Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Declarația de presă a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis

„În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a țării s-au luat decizii importante privind securitatea națională.

Temele incluse pe agendă și analizate de către membrii Consiliului au vizat atât proiecte prevăzute în Programul de activitate a Consiliului pe anul în curs, cât și unele problematici de actualitate, în concordanță cu dinamica și realitățile interne și internaționale, cum a fost, de exemplu, tema sănătății, pe care am inclus-o suplimentar.

A fost un moment important, dat fiind faptul că o parte dintre deciziile Consiliului au urmărit consolidarea prevederilor Strategiei Naționale de Apărare a țării, document de orientare strategică în baza căruia Consiliul Suprem de Apărare a țării asigură organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă, în conformitate cu Constituția României.

O primă temă dezbătută de către Consiliu a reprezentat-o analiza și avizarea Strategiei Militare a României. Documentul transpune în practică politica de apărare și securitate națională, definind cadrul de dezvoltare a organismului militar pentru apărarea armată a țării în context aliat, având la bază prevederile Strategiei Naționale de Apărare a țării pentru perioada 2015-2019, ale Cartei Albe a Apărării și ale documentelor NATO și ale Uniunii Europene.

Pornind de la potențialele riscuri și amenințări identificate la adresa securității României, Strategia stabilește misiunile Armatei României și nivelul militar de ambiție, pentru a căror îndeplinire trebuie constituite, dezvoltate și menținute capabilități credibile, dar și sustenabile.

O altă decizie pe care am luat-o astăzi în ședința Consiliului a fost aprobarea Programului privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2026 și în perspectivă.

Scopul Programului este de a asigura capabilitățile necesare Armatei României pentru promovarea intereselor naționale și protejarea acestora în fața riscurilor și amenințărilor curente, în dezvoltare și în perspectivă, precum și îndeplinirea angajamentelor internaționale în planul securității și al apărării.

S-a concluzionat că demersurile viitoare ale Ministerului Apărării Naționale pentru implementarea măsurilor stabilite în Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2026 impun respectarea Acordului politic național privind creșterea finanțării pentru Apărare la 2% din PIB.

În aceeași ordine de idei, Consiliul a aprobat forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, conduse de NATO, Uniunea Europeană, ONU și OSCE în 2017. Armata României va putea participa cu 1.401 militari și civili. Iar în ceea ce privește Ministerul Afacerilor Interne, forțele puse la dispoziție pentru misiuni în afara teritoriului național în anul 2017 sunt în număr de 783 militari și polițiști, care vor putea fi dislocați în teatrele de operații.

Tot în ședința de astăzi, Consiliul a aprobat liniile generale de mandat ale României la Summitul NATO de la Varșovia, care va avea loc pe 8 și 9 iulie 2016, cu mențiunea ca acestea să fie actualizate și adaptate, în funcție de negocierile din Alianță și, evident, de evoluțiile situației internaționale.

În cadrul ședinței Consiliului am analizat și aprobat Raportul Ministrului Energiei privind stadiul și evoluția Proiectului Unitățile 3 și 4 de la Centrala Cernavodă, stabilind că acesta reprezintă un proiect prioritar de investiții pentru România, care va asigura creșterea cotei energiei nucleare la 30 sau chiar 32% din totalul producției naționale de energie electrică și va contribui substanțial la creșterea economică, menținerea, dar și crearea de noi locuri de muncă.

Am analizat în ședința Consiliului situația din sănătate. Nu este vorba doar despre un aspect singular, ci despre siguranța vieții oamenilor și despre sănătatea publică. Aici putem include subiectul dezinfectanților, dar și chestiuni care țin, spre exemplu, de medicamente sau de siguranța alimentară.

Am discutat și convenit un plan de acțiune, concretizat printr-o hotărâre a Consiliului, care stabilește, în câteva puncte, măsuri referitoare la: norme, proceduri, control, laboratoare.

În ceea ce privește normele, avem nevoie de norme, norme aliniate la cerințele standardelor europene referitoare la antiseptice și dezinfectante chimice, norme mai exigente, mai aplicate, inclusiv cu sancțiuni mai severe. S-a convenit ca un asemenea pachet de norme să fie elaborat la nivel de guvern până la sfârșitul lunii iulie.

În acest scop, la Guvern se va constitui un grup de experți, unde participă medici, biologi, chimiști, specialiști în siguranță alimentară și alte categorii de specialiști, care să lucreze la acest pachet de norme.

Acestea privesc modul în care se pun pe piață produsele biocide, dar și curățenia, dezinfecția și sterilizarea în spitale, conformitatea cu standardele europene referitoare la antiseptice și dezinfectante chimice, activitatea de control și inspecție sanitară de stat, precum și întărirea capacității de control a Ministerului Sănătății.

De asemenea, va trebui reglementat modul de coordonare a activității între domeniile sănătății umane, veterinare, alimentației publice și creșterii animalelor, pentru stabilirea unor măsuri în vederea utilizării eficiente a antibioticelor.

Guvernul României va urmări implementarea tuturor obiectivelor stabilite în Planul strategic de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale 2016-2018, prin care sunt dispuse măsuri privind prevenția, reducerea incidenței, monitorizarea și creșterea capacității de diagnostic a infecțiilor intraspitalicești.

În ceea ce privește procedurile și controlul, am convenit crearea unui mecanism de raportare, informare și control. În mod evident, este nevoie nu doar de norme mai exigente, ci și de un control mult mai riguros.

Trimestrial, așa s-a stabilit, Guvernul României va prezenta Consiliului Suprem de Apărare a țării informări cu privire la sistemul de sănătate publică și starea de sănătate a cetățenilor.

S-a hotărât, de asemenea, ca Guvernul să inițieze programe de instruire și perfecționare a pregătirii personalului medical pentru identificarea, prevenirea și combaterea infecțiilor intraspitalicești, precum și legate de responsabilitatea pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate.

În ceea ce privește laboratoarele, România va dezvolta o rețea de laboratoare acreditate, care pot analiza inclusiv soluțiile dezinfectante. Am discutat despre condițiile necesare creării unei asemenea rețele, care să asigure controlul oficial conform cerințelor Uniunii Europene.

S-a luat decizia ca Guvernul României să elaboreze un program de investiții pe termen lung. Acesta urmărește, pe de-o parte, crearea la nivel național de laboratoare acreditate pentru efectuarea testelor de evaluare a eficienței biocidelor, iar, pe de altă parte, reorganizarea și dotarea corespunzătoare a autorităților de control în domeniul sănătății publice, la nivel central, cât și teritorial, cu respectarea regulamentelor și a standardelor europene în domeniu.

Vă mulțumesc!”