Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2011
Ședința din ziua de 21 octombrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Citirea procesului-verbal nr.1 al Comisiei speciale de desfășurare a
alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova. (Raportor – Tudor
Deliu, președintele Comisiei speciale.)
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1220 din 20 mai 2011
pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2395
din 2 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.2441; Codul contravenţional – art.301).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1348 din 9 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului cu privire
la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de Luptă împotriva
HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1686
din 20 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art. 4; Legea privind accesul la informaţie – art. 1, 5, 7, 8, 12; ş.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1366
din 10 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
de procedură penală – art.56, 253, 2661, 273; Legea privind statutul ofiţerului de
urmărire penală – art.4; ş.a.). (Plan RM – UE).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1176
din 16 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.123, 1231, 140, ş.a.; Codul de procedură penală – art.202, 203, 205;
ş.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2073
din 22 septembrie 2011 privind importul unor autovehicule.
11. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1867 din 22 august
2011 cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.283-XIV din 17 februarie
1999 (punctul 4.6).
12. Aprobarea proiectului ordinilor de zi ale şedinţelor în plen ale
Parlamentului pentru perioada 27 octombrie – 4 noiembrie 2011.
2
13. Răspunsul domnului Andrei Pântea, Prim-adjunct al Procurorului
General al Republicii Moldova, la întrebarea domnului deputat Vladimir
Saharneanu, Fracțiunea Partidului Liberal, cu privire la evadarea cetățeanului
Eduard Baghirov.
14. Răspunsul domnului Alexei Roibu, ministrul afacerilor interne, la
întrebarea domnului deputat Vladimir Saharneanu, Fracțiunea Partidului Liberal,
cu privire la evadarea cetățeanului Eduard Baghirov.
15. Răspunsul domnului Roman Revenco, directorul Serviciului Grăniceri,
la întrebarea domnului deputat Vladimir Saharneanu, Fracțiunea Partidului Liberal,
cu privire la evadarea cetățeanului Eduard Baghirov.
16. Declarația domnului deputat neafiliat Mihai Godea.
17. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu, Fracțiunea Partidului
Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Este ora 10.00. Începem ședința plenului.
Da, Secretariatul, rog să anunțați prezența.
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Apostolachi Iurie – din motive de sănătate; Bodrug Oleg, Vieru Boris –
la cerere; Ceban Ion.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
...