Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Ocupaţi-vă locurile dumneavoastră, pentru a continua şedinţa plenului
Parlamentului. Constat, de fapt, da, prezenţa suficientă în sală, pentru a avea
cvorumul. Putem să continuăm şedinţa plenului Parlamentului.
Deci autorii au prezentat proiectul nr.2125. Comisia are ce prezenta sau nu?
Nu are ce prezenta. Care a fost data, ca să nu ridic eu aici proiectele, ce dată se
propune?
Microfonul nr. 2.
Domnul Artur Reșetnicov:
Deci, iniţial, în proiectul pe care îl examinăm, a fost data de 17 octombrie.
Dar din cauză că majoritatea n-a acceptat la momentul cînd a fost prezentat acest
proiect, la 28 septembrie, noi sîntem nevoiţi acum să actualizăm acest proiect şi am
sonorizat data de 8 noiembrie.
Domnul Marian Lupu:
8 noiembrie. Bine, fiind solicitată pauza. Da, vă rog.
Microfonul nr. 4.
Domnul Valeriu Streleţ:
Noi am consumat deja zece luni, unsprezece luni de la momentul cînd a fost
ales actualul Parlament. Şi, dacă în această perioadă încercăm cu greu să
identificăm un compromis, din ziua de astăzi ar fi bine să ne orientăm măcar o lună
să mai avem la dispoziţie, pentru a discuta pe o platformă largă parlamentară, cum
a fost propus astăzi. De aceea, noi am considerat oportun să fie data de
18 noiembrie.
Domnul Marian Lupu:
Da, în cadrul, de fapt, al discuţiilor la Alianţă, în pauza solicitată, au sunat şi
alte date: 21, şi 28 noiembrie, şi propunerea din proiect din 8 noiembrie.
Stimaţi colegi,
Fac o adresare către toţi ca, într-adevăr, să avem timpul nici prea lung, dar şi
suficient pentru a purta aceste negocieri responsabile şi de a ajunge la numitor
comun. Mă refer aici la data de 18 noiembrie.
55
Şi rog, în acest caz, exact aşa cum a fost o viziune responsabilă a tuturor
partidelor politice astăzi, cînd discutam includerea pe ordinea de zi a acestui
proiect, să dăm dovadă şi aici de compromis, pentru data de 18 noiembrie.
Microfonul nr. 2.
Domnul Artur Reşetnicov:
Partidul Comuniştilor salută intenţia Parlamentului, totuşi, de a se reîntoarce
în cadrul constituţional. Noi am insistat deja mai mult de 2 ani să fie iniţiată
procedura de alegere a şefului statului.
Şi, în aceste circumstanţe, noi considerăm că data de 18 noiembrie, aşa cum
se discută astăzi, va fi o dată de compromis în care am putea să iniţiem, să fixăm şi
să desfăşurăm alegerea Preşedintelui Republicii Moldova.
Astfel, Partidul Comuniştilor acceptă data de 18 noiembrie.
Domnul Marian Lupu:
Perfect. Atunci, stimaţi colegi, n-o să mai pun la vot data separat şi apoi
hotărîrea separat. Noi constatăm o viziune consensuală în sala plenului
Parlamentului cu referinţă la data de 18 noiembrie pentru… deci ca zi de alegere a
şefului statului. Nu chiar consensuală.
Rog să fie introdus în procesul-verbal nu chiar consensuală, pentru precizie.
Respectiv, voi supune votului adoptarea, proiectului de Hotărîre a Parlamentului
nr.2125, ţinînd cont de data de 18 noiembrie ca parte componentă a acestui proiect
de hotărîre. De acord. Cine este pentru rog să voteze. Majoritatea. Vă mulţumesc.
Vreţi împotrivă? Bine. Împotrivă? Împotrivă Fracţiunea PL. Cu remarca „nu
chiar consensuală”.
Proiectul nr.2126. Proiectul de Hotărîre privind Comisia specială de
desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
Iniţiativa unui grup de deputaţi. Prezintă domnul Reşetnicov.
Domnul Artur Reşetnicov:
Onorat Parlament,
Din partea autorilor acestei iniţiative voi prezenta proiectul spre dezbateri.
Astfel, aşa cum am adoptat, acum cîteva minute, data alegerii Preşedintelui
Republicii Moldova este stabilită data de 18 noiembrie. Conform legislaţiei şi
Constituţiei, şi Legii cu privire la alegerea Preşedintelui, Parlamentul trebuie să
instituie o comisie specială, care ar desfăşura alegerea Preşedintelui.
Şi legislaţia atribuie în competenţa acestei comisii întregul proces de la data
iniţierii procedurii de alegere a Preşedintelui pînă la data totalizării şi prezentării în
faţa forului legislativ a rezultatelor alegerii Preşedintelui Republicii Moldova.
Astfel,
...