Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2011
Ședința din ziua de 28 octombrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea şedinţei ca fiind deliberativă.
2. Propuneri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Domnul Preşedinte al Parlamentului Marian Lupu aduce la cunoștința
deputaților cuprinsul extrasului din procesul-verbal nr.23 din 26 octombrie 2011 al
şedinţei Fracțiunii Partidului Comuniștilor din Moldova privind decizia Fracțiunii
de a-l înainta pe domnul deputat Artur Reșetnicov la funcția de vicepreședinte al
Parlamentului. (Cu 54 voturi „pro”, domnul deputat Artur Reşetnicov este ales în
calitate de vicepreşedinte al Parlamentului.)
4. Prezentarea Raportului de către domnul Procuror General al Republicii
Moldova Valeriu Zubco.
5. Runda de întrebări – răspunsuri asupra Raportului Procurorului General.
6. Luarea de cuvînt a domnului deputat neafiliat Mihai Godea.
7. Luarea de cuvînt a domnului deputat Valeriu Streleț, Fracțiunea
Partidului Liberal Democrat din Moldova.
8. Luarea de cuvînt a domnului deputat Serghei Sîrbu, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
9. Luarea de cuvînt a domnului deputat Mihai Ghimpu, Fracțiunea
Partidului Liberal.
10. Anunțarea unei pauze în cadrul ședinței din ziua de 28 octombrie 2011
pînă joia viitoare, 3 noiembrie.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Este deja puțin trecut peste ora 10.00. Rog să ocupați locurile. Trebuie să
începem ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Greceanîi Zinaida, Guțu Ana, Morcov Ghenadie.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.) Mulțumesc.
Stimați colegi,
Precum am discutat anterior, ședința de astăzi va fi dedicată audierii
Raportului Procurorului General al Republicii Moldova.
Însă, pînă a începe audierea Raportului propriu-zis, o informație în atenția
dumneavoastră. Azi, 28 octombrie, este Ziua Internațională pentru Comemorarea
Victimelor Accidentelor de Muncă. Și eu cred că, de fapt, această zi comemorativă
este una de esență puțin mai tristă. Să ținem un minut de reculegere. (Se păstrează
un minut de reculegere.)
Mulțumesc.
La fel, stimați colegi, sper că această informație v-a fost distribuită, vreau să
vă aduc la cunoștință cuprinsul extrasului din procesul-verbal nr.23 din
26 octombrie curent al ședinței Fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor
din Republica Moldova.
E x t r a s
La ședința Fracțiunii PCRM, din 26 octombrie, s-a discutat candidatura
domnului Artur Reșetnicov, deputat din partea Fracțiunii PCRM, la funcția de
vicepreședinte al Parlamentului, în conformitate cu articolul 10 din Legea pentru
adoptarea Regulamentului Parlamentului.
S-a decis unanim susținerea candidaturii domnului Artur Reșetnicov.
Semnează Președintele Fracțiunii și secretarul Fracțiunii.
Potrivit prevederilor Regulamentului, avînd această informație primită ieriseara,
ea a fost distribuită, am solicitat să fie distribuită, cît și proiectul de Hotărîre
a Parlamentului nr.2363 pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului.
La fel, potrivit rigorilor Regulamentului forului Legiuitor, am informat
imediat fracțiunile parlamentare cu titlu consultativ. Și, avînd acest extras din
procesul-verbal, la fel, ținînd cont de faptul că, potriv
...