Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Igor Dodon, președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova: Astăzi vrem să prezentăm al doilea obiectiv din platforma electorlaă a candidatului la funcția de președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Vreau să vă amintesc că noi am anunțat trei obiective foarte clar, primul dintre care a fost prezentat săptămâna trecută. Primul obiectiv: statalitate, neutralitate și identitate moldovenească. al doilea obiectiv: economie puternică și dreptate/ echitate socială și al treilea: păstrarea valorilor noastre, credinței ortodoxe și relației de prietenie cu Federația Rusă. Primul obiectiv săptămâna viitoare a fost prezentat, astăzi îl prezentăm pe al doilea și al treilea va fi prezentat săptămâna viitoare. Vreau să vă spun că pentru a veni cu o abordare mai profesionistă, mai clară, am elaborat un program economic-social detaliat. La elaborarea acestui program au participat în special colegii care sânt acuma alături de mine, doamna Greaceanaia, care în acești 25 de ani de independență pe bună dreptate este considerată unul dintre cei mai buni prim-miniștri, doamna gorelova care a fost unul dintre cei mai buni colaboratori funcționari, viceministru al economiei, care a eloborat SCERS-ul apropo și este unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul macro-economic, domnul Golovatiuc care este recunoscut ca unul dintre cei mai buni specialiști din Republica Moldova din sectorul financiar-bancar și domnul Posic, care pe drept este considerat persoana și profesionistul care cunoaște și analizează foarte clar care este situația din sectorul real al economiei. Până a prezenta obiectivele pe fiecare din acest subiecte, eu o să ofer fiecărui din colegii mei să spună câteva cuvinte, după care o să vin cu detaliile pe program. doamna Greceanîi, poftim.

Zinaida Greceanîi, vicepreședinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova: Da, onorată asistență dmneavoastră cunoașteți foarte bine că situația economică din țara noastră este una foarte dezastruoasă, iar bugetul redă această situație dificlă din economia statului nostru. Noi la multiple probleme cu dumneavoastră ne-am întâlnit, am abordat aceste probleme, vreau să vă spun că pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, Moldovei indepedente, bugetul pentru anul acesta nu numai că a fost aprobat la mijloc de an, dar a fost aprobat cu o treime din buget cu resurse externe de finanțare. O treime din buget, 30% cu surse externe de finanțare, noi am atenționat că acest buget nu va fi executat, dar situația se înrăutățește și mai mult. Dumneavoastră cunoașteți că guvernarea și-a asumat responsabilitatea printre acelea 7 legi și pentru rectificarea bugetului pentru anul acesta unde a redus volumul bugetului cu 2 miliarde de lei și în special 200 de milioane le-a redus la subvenții în agricultură. A redus din învățământ și în special din învățământul profesional, a redus din cheltuielile pentru sănătate și din cheltuielile sociale. Și a redus proiectele investiționale. Despre care dezvoltare noi putem să vorbim? noi astăzi am ajuns la situația cand pratcis circa 700 mii de cetățeni ai Republicii Moldova sânt pensionari iar 82% din ei primesc pensia mai mică decât minimul de existență. Și din nou este o situație, asta este statistica oficială și este o situație foarte și foarte catastrofală. Plus la aceasta, cei care primesc salariu și asigură practic întreținerea acelor pensionari, sânt circa au ajuns la 600 de mii. Doar 600 de mii de cetățeni care muncesc. De aceea noi, prorgamul pe care l-am elaborat, este bazata este un program foarte vast, sigur că în platforma electorală nu poate fi tot prezentat, dar este un prorgram foarte vast, bazat pe o analiză, în dinamică, ce s-a întâmplat în Republica Moldova în acești 25 de ani. De aceea cum să restabilim această situație, cum s-o refacem, noi sigur cunoaștem.

Golovatiuc Vladimir: [indescifrabil].

Igor Dodon: Acuma stimați colegi prioritățile de bază. Ca să fie foarte clar, această programă elaborată pe 75 de pagini, o programă detaliată, astăzi va fi publicată pe blogul meu personal și pe site-ul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Acolo în două limbi, în limba de stat și în limba rusă. Acolo este detaliat prevăzut care sunt pașii concreți pe fiecare sector. eu acuma vreau să vin cu câteva priorități, principalele priorități pe aceste două aspecte: economie puternică și dreptate/echitate socială. Atunci când vorbim de economie puternică, noi ne propunem ca obiective de bază 5 puncte:
1. Anularea tuturor legilor care impun cetățenii să achite miliardul furat de cei de la guvernare.
2. Revenirea produselor autohtone pe piața rusă în regim de liber schimb. În acest sens noi propunem negocieri trilaterale Republica Moldova- Uniunea Europeană-Federația Rusă. Piața de desfacere pentru produsele autohtone este piața de bază din Federația Rusă și aceasta este calea principală pentru a deschide locuri d emuncă.
3. Relațiile cu Uniunea Europeană la capitolul economic trebuie să se bazeze pe comerțul asimetric, nu comerțul de liber schimb. În acești doi ani de implementarea a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, situația în Republica Moldova s-a înrăutățit. Exporturile în UE nu cresc, din contra cresc importurile din Uniunea Europeană în piața internă. În prima jumătate a nului curent, pe mai multe poziții noi am importat mai multe produse, mai multe volume de produse decât am exportat, produse pe care noi putem să le producem, în special în sectorul agroalimentar.
4. Protejarea pieței interne și producătorului autohton. Ceea ce putem noi produce trebuie să producem aici, nu să importăm mere, legume din Uniunea Europeană, din Turcia, pe când producătorul nostru autohton este lăsat în voia sorții. Protejarea pieței interne, susținerea sectorului real al economiei prin politică fiscală motivațională, prin crearea condițiilor, în special prin reformă regulatorie, prin reducerea numărului controalelor, aceasta va fi o prioritate. Și 5 la domeniul eocnomic ține de energetică. Resurse energetice mai ieftine și prețurile să fie foarte clar cum se creează. Tarifele la gaz, de la Gaz Prom gazul în acest an este de 2 ori mai ieftin decât 3-4 ani în urmă. Livrările de gaz, prețul de la GazProm era aproape 400 de dolari mia de metri cubi. Acuma este sub 200. Prețurile au scăzut de două ori, iar tarifele se majorează și Moldova Gaz încă declară că au 3 miliarde pierderi pe perioada anterioară. Ce se întâmplă? trebuie să ne clarificăm. energia electrică care se cumpără prin intermediari. Noi ce nu putem semna direct cu Cuciurganul, care este pe teritoriul nostru, al Republicii Moldova? Prețurile la carburanți. Petrolul a scăzut pe toate piețile internaționale practic dublu, au fost cazuri cand aproape și de 3 ori, la plăți prețurile scad la burse, iar la carburanți în Republica Moldova sau cresc sau dau 5-10-15% în jos. Acolo dublu s-a dus, aicea 10-15%, de ce? de argumentat doar prin creșterea sau deprecierea monedei naționale? moneda națională nu s-a depreciat de 2 ori, așa cum a scăzut prețurile pe piețele internaționale. Aicea este o rezervă.
În ceea ce ține de dreptatea socială, echitatea socială: 5 priorități. Prima- în fiecarea localitate statul are funcția sa socială, trbeuie să asigure școală, grădiniță, un pucnt medical cât de mic și primărie obligatoriu în fiecare sat. Statul nu face busines pe aspect social. Că nu e eficient, nu-i profitabil. Statul are funcția socială, el trebuie acest lucru să sigure. 2. Asistența socială. Uitați-vă ce se întâmplă cu plățile sociale. Criteriile așa-numite proxe. Dacă ai frigider, televizor, nu primești suport de la stat. Dacă ai bicicletă acuma într-un sat mi-au spus. Dacă ai bicicletă statul nu te ajută. Sau dacă ai cotă de pământ nu te ajută. Iar acel care nu are nimic și se pune la bursa muncii la evidență, primește mii de lei de la stat. Noi vom anula acest sistem și vom reveni la sistemul de 13 categorii care a fost până în 2010, când pensionarii, invalizii cunoașteau că statul la aceste 13 categorii oferă suport. Cresc tarifele, o parte din creșeterea tarifelor statul o compensează.

Tot aici la asistența socială, ceea ce ține de sistemul de pensionare. Noi sântem și eu voi fi categoric împotriva majorării vârstei de pensionare, care vor să o implementeze unii de la guvernare. Pensiile trebuie să fie indexate de 2 ori pe an, o dată la întâi aprilie și o dată la 1 octombrie. Iar pensia trebuie să fie mai mare ca minimul de exietență. Și tot aici la asisitența socială noi propunem de majorat, de introdus un lucru foarte clar, ceea ce ține de capitalul matern. În mai multe state capitalul matern este implementat. Statul motivează susține familiile la care apar copii. În Republica Moldova acest suport este mizer. Al 3-lea, a treia prioritate în domeniul echității și dreptății sociale ține de sistemul educațional. Noi considerăm că bacalaureatul nu trebuie să fie obligatiriu, trebuie să fie opțional. Părinții împreună cu tinerii să hotărască au nevoie de bacalaureat sau nu. Și să revenim la examene de admitere în instituțiile superioare de învățământ. Fiecare tânăr, fiecare elev trebuie să obțină atestaul de absolvire a școlii medii, a liceului. Mai departe el hotărăște are nevoie de bacalaureat pentru a merge la studii în altă țară, să poată să dea bacalaureatul, dar dacă vrea să rămână aici a mers în instuțiile superioare de înățământ și susține examenul de admitere.

Noi considerăm că statul trebuie să majoreze finanțarea la școlile profesionale. Învățământul profesional. Ce se primește acuma, avem sute de mii de economiști, juriști, dar nu avem sudori, nu avem tractoriști. De ce? pentru că statul a redus finanțarea și lichidează învățământul profesionist. Și tot aici profesorii, noi considerăm și suntem de acord cu solicitarea lor să le fie acordat statut de funcționari publici și trebuie de văzut ca salariul să fie mai mare ca mediul pe economie. A patra prioritate în domeniul social. Asigurarea obligatorie în medicină. Noi achităm aproape 5 mii de lei. Ce servicii primim de la stat pentru aceste plăți? toți se ciocnesc de acets lucru. Noi considerăm că este necesar în primul rând de garantat foarte clar și de majorat numărul de servicii care sunt garantate prin această poliță de asigurare medicală. Și doi, trebuie să introducem principiul cumulativ. O parte din plățile care noi le achităm să se acumuleze pe contul personal al fiecărei persoane fizice pentru ca atunci când va avea nevoie de o operație mai complicată, să poată să utilizeze acești bani. Acuma acest lucru nu există. Și 5. eu nu voi admite și voi bloca reforma administrativ-teritorială a acestei guvernări prin care vrea să introducă înapoi județele și să lichideze primăriile care au mai puțin de 5 mii de locuitori. Această reformă aministrativ-teritorială care are scopul să lichideze satele și raioanele deja astăzi trebuie să discute în Parlament. Este o reformă care ei și-o pun ca scop în perioada 2016-2020. Eu promit că eu voi bloca această reformă.

Aceste inițiative, aceste priorități și mai detaliat în programul nostru economic, vor servi drept bază pentru inițiative legislative prezidențiale. Noi vom insista ca aceste obiective să fie aprobate. Și sunt ferm convins că mai devreme sau mai târziu ele vor fi aprobate.
Stimați prieteni, stimați colegi, acestea au fost prioritățile, dacă sânt careva întrebări pe program, răspundem toți împreună, dacă aveți alte întrebări care nu țin de program și presupun că sunt, eu voi fi gata să răspund dar fără colegii mei, pentru că aicea sunt profesioniști care se ocupă de economie, nu de politică. Pe program sunt întrebări? poftim.

Jurnalist: Dumneavoastră vorbiți așa de frumos, dar de unde o să aveți bani? republica noastră de când e ea a avut probleme financiare. De unde dumneavoastră o să găsiți de exemplu bani ca să după ce a fost implementată reforma ca să fie lichidate anumite școli , acuma dumneavoastră vreți să le refaceți. În fiecare sat să fie școală, grădiniță și un punct medical.

Igor Dodon: Să fure mai puțin cei care-s la conducere acum. Să fure mai puțin în primul rând și de făcut ordine. Cum noi am reușit lucrul ăsta atunci când datorii erau tot foarte mari. Când doamna Greceanîi în 2002-2003 a devenit ministru al finanțelor, datoriile erau chiar mai mari decât acuma. Și era haos ca și acuma. Și s-a reușit. De ce? pentru că s-a făcut ordine pe intern în primul rând, tot ceea ce ține de administrarea fiscală, gestionarea treburilor pe intern. Doi: trebuie să redeschidem piețele externe tradiționale pentru export, vor fi exporturi - se va dezvolta businesul, industria, agricultura, vor fi plăți la buget care vor fi utilizate pentru aceste obiective. Noi chiar și atunci când am fost categoric împotriva reducerii unor cheltuieli sociale, noi am arătat în inițiativele nostre legislative în Parlament unde sunt sursele. Noi de fiecare dată cand ceva am propus, am propus sursele. Mai detaliat, intrați poftim programul 70 de foi acolo detaliat pe fiecare elemnet este.

Jurnalist: Cum vedeți dumnevoastră să întrețineți o școală în care învață doar 25 de elevi de exemplu?

Igor Dodon: Funcția socială a statului este că școala trebuie să fie. Mai mică, dar școala trebuie să fie. eu sunt categoric ămpotrivă ca copiii de 7,8,10 ani cu autobusul să plece în perioada toamnă-iarnă-primăvară la 25-30 de kilometri. Și mulți dintre ei nici nu pleacă la studii. abandonul școlar este în creștere. Copiii nu se duc pur și simplu. Și părinții spun bun, nu te duce. Școala trebuie să fie în sat. Lichidarea, închiderea școlii în sat înseamnă lichidarea satului. Primul pas spre lichidarea satului asta e să închizi școala. De aceea, școală mai mică, dara sta este funția socială a statului. Statul trebuie să garanteze acest lucru, pentru că în caz contrar lichidăm toate satele, pe urmă lichidăm raioanele și ce facem, o să trăim toți în Chișinău și în Bălți, în orașe? satul trebuie susținut și aicea este funcția obligatorie a statului.

Jurnalist: De ce sunteți împotriva bacalaureatului când de fapt este un test de maturitate, așa el se consideră. De ce n-ar trebui să-l susțină elevii la absolvire?

Igor Dodon: Eu consider că bacalaureatul trebuie să fie opțional, la alegere. Pentru ca toți să absolvească școala medie, liceul și mai departe să hotărască ce face. Acuma noi distrugem viitorul copiilor. 40% nu dau bacalaureatul nu doar din vina lor, inclusiv presiunile psihologice și așa mai departe. Haideți să revenim la examenel de admitere în instituțiile superioare de învățământ. De ce zeci de mii de copii rămân pe drumuri. Dar dumneavoastră știți că cei care nu au dat bacalaureatul, mai mult de jumate al doilea nici nu se duc să dea bacalaureatul și rămân fără atestat, pleacă din țară și gata. Noi distrugem viitorul copiilor noștri. Noi distrugem viitorul copiilor noștri.

Jurnalist: Mai există în alte țări o asemenea practică?

Igor Dodon: Dar de ce noi trebuie să ne uităm la alte țări? la noi a fost lucrul ăsta anterior. Și există în alte țări. Poate colegii o să vă spună. Dar de ce trebuie să ne uităm la alte țăr? Noi am avut lucrul ăsta în Republica Moldova. Noi până nu demult erau examene de admitere în instituții superioare. Eu de exemplu, toți dintre dumneavoastră. Atunci când ați mers la instituții superioare de învățământ, doar ați avut examene de admitere. Care este problema? de aceea că cuiva i-a plăcut cândva hai să ne batem joc de copii, suntem tare deștepte sau deștepți? unii sau unele. Iaca aș vrea să se ducă ei să dee bacalaureat. Sub cameră.

Jurnalist: Vrem să vă întreb pe ce vă bazați cand spuneți că exporturile în UE au scăzut?

Igor Dodon: Pe ce? pe statistica oficială.

Jurnalist: Dar statistica arată că cresc exporturile...

Zinaida Greceanîi: Unde cresc? [indescifrabil].

Igor Dodon: Statistica e în descreștere. Îs cifrele oficiale. Mai sunt întrebări pe program?

Jurnalist: Da, ultima întrebare. Dar cum dumneavoastră vă gândiți să implementați aceste reforme dacă nu aveți susținere parlamentară?

Igor Dodon: O să fie alt parlament. O să vedeți. După alegeri prezidențiale, și v-am spus nu o dată și el rămâne ca obiectiv, vor fi alegeri parlamentare sper că anticipate. Și vom face tot posibilul pentru aceasta. Nu va fi de acord majoritatea parlamentară? o să mergem la referendum, o să întrebăm oamenii. Și o să mergem la alegeri parlamentare anticipate. Și atuncea o să vedeți cu ce susținere va veni Partidul Socialiștilor în Parlament. Și va avea și susținerea la nivel de guvernare, la nivel de legislativ, pentru a implementa aceste lucruri. aceasta nu este o programă pe jumate de an, este o programă detaliată pentru următorii 4 ani de zile. Este o abordare sistemică, evident că la prima etapă majoritatea parlamentară ar putea bloca o mulțime din aceste inițiative. Eu înțeleg, ei cu miliardul n-o să fie de acord categoric, că ei l-o furat, cum să-l întoarcă înapoi. Ei l-au transferat pe conturile lor și acum să-l întoarcă înapoi? N-o să vreți, pe miliard o să fie referendum. eu o să propun de 2-3 ori legea în Parlament, o să mă duc personal și o s-o prezint la tribună, nu așa cum o făcut ei pe ascuns și nici nu au vrut să fie ședința în Parlament și o să chem oamenii, oameni buni haidem la Parlament să vedem. Eu ca președinte merg, în fața voastră. Hai și-om vede, anulăm legea sau nu? nu o anulăm? o să fie referendum.

Jurnalist: Dar e posibil așa ceva?

Igor Dodon: Dar cum altfel? da cum altfel? și eu le-am dat soluții cum. Eu le-am spus ce să facă cu miliardul ăsta. Candu se laudă că 600 de milioane de dolari o găsit. Nu, așa o spus, atunci când o aprobat. Candu, dacă ai găsit 600 de milioane de dolari, la cursul de azi ăstea-s 12 miliarde de lei aproape, 11 și ceva. Din 13 și șapte iaca majoritatea sumei. Pentru ce tu pui pe oameni? Ia o puază de doi ani, întoarce unde-s banii ăștia? pe conturile la neamuri, la unde i-ai văzut? întoarce-i înapoi, doi ani, nu ne grădim cu legea asta. Lăsați să fie așa la Banca Națională datoria care este. Chestia asta e posibil de făcut. Și le-am propus cum.

Jurnalist: Domnul Dodon dar rezultatele sondajelor arată că oamenii nu doresc alegeri anticipate.

Igor Dodon: Stați, o secundă, pe programul economic e clar? întrebări sunt? stimați colegi mulțumesc. N-o să fie corect pe probleme politice alături de oameni care nu fac politică. Acuma poftim, orice întrebare.

Jurnalist: Rezultatele sondajelor arată că oamenii nu doresc alegeri anticipate, nu doresc să se întoarcă la aceeași problemă...

Igor Dodon: Păi de aceea și am spus, ne ducem și întrebăm oamenii. Domnișoară.

Jurnalist: Dumneavoastră ați spus că mergeți, optați pentru alegeri anticipate.

Igor Dodon: Acesta este obiectivul pe care l-am trasat imediat după alegerile din 2014, am spus că noi considerăm că acest Parlament nu este funcțional și trebuie să fie alegeri anticipate. Și în decurs de aproape 2 ani de zile, noi nu am schimbat poziția, aceasta rămâne o prioritate a Partidului socialiștilor. Trebuie să vedem care sunt atribuțiile președintelui țării în acest sens. Președintele nu poate prin decret a doua zi să dizolve Parlamentul. Sunt prevederi constituționale și atunci când juri pe Constituție, a doua zi să încalci Constituția, eu lucrul ăsta nu-l voi face. este Constituția, mergem în strictă corespundere cu Constituția Republicii Moldova. Dacă Constituția permite președintelui pe subiecte de importanță națională, iar sondaele arată că, nu acele, sondajele, majoritatea, probabil că nu acela la care vă referiți, arată că 70-80% din cetățenii Republicii Moldova sunt pentru alegeri parlamentare anticipate. Președintele țării ales de popor, păi el trebuie să asculte ce spune poporul. Ne consultăm cu poporul. Dacă este necesar să modificăm Constituția, vom modifica Constituția, să dăm atribuții președintelui de dizolvare a Parlamentului. Poate să fie și așa o situație.

Jurnalist: Prin referendum?

Igor Dodon: De ce nu? Prin referendum. Întîi poate să fie inițiativă în Parlement, nu o s-o susținuă, mergem la referendum. Acest lucru va fi implementat.

Jurnalist: Două sondaje au apărut ieri, vă arată pe dumneavoastră șider, dar pe locul doi într-un sondaj apare doamna Maia Sandu, în al doilea Marian Lupu. Vrem să vă întrebăm cu cine dumneavoastră ați vrea să ajungeți în turul doi de exemplu, dacă ajungeți? cu cine ați vrea să luptați?
Igor Dodon: eu consider că noi vom face tot posibilul ca turul doi să nu aibă loc. Și credeți-mă că în acest sens șanse sunt reale. Eu o să fac un mic comentariu care la sigur vă interesează, ceea ce se întâmplă pe dreapta. Maia Sandu, Andrei Năstase și așa mai departe. Presiunile care sunt asupra lui Andrei Năstase. Și dacă Andrie Năstase se exclude, cedează, atunci el a făcut combinația lui Plahotniuc cu americanii pentru Maia. Să fie foarte clar. Și lui Andrei lucrul ăsta i l-am spus în ochi, Andrei, Plahatbiuc s-o înțeles cu americanii să te scoată pe tine din cursă și s-o înainteze pe Maia. Și eu i-am spus lui foarte clar. Andrei, fix așa l-au convins pe Filat să cedeze în 2013. Filat întîi o scos sabia și s-o pornit împotriva lui Plahotniuc pe data de 13, da? și acum șede în penitenciarul numărul 13. Andrei Năstase care dai dovadă de lipsă de caracter acum, noi împreună am scos sute de mii, zeci de mii de oameni în piață, am mers cnd era frig, în centrul Chișinăului. Cineva ședea în cabinet și era tare umnaia v făisbuke, și acuma să cedezi? da cum a-i să le explici oamenilor ceia? eu nu-s de acord cu multe din viziunile politice, geo-politice a lui Andrei Năstase, eu vorbesc acum de cu totul alte lucruri. Dacă cedează, face jocul lui Plahotniuc. Asta-i combinația Plahotniuc-americanii, americanii presează pe Plahotniuc, Plahotniuc negociază partea ceea ca s-o susție pe Maia Sandu. Legătura îi directă. Dar pot să vă spun și altceva. N-o să-i ajute, pentru că una e să șezi pe facebook în Chișinău și s-o faci pe deșteapta și e cu totul alta să te duci prin sate. Hai iată mergeți prin sate. Chiar ieri am avut o întrevedere mare. Sute de oameni. Mâine am 7 întrevederi, 7 sate am. Poimâine am, și așa mai departe. Luați-vă și duceți-vă să discutați cu oamenii. N-o să treceți nici în turul doi dacă l-o presta pe Andrei. Dacă Maia consideră, eu o știu foarte bine. O fost în subordinea mea, plângea prin cabinete în 2005. Maia Sandu. O obijduie cineva, ea venea și plângea la viceministru. Dacă consideră că scoțându-l prin americani cu Plahotniuc pe Andrei Năstase o să treacă în turul doi, n-o să treacă în turul doi. Mai bine îl lăsau deja pe Andrei. Andrei măcar are dreptul moral. El o luptat pentru acest lucru. El a luptat cu sistemul, el nu a fost membru al guvernului Leancă care o semnat, el n-a stat în Consiliul de Conducere al AIE-2 sau cât o fost acolo alături de Plahotniuc, Maia a stat cu Plahotniuc, iaca așa. S-o suparat că nu au făcut-ă Prim-ministru în august și acuma e mare eroină? Este un cântec, Carla”s Dreams, da?

Jurnalist: [indescifrabil].

Igor Dodon: Nu, m-ați întrebat. Oamenii m-au întrebat opinia, foarte des pe mine mă întreabă.

Jurnalist: Dumnevoastră ați plasat ieri un mesaj sau alaltăieri când ați plasat un mesaj pe facebook.

Igor Dodon: În urma solicitărilor care vin în ultimul timp destul de multe, din partea voastră, a presei, apropo, eu sunt foarte deschis dacă ați văzut cu presa. Când solicitați vreun comentariu, eu tot timpul îl dau.

Jurnalist: Da, dar cumva așa dumneavoastră acuma ați venit [idnescifrabil].

Igor Dodon: Eu susțin dreptatea. Nu dreptatea și adevărul, că amuș, vedeți că e un partid politic. eu sunt pentru dreptate în primul rând. De aceea atunci cand sunt întrebat să mă dau cu opinia, mă dau cu opinia. Dar vreau să vă spun că nu o să ajute cu nimic.

Jurnalist: Cineva crede că dumneavoastră vă temeți s-o întâlniți în turul doi pe Maia Sandu, adică ați putea pierde.

Jurnalist: Și nu ați răspuns totuși la prima întrebare, pe cine ați vrea să vedeți în turul doi?

Igor Dodon: Noi vom face tot posibilul ca turul doi să nu fie.

Jurnalist: Da, dar dacă el există, Maia Sandu sau Marian Lupu?

Igor Dodon: Dar dacă nu se schimbă nimic, din ceea ce văd eu la ziua de astăzi și cum se muncește inclusiv în sate în orașe, cel mai probabil va fi candidatul guvernării în turul doi. din ceea ce văd eu astăzi. Și această nuntă, îi însoară cu dea sile pe Andrei și pe Maia, n-o să ducă la nimic bun. N-o să voteze lumea pentru Maia Sandu. De aceea, au luat decizia, lasă să meargă înainte. Nu mă interesează.

Jurnalist: Întrebarea era pe cine vă doriți să fie, cu cine vreți să luptați în turul doi?

Igor Dodon: Pentru mine e totuna cine o să fie în turul doi. Noi vom învinge, indiferent cine va fi, pentru că suportul din partea majorității cetățenilor Republicii Moldova este. Și o să-șl vedeți în sondaj și o să-l vedeți în rezultatele la urnele de vot și o să-l vedeți care o să fie diferența. Noi astăzi o să vorbim într-o conferință de presă astăzi mai tarziu, la Parlament despre falsificări și o să vă spun și ce facem și la acest capitol. Poftim.

Jurnalist: Domnul Dodon, vreau să vă întrebăm despre domnul Năstase, vânzoleala asta a domnului Năstase astăzi este candidatul unic domnul Năstase, mâine îi lasă primatul doamnei Sandu, după care iarăși revine. Ba este Maia Sandu candidatul unic, ba nu este.

Igor Dodon: Țineți minte când eram noi mai tineri, merge pe toate televizoarele un serial, se numea Rabânea Izaura, apăi iaca acuma ceea cefac ei, asta-i deamu telenovelă. Santa Barbara. Băieți, da determinați-vă odată. Sau luptați-vă. Eu voi merge din casă în casă, ceea ce fac acum. Voi băteți-vă aicea în Chișinău, o să aveți și voi de lucru. Cum pot să explic lucrul ăsta? foarte simplu. Aicea e implicat factorul extern și guvernarea. Pe de o parte Plaghotniuc aruncă între dânșii bețe și să-i pună cap în cap și să-i unească și s-o facă pe Maia Sandu mare nacealnic, pe de altă parte sunt americanii, eu vă spun încă o dată, se repetă ceea ce a fost în anul 2013, când Filat o pornit lupta cu guvernare, o venit americanii, europenii s-au așezat pe urechi și el în luna mai 2013 își cere scuze de la Plahotniuc, intră în Guvern și îl face pe Leancă Prim-ministru. Iată acum se repetă același lucru. Filat atunci a cedat sub presiune externă. Ei spuneau că valori naționale, integrare europeană, acord de asociere, ne ducem nuștiu unde, iaca vin rușii. Vine Voronin, atuncea era. Iată acum aceleași argumente încearcă să i le pună toți, inclusiv o parte din așa-numită societate civilă. Cedează Andrei, pentru că în caz contrar câștigă Dodon. Dodon și așa o să câștige, dar pe tine ca carieră politică, și-s zeci de mii de oameni care nu înțeleg. Dar dă dovadă de caracter, închide telefoanele și nu-i primi tu pe europenii ăștia, americanii măcar vreo cateva saptămâni. Făți campania ta alectorală așa cum te-ai pornit. Asta am vrut să spun.

Jurnalist: Credeți că în acest caz, domnul Năstase nu avea să cedeze în fața presiunilor europenilor?

Igor Dodon: Eu cred că deja prea mult vorbim despre telenovela asta. Hai lăsați. Lăsați că eu cred că ei stau amu și se uită amândoi și sună unul la altul.

Jurnalist: Domnul Dodon, în calitate de comandant suprem, care le vedeți prioritățile dumneavoastră?

Igor Dodon: Șalaru la pușcărie, începem cu asta. Pentru că ceea ce face Șalaru și mă refer nu doar la aspectele că a început să fure deja și de acolo. El și de la Calea Ferată o furat tot ce se putea și de la drumuri, bine acum o dat la altul care fură și șibionca de sub asfalt, Chirinciuc, dar el s-o apucat să vândă deamu ce-a mai rămas la Ministerul Apărării. Noi am fixat toate lucrurile estea. Și se știe și la Consiliul Superior de Securitate s-a discutat de 2-3 ori. În regim închis, dar Mișa Ghimpu care-i și el în temă, o rugat ca majoritatea parlamentară să nu ridice problema asta, la dânșii în coaliția ceea. Chestiile estea toate o să fie publice. Și aicea se referă nu doar la armament, aici se referă și la alte chestii. Moldova e stat neutru. Când tu declari în calitatea de ministru al apărării, unde în Constituție este indicat foarte expres stat neutru, că noi trebuie să mergem în NATO și chemăm NATO să se clarifice cu Transnistria, am mai avut deștepți d eeștea la începutul anilor 90 și s-a terminat cu război pe Nistru și pahod na Găgăuzii. O să răspundă.

Jurnalist: Domnul Dodon...

Igor Dodon: M-ați prins și toate întrebările acum. Lăsați și pentru Parlament, pregătim moțiunea de cenzură acum. Eu v-am promis? eu v-am promis că o să fie moțiune de cenzură la prima ședință a Parlamentului.

Jurnalist: Spuneți că Maia Sandu ar fi înțeles cu cei de acolo. Dar Maia Sandu spune că și dumnevoastră sunteți de fapt candidatul domnului Plahotniuc.

Igor Dodon: Eu din 2009 nu sunt la guvernare. Eu nu am fost alături de Plahotniuc în Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană, Plahotniuc pentru mine nu a votat ministru cum a votat pentru Maia Sandu, de mai multe ori, fiind deputat. Înțelegeți? eu dacă ave să fiu cu democrații, cu Plahotniuc, eram deja în guvernare. Eu am promis oamenilor că nu voi face și nu voi face acest lucru.

Jurnalist: Dar este adevprat că în 2011 domnii Platon și Șor v-au finanțat campania electorală?

Igor Dodon: A fost deja răspuns la aceste... categoric nu au fost așa cazuri. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că acuma ei caută altceva. Ei vor în timpul apropiat să scoată în presă niște un scandal că iată Dodon o zburat cândva cu niște chartere, cu niște avioane care erau ale nuștiu cui, ale lui Șor sau Plahotniuc. Oameni buni, cât o fost Voronin Prim-ministru noi des am fost la diferite conferințe. Poate prin 2009, 2008, 2010 poate am mai fost odată cu Voronin dar nu umblați cu prostiile estea. Caută și serviciile occidentale, unii parteneri de-ai mei care se consideră mari druji, știm noi toate chestiile estea. Se caută, cautați, noi deja, eu v-am spus, e a zecea campanie electorală în șapte ani. Atâta ne-ați turnat noroi în cap.

Jurnalist: Dar de ce i-ați trimis domnului Grigoriev prin Viber că tu ești un om terminat.

Igor Dodon: Eu așa ceva nu i-am scris.

Jurnalist: Păi mi-a trimis mesajul...

Igor Dodon: Eu așa ceva nu i-am scris și nu comentez problemele, nu, starea psihologică a unor persoane. Chiar dacă candva am fost destul de aproape.

Jurnalist: Păi dar acolo scrie prin Viber..

Igor Dodon: Se poate acuma, pot să spun cuiva să facă că noi avem o corespondență așa mai delicată, asta se face foarte simplu. Mai sunt și alte întrebări?

Jurnalist: Voiam să vă întreb, dar ce aveți la mână? am observat că aveți ceva la mână.

Igor Dodon: Acesta este un accesoriu să-l numim așa, care mi-a fost pus pe mână pe muntele Athos de un monah care 35-40 de ani nu a coborât de pe muntele Athos. Și dumnealui mi-a pus-o pe mână și a spus că n-ar fi bine s-o scot.

Jurnalist: A, ca asta să vă ajute în campanie, la alegeri?

Igor Dodon: Alte întrebări? Vă mulțumesc.

Citate Video