Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 30 septembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
2. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1568
din 8 iulie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii
financiare.
3. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1569
din 8 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
bugetului de stat pe anul 2011 – art.8, anexa nr.1; Codul fiscal – art.24).
4. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii
monumentelor de for public nr.623 din 10 martie 2011.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 1315 din 6 iunie 2011 pentru completarea articolului 17 al
Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din
5 aprilie 2007.
6. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1866
din 22 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la conflictul de interese – art.23, capitolul IV1, art.251; Codul de
conduită a funcţionarului public – art.11, 12, capitolul III1, 131).
7. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2047 din
21 septembrie 2011 privind demisia unui deputat în Parlament.
8. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2130 din
29 septembrie 2011 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei
Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a GUAM.
9. Dezbaterea şi adoptarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1672
din 19 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
despre statutul deputatului în Parlament – art. 16; Legea pentru adoptarea
Regulamentului Parlamentului – art. 129, 131; Legea cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar – art. 6).
10. Declarația doamnei deputat Alla Mironic, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
11. Declarația doamnei deputat Inna Șupac, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
2
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog, să vă ocupați locurile.
Colegii noștri, în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități, au încheiat
ședința.
Rog Secretariatul să anunțe prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ionaș Ivan, Ioniță Veaceslav, Mocanu Gheorghe, Țap Iurie –
în delegație; Apostolachi Iurie – din motive de sănătate; Balan Ion, Dodon Igor,
Godea Mihai, Grișciuc Simion, Guțu Ana, Tkaciuk Mark, Voronin Vladimir
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Înainte de a începe examinarea proiectelor incluse pe ordinea de zi vreau să
vă informez, stimați colegi, că sîmbătă, 1 octombrie, este Ziua Internațională a
Persoanelor în Vîrstă, este Ziua Internațională a Medicului, la fel, în această zi se
sărbătorește și Ziua Internațională a Muzicii, cît și Ziua Mondială a Arhitecturii. Și,
anticipînd ziua de 5 octombrie, fiindcă Parlamentul se va întruni în următoarea
ședință plenară în data de 6, 5 octombrie este Ziua Profesională a Lucrătorilor din
Învățămînt, cît și Ziua Mondială a Educației.
Propun: toți împreună, cu prilejul acestor zile profesionale, să-i felicităm și
să le dorim mult-mult succes și izbîndă tutur
...