Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2016
Ședința din ziua de 2 iunie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea ordinii de zi.
3.Înaintarea, de către deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a moțiunii simple asupra activității domnului ministru al apărării Anatolie Șalaru. Proiectul nr.245 din 2 iunie 2016.
4.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.72 din 1 martie 2016 pentru completarea Legii nr.139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova.
5.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.90 din 10 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000 (art. 6, 9, 10, 53).
6.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.138 din 6 aprilie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene.
7.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.217 din 19 mai 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice și la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia.
8.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.199 din 10 mai 2016 pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (art. 4, 5, 6).
9.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.137 din 4 aprilie 2016 privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 4, 16, 17, 19, 20, 26, 271, 28, 29, 30, 34 s.a.).
10.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.105 din 15 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – Capitolul IV; Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art. 4, 5, 6, 8; ș.a.).
11.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.104 din 14 martie 2016 pentru modificarea art. 1751 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
12.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.171 din 20 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art. 29, 41, 52, 56, 177, 200, 255 ș.a.; Codul de procedură civilă – art. 5, 10, 52, 85, 86, 105 ș.a.; Codul contravențional – art. 230, 231, 232, 236, 238, 242 ș.a.).
13.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.82 din 4 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 54, 93, 104; Codul de procedură penală – art. 52, 475, 483, 485; Codul de executare –art. 174, 249, 270, 291).
14.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.92 din 10 martie 2016 privind modificarea și completarea Codului contravențional (art. 203).
15.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.87 din 10 martie 2016 pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Anexa nr.8).
16.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.5 din 13 ianuarie 2016 pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
17.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.195 din 10 mai 2016 pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992).
18.Audierea informației privind măsurile întreprinse de Guvern în vederea diminuării p
...

Citate Video