Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Sosește excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României.

Se intonează imnul național.

În temeiul prevederilor articolului 94 litera c, ale articolului 100 alineatul 1, și ale articolului 142 alineatele 2 și 3 din Constituția României republicată, precum și ale legii numărul 47 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curtii Constituționale republicată cu modificările ulterioare, președintele României decretează: doamna Livia Doina Stanciu se numește în funcția de judecător la Curtea Constituțională pentru un mandat de 9 ani începând cu data de 13 iulie 2016.

Livia Doina Stanciu: Jur să respect și să apăr Constituția îndeplinindu-mi cu buna credință și fără părtinire obligațiile de judecător al Curții Constituționale. Așa să-mi ajute Dumnezeu.

În temeiul prevederilor articolelor 142 și 143 din Constituția României republicată, precum și ale articolului 5 și articolului 67 alineatul 1 litera a din legea numărul 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale republicată cu modificările ulterioare, Senatul adoptă prezenta hotărâre: domnul Marian Enache se numește în funcția de judecător la Curtea Constituțională pentru un mandat de 9 ani ca urmare a încetării mandatului domnului judecător Valentin Zoltan Pușcaș prin expirarea termenului pentru care a fost numit.

Marian Enache: Jur să respect și să apăr Constituția îndeplinindu-mi cu buna credință și fără părtinire obligațiile de judecător al Curții Constituționale. Așa să-mi ajute Dumnezeu.

În temeiul prevederilor articolelor 142 și 143 din Constituția României republicată, precum și ale articolelor 5 și 68 din legea numărul 47 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale republicată cu modificările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre: domnul Varga Attila, conferențiar universitar doctor se numește în funcția de judecător la Curtea Constituțională pentru un mandat de nouă ani ca urmare a încetării mandatului domnului judecător Tudorel Toader prin expirarea la data de 13 iulie 2016 a termenului pentru care a fost numit.

Varga Attila: Jur să respect și să apăr Constituția îndeplinindu-mi cu buna credință și fără părtinire obligațiile de judecător al Curții Constituționale. Așa să-mi ajute Dumnezeu.

Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută cu prilejul ceremoniei de depunere a jurământului de învestitură în funcția de judecător al Curții Constituționale a doamnei Livia Doina Stanciu, a domnului Varga Attila și a domnului Marian Enache

„Domnule Președinte al Camerei Deputaților,
Domnule Vicepreședinte al Senatului,
Domnule Viceprim-ministru,
Stimați judecători și foști judecători ai Curții Constituționale,

Constituția României face din Curtea Constituțională garantul supremației sale. În cei 25 de ani de când există, Curtea Constituțională s-a dovedit eficientă în promovarea valorilor fundamentale consacrate de Constituție. Ea a contribuit la explicarea și punerea în aplicare a unor principii de bază ale constituționalismului modern, cum ar fi cooperarea loială între autoritățile publice, protejarea cetățenilor de orice amenințări la adresa drepturilor și libertăților lor și, mai ales, întărirea integrității și a transparenței în viața politică. Deseori, Curtea a fost un facilitator pentru racordarea sistemului normativ și chiar a vieții publice din România la valorile și principiile juridice promovate în spațiul european și internațional.

Dacă Președintele României are rolul constituțional de a veghea la respectarea Legii Fundamentale, Curții Constituționale îi revine îndatorirea de a proteja și promova statul de drept și democrația constituțională cu scopul ultim de a asigura protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

Urez succes în activitate judecătorilor constituționali care au depus jurământul astăzi.

Vă doresc tuturor să contribuiți la conturarea Curții Constituționale ca un pol de stabilitate în arhitectura constituțională a statului, inclusiv prin jurisprudență clară, coerentă și predictibilă. Vă îndemn să aveți permanent ca reper standarde cât mai înalte de profesionalism și independență și am toată convingerea că veți onora cu demnitate magistratura care vă este încredințată! Felicitări și succes noilor judecători ai Curții Constituționale a României!”

Citate Video