooperare a Uniunii Europene cu Turcia în gestionarea migrației. Este deosebit de important că am reușit să ajungem la un acord în ceea ce privește propunerile suplimentare de cooperare avansate de partea turcă la Summitul UE-Turcia din 7 martie. Am agreat o Declarație UE – Turcia care cuprinde angajamentele reciproce privind gestionarea migrației.

Salut înțelegerea la care am ajuns și sper că aceasta va conduce la reducerea semnificativă sau chiar la stoparea fluxurilor de migranți ilegali care pătrund în Uniunea Europeană dinspre Turcia. De asemenea, prin acest acord se va consolida protecția fontierelor externe ale Uniunii.

În cadrul reuniunii, am susținut necesitatea unei abordări cuprinzătoare și coerente a Uniunii Europene în gestionarea provocărilor generate de migrație și ajungerea la un acord cu privire la propunerile prezentate de către Turcia, cu condiția ca măsurile agreate să fie pe deplin compatibile cu legislația europeană și cu legislația internațională.

S-a agreat asupra returnării în Turcia a noilor migranți ilegali care ajung în Grecia, în insulele grecești, din Turcia. Returnarea poate avea loc doar cu respectarea cadrului juridic european și internațional, cazurile de returnare urmând a fi analizate individual, deci nu poate fi vorba de expulzări colective. Doresc să subliniez că acest mecanism are un caracter excepțional și temporar.

În ceea ce privește mecanismul așa numit ”1 la 1”, respectiv pentru fiecare migrant sirian care a venit ilegal în insulele grecești și a fost returnat în Turcia, Uniunea Europeană va prelua un migrant sirian din Turcia, dar, foarte important aici, acest migrant preluat din Turcia va fi relocat din afara Uniunii Europene într-o țară a Uniunii, însă în cadrul schemelor deja existente.

Vreau să subliniez că deciziile de astăzi nu introduc  cote noi, nu introduc cote suplimentare pentru România. Această relocare din Turcia în Uniunea Europeană se face în cadrul cotelor care au fost aprobate în anul trecut deja.

Am convenit că odată ce vor fi stopate trecerile ilegale dinspre Turcia spre Uniunea Europeană sau se va reduce semnificativ numărul acestora, va putea fi activată Schema de Admisie Umanitară Voluntară, la care statele membre pot contribui pe baze voluntare.

În acest context, am reiterat poziția României privind caracterul voluntar al oricărui angajament de relocare din afara Uniunii în interiorul Uniunii.
România consideră important parteneriatul Uniunii Europene cu Turcia în gestionarea crizei migrației și în acest context, am susținut necesitatea implementării rapide și eficiente a Planului de acțiune comun UE-Turcia, de către ambele părți.

Uniunea Europeană s-a angajat să accelereze procesul de utilizare a celor 3 miliarde de euro alocate pentru Facilitatea pentru Refugiații din Turcia. Doar după ce aceste fonduri vor fi complet utilizate – și în scopul pentru care au fost ele prevăzute - se vor mobiliza fonduri suplimentare pentru această Facilitate de până la, iarăși, 3 miliarde de euro până la finele anului 2018.

De asemenea, Turcia s-a angajat să ia toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina crearea de noi rute ilegale de migrație înspre Europa venind din Turcia.
În acest context, am subliniat necesitatea monitorizării atente a eventualelor rute alternative de migrație în scopul contracarării acestora, în situația în care ruta din regiunea Balcanilor de Vest este, cum știm, practic blocată.

Referitor la procesul de liberalizare a regimului de vize pentru cetățenii turci, s-a agreat accelerarea procesului, însă cu respectarea tuturor condiționalităților în scopul finalizării procesului până la sfârșitul lunii iunie a anului curent.

În ceea ce privește negocierile de aderare cu Turcia s-a decis deschiderea unui nou capitol de negocieri, anume capitolul 33 - chestiuni bugetare.
S-a insistat pe implementarea urgentă a măsurilor de sprijin pentru Grecia. În context, am precizat că susținem propunerea Comisiei privind ajutorul de urgență la nivelul Uniunii pentru Grecia și am exprimat disponibilitatea României de a acorda asistență prin intermediul mecanismelor existente la nivelul Uniunii.
 
Alt subiect care a figurat pe agenda reuniunii a vizat Semestrul European. Am avut discuții despre evoluțiile economice recente și am aprobat domeniile prioritare de politici ale analizei anuale a creșterii, care vor contribui la consolidarea redresării economice actuale pe baze durabile și la stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă în toată Uniunea. În acest context, am salutat decizia Comisiei Europene de a scoate România de sub incidența procedurii privind dezechilibrele macroeconomice.

În încheiere, doresc să subliniez că în concluziile reuniunii a fost introdus – inclusiv la solicitarea mea, în numele României - un mesaj important privind necesitatea sprijinirii industriei siderurgice, în contextul în care acest sector se confruntă cu o situație dificilă, de supraproducție, la nivel mondial. În legătură cu aceasta, am evocat necesitatea accelerării măsurilor anti-dumping în domeniu, cu scopul de a proteja economiile statelor membre ale Uniunii.
Vă mulțumesc!”

Citate Video