Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2016
Ședința din ziua de 27 mai 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3.Înaintarea, de către deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a moțiunii simple asupra activității doamnei ministru al educației Corina Fusu. Proiectul nr.237 din 27 mai 2016.
4.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.162 din 13 aprilie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.
5.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.133 din 1 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (art. 8, 9, 10 ș.a.).
6.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.430 din 3 noiembrie 2015 cu privire la energia electrică.
7.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.432 din 3 noiembrie 2015 cu privire la gazele naturale.
8.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.431 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art. 8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.). Pentru lectura a doua proiectul nr.431 este comasat cu proiectul de lege nr.433 din 3 noiembrie 2015, proiectul nr.431 fiind ca proiect de bază.
9.Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.433 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art. 8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa). Pentru lectura a doua proiectul nr.433 este comasat cu proiectul de lege nr.431 din 3 noiembrie 2015, proiectul nr.433 fiind ca proiect de alternativă.
10.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.158 din 12 aprilie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția vamală relativă la containere.
11.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.193 din 5 mai 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și piese care pot fi montate și/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoașterea omologărilor pe baza acestor prescripții.
12.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.49 din 22 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art. 2, 301, 31 ș.a.; Codul fiscal – art. 8, 12, 152, 521; Legea privind libertatea de conștiință, de gîndire și de religie – art. 43, 431, 432).
13.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.227 din 25 mai 2016 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale.
14.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.224 din 24 mai 2016 pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova.
15.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.236 din 27 mai 2016 privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului.
16.Aprobarea propunerii președintelui ședinței pentru remiterea proiectului de Lege nr.135 din 4 aprilie 2016 privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament spre definitivare comisiei permanente sesizate în fond. Proiectul nr.135 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
17.Dezbaterea și apro
...