Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – APRILIE 2016
Ședința din ziua de 28 aprilie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.321 din 14 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art. 22, art. 45, art. 47; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art. 4; Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – anexa nr.1; ș.a.).
3.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.334 din 25 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (art. 3, 4, 5 ș.a.).
4.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.127 din 30 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art. 6; Codul de procedură penală – art. 15, 211, 212; ș.a.).
5.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.27 din 10 februarie 2016 pentru completarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
6.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.198 din 15 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul penitenciar – capitolul VI; Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – art. 31; Legea cu privire la Poliția de Frontieră –art. 47; ș.a.).
7.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.172 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea articolului V din Legea nr.147 din 17 iulie 2014.
8.Prezentarea, de către domnul director general adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru Ștefan Crigan, a informației referitor la politicile de descentralizare sectorială în domeniul cadastrului și cadastrelor de specialitate; implementarea principiului ghișeului unic, conform prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
9.Prezentarea, de către domnul director general adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru Ștefan Crigan, a informației referitor la examinarea posibilității de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.770 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat „Cadastru” și filialele acesteia ținînd cont de propunerile anexate – răspuns domnului deputat Victor Sorocean.
10.Prezentarea, de către domnul viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor Anatol Usatîi, a informației referitor la blocarea creării Agenției pentru Dezvoltare Regională a Găgăuziei – răspuns domnului deputat Fiodor Gagauz.
11.Prezentarea, de către doamna ministru al educației Corina Fusu, a informației referitor la punerea în aplicare a Planului național de acțiuni pentru implementarea reformei structurale în educație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.484 din 5 iulie 2011 – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
12.Interpelări.
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Bună dimineața. Vă rog să vă luați locul.
Secretariatul Parlamentului,
Să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
3
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Creangă Ștefan, Ghilețchi Valeriu, Mocanu Gheorghe – deplasare; Goța Aliona, Nesterovschi Alexand
...