Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – APRILIE 2016
Ședința din ziua de 7 aprilie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.19 din 9 februarie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
4.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.20 din 9 februarie 2016 pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
5.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.101 din 12 martie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei din 2 septembrie 1949.
6.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.316 din 4 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 21, 106, 1321, 243 ș.a.; Codul de procedură penală – art. 202, 203, 204, 205; Codul contravențional – art. 17).
7.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.414 din 29 octombrie 2015 pentru modificarea articolului 295 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
8.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.52 din 22 februarie 2016 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre din 26 iunie 2012, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană.
9.Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.291 din 24 iulie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.173 din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale.
10.Dezbaterea în lectura a doua și respingerea proiectului de Lege nr.2389 din 31 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (art. 3, 5, 6 ş.a.).
11.Întrebări.
12.Declarația domnului deputat Vlad Batrîncea – Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
Ședința începe la ora 10.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața.
Vă salut pe toți și vă rog să vă luați locul, pentru a începe ședința plenului.
Rog Secretariatul Parlamentului,
Să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Balmoș Galina, Lupu Marian – cerere; Ciobanu Maria – concediu medical; Andronachi Vladimir, Carpov Eugen, Mocanu Gheorghe.
Domnul Andrian Candu:
Luînd în considerare că noi toți îl vedem pe domnul Lupu în sală, atunci considerăm 95 de deputați în sală. (Rumoare în sală.) Cine? Încă o dată la microfon. Și Vladimir Andronachi este. Considerăm 96.
Domnule Carpov,
Și dumneavoastră sînteți astăzi mai vizibil, ridicați mîna. Sînteți.
3
97 de deputați în sală. Avem cvorumul, putem începe ședința. Și vă rog să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Dragi colegi,
Cîteva anunțuri înainte de a începe lucrările plenului. În perioada premergătoare a ședinței de astăzi și-au sărbătorit ziua de naștere colegii n
...