Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2011
Ședința din ziua de 6 octombrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
2. Solicitarea domnului deputat Ion Butmalai de a i se retrage imunitatea
de deputat.
3. Părăsirea, în semn de protest, a Sălii de ședințe a Parlamentului de către
deputații din Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
4. Întreruperea ședinței, deoarece nu se constată caracterul deliberativ al
acesteia.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de Vladimir Plahotniuc prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să ocupați locurile.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Corman Igor, Fusu Corina, Ghilețchi Valeriu, Ghimpu Mihai,
Lupan Vladimir, Munteanu Valeriu, Palihovici Liliana – în delegație; Apostolachi
Iurie, Balan Ion – din motive de sănătate; Grișciuc Simion, Mușuc Eduard.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a purcede la ordinea de zi, vreau să vă anunț că, în perioada
premergătoare a zilei de astăzi, a ședinței plenului Parlamentului, și-au sărbătorit
2
zilele de naștere colegii noștri domnul Vladimir Hotineanu, domnul Iurie
Bolboceanu și domnul Veaceslav Ioniță. Să le dorim un foarte frumos la mulți ani!
(Aplauze.)
Pentru ordinea de zi, vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că v-au fost
repartizate propunerile care, ieri, au fost discutate la ședința Biroului permanent,
pentru un supliment la ordinea de zi a ședințelor din zilele de 6–7 octombrie, este
vorba de proiectele nr.1708, nr.1709, nr.1782, nr.309 și nr.388, pe care le vom
repartiza pentru aceste două zile.
Alte propuneri la ordinea de zi?
Microfonul nr.5.
Domnul Victor Popa – Fracțiunea PL:
Domnule Președinte,
Cu regret trebuie să constat că proiectul nr.1687, planificat pentru
7 octombrie, Comisia juridică, numiri și imunități nu a reușit să-l examineze în
ședință, va fi examinat la următoarea ședință. Deci, din aceste considerente,
propunem să fie scos din …
Domnul Marian Lupu:
Din aceste considerente, propunerea dumneavoastră, ca s-o înțeleg cu
exactitate, este că proiectul nr.1687 să fie mișcat pentru perioada 13 – 21?
Domnul Victor Popa:
Exact, exact, exact.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Da. Alte propuneri?
Microfonul nr.3.
Domnul Serghei Sîrbu – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Din numele Fracțiunii PCRM, noi solicităm ca Parlamentul să intervină cu o
solicitare către Prim-ministrul Republicii Moldova să semneze demisia ministrului
afacerilor interne și ministrului apărării, dat fiind neexecutarea atribuțiilor de
serviciu și în legătură cu acele scandaluri de amploare din ultima perioadă. Prima
propunere.
Și a doua propunere. Cu părere de rău, în ultima perioadă, Comisia juridică,
numiri și imunități, practic, nu-și îndeplinește atribuțiile, voturile majorității
comisiei nu sînt executate. Și chiar astăzi, cu toate că ieri am votat în unanimitate
examinarea raportului cu privire la atacul raider, prezentat de ministrul justiției,
iarăși, raportul nu a fost prezentat. Președintele Comisiei juridice, numiri și
imunități refuză categoric exercitarea atribuțiilor, funcțiilor acestuia. Din numele
Fracțiunii, noi solicităm includerea în ordinea de zi a propunerii de a-l demite pe
domnul Popa din funcția de președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități.
3
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.2.
Domnul Artur Reșetnicov – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Din numele Fracțiunii Par
...