Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Ana Guțu, Președintele Partidului Unionist DREAPTA: Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. Partidul Unionist DREAPTA, la cei douăzeci și cinci de ani de la isbucnirea conflictului armat de pe Nistru, un conflict, de fapt un război între Rusia și Republica Moldova, tânăra Republica Moldova de atunci. După douăzeci și cinci de ani, probabil că a venit timpul să facem un bilanț și să ne întrebăm ce a fost bine făcut și ce nu a fost bine făcut, încotro Republica Moldova merge acum cu un conflict înghțat în stânga Nistrului, care va fi soarta cetățenilor Republicii Moldova. Suntem ancorați cu adevărat în spațiul Euro-Atlantic sau riscăm să devenim o zonă de impredictibilitate și de tranzit de orice gen, de buziness ilegal de orice gen și așa mai departe. Iată de ce, după mai multe discuții în cadrul partidului, venim astăzi către domniile voastre cu o declarație pe acest subiect și voi da citire acestei declarații, care este rodul consultărilor care au avut loc pe interiorul partidului la nivel de lideri.

Partidul Unionist DREAPTA vine cu viziunea sa asupra problemei conflictului înghețat în stânga Nistrului, considerând că problema așa-zisei Transnistrii trebuie înțeleasă într-un context mai larg și într-o perspectivă mai generală decât cea a statului Republica Moldova în prezent. Evenimentele secolului douăzeci ne permit să concluzionăm că teritoriul din stânga Nistrului a fost folosit de statul sovietic pentru a separa regiunea dintre Nistru și Prut derestul teritoriului României. Statul actual Republica Moldova se plasează într-o continuitate istorică față de Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, înființată în 1924 pe maul stâng al Nistrului. Faza următoare de evoluție a formațiunii statale creată în mod arbitrar de sovietici în 1924 a fost Republica Sovietică Socialistă moldovenească în care zona din stânga Nistrului nu avea un statut aparte din punct de vedere legal, însă, neoficial domina prin reprezentanții săi politici la Chișinău. Astfel, Partidul Unionist Dreapta, consideră că Republica Moldova de astăzi, ca stat, este o emanație a zonei profund sovietizate și rusificate din stânga Nistrului, o regiune care ne-a devenit de mult străină și care nu aderă prin locuitorii ei la valorile împărtășite pe malul drept al Nistrului. Dintr-o perspectivă statalistă radical promovată de cercurile pro-ruse de la Chișinău, inclusiv președenția actuală a Republicii Moldova, teritoriul ocupat din stânga Nistrului trebuie reintegrat cu Republica Moldova. Această mult râvnită reintegrare presupune cedări, inclusiv în materie de politici cultural-identitare, care ar face să se schimbe radical situația din Republica Moldova.

Pe parcursul anilor au fost diverse tentative de soluționare a conlfictului transnistrean: semnarea unui tratatde către Republica Moldova și Transnistria, ca părți egale în edificarea unui stat comun, inițiativa guvernării comuniste de federalizre asimetrică, Planul Kozak, propunerea societății civile privind Strategia 3D, adoptarea Legii cu privire la prevederile de bază ale statutul juridic special al localităților din stânga Nistrului din 2005, internaționalizarea procesului de negocieri și instituirea formatului 5+2. Au existat planuri de rezolvare a conflictului propuse și de OSCE, Kiev, Transistria, au fost exercitate presiuni prin introducerea noilor reguli vamale etc, pe ambele maluri ale Nistrului su fost schimbate conducerile în mai multe rânduri. Aceste acțiuni, dar și nerespectarea de către Federația Rusă a multor acorduri și rezoluții ale organismelor internaționale de retragere a armatei ruse din stânga Nistrului au dus la dezvoltarea paralelă a Republicii Moldova și a regimului auto-proclamat din stânga Nistrului prin experiențe de confruntare, și nu de colaborare. Toate incongruențele economice, politice, sociale, induc ideea că există prea mulți beneficiari ai perpetuării status-quo-ului actual al zonei secesioniste din stânga Nistrului. Cert este că ideea reuperării teritoriului secesionist ține în captivitate cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului, ale Nistrului, iar diferendul va rămâne înghețat pentru o perioadă foarte îndelungată.

În eventualitatea reîncorporării zonei din stânga Nistrului, Republica Moldova va fi Transnistrizată și va cădea pentru totdeauna de pe harta vestului european, sucomând în haosul neo-imperialismului rus, aducător de războaie, hoții și sclavie națională. Argumentele expuse mai sus induc la concluzia că diferendul înghețat din stânga Nistrului nu va fi soluționat în termen scurt, mediu sau lung, iar dorința politică de a recupera controlul asupra teritoriului din stânga Nistrului ascunde intenția de a împiedica cu orice preț unirea Republicii Moldova cu România și ancorarea de facto a Republicii Moldova în spațiul euroatlantic. Evenimentele se precipită și se aud din ce în ce mai multe voci precum că a venit vremea acordării unui statut special zonei separatiste din stânga Nistrului în cadrul Republicii Moldova.

În aceste condiții, Partidul Unionist Dreapta atenționează cetățenii Republicii Moldova și opinia internațională că orice tentativă de a acorda un statut politic special zonei secesioniste din stânga Nistrului propusă și acceptată în formatul 5+2 conține riscul iminent al transnistrizării Republicii Moldova și excluderii pentru totdeauna a Republicii Moldova de pe orbita parcursului euroatlantic. Ținând cont de conjunctura regională și internațională creată, Partidul Unionist Dreapta cere puterii oficiale de la Chișinău să întreprindă următoarele diligențe:

1. Înghețarea negocierilor în formatul 5+2 pe problema acordării unui statut special raioanelor din stânga Nistrului și reîncorporării acestor raioane în componența Republicii Moldova. Eu cred că pentru nimeni nu este un secret că alegerile prezidențiale din noiembrie 2016 au demosntrat că participarea masivă a cetățenilor din stânga Nistrului care sunt cu buletine în regulă, cetățeni ai Republicii Moldova, dar participarea masivă în eventualitatea alegerilor parlamentare din 2018 la vot, vă dați seama care va fi rezultatul acestor alegeri. Și apropo, amintesc cetățenilor că si buletinele de identitate pentru cetățenii de dincolo de Nistru, care au trei-patru cetățenii, și pașapoartele biometrice care permit călătoriile cetățenilor Republicii Moldova în statele membre UE sunt eliberate gratuit, din bugetul public al Republicii Moldova.

2. Securizarea administrativă pe Nistru prin instalarea punctelor de control aparținând autorităților constituționale ale Republicii Moldova, cu demarcarea clară a teritoriului controlat constițional de Republica Moldova. Asigurarea ulterioară a liberei circulații a cetățenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului. După finalizarea acestor operațiuni, participarea Republicii Moldova la formatul 5+2 devine inutilă și trebui încheiată sau abandonată. Acest punct înseamnă că, la ora actuală, Republica Moldova nu-și controlează teritoriul din est, aceasta înseamnă că și generali, și alți ofițeri înalți ai KGB-ului din așa-zisa Transnistrie se plimbă bine merci în dreapta Nistrului, nestingherit. Unii din ei au reședințe aici, case, apartamente, iar atunci când cetățenii Republicii Moldova merg în colo, fie acasă, fiindcă trebuie să traverseze această zonă siză de securitate și control, sunt supuși și controalelor, trebuie să plătească taxe, sunt umiliți și așla mai departe. Deci, când vorbim despre integrarea europeană a Republicii Moldova, mereu i s-a incriminat Republicii Moldova că nu-și controlează frontiera de est. A venit timpul ca Republica Moldova oficial să înceapă să-și controleze frontiera de est și această frontieră poate să fie pe Nistru.

3. Constituirea unui fond de sprijin financiar, fonduri speciale atât din bugetul public al Republicii Moldova, cât și din fonduri internaționale pentru procurarea de locuințe în beneficiul cetățenilor din stânga Nistrului, cei care vor dori să se transfere cu traiul în partea dreaptă a Nistrului, pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Ce înseamnă și acest punct? Este un adevăr pe care îl auziți poate prima dată din partea unui lider al unui partid politic al Republicii Moldova, dar aceste adevăruri sunt vehiculate, pronunțate, spuse și de oficiali, și de experți, și de europarlamentari. Din păcatw, s-a constituit un cerc vicios al tăcerii, oficial se spun unele lucruri, iar neoficial, se afirmă altele. Considerăm că în stânga Nistrului, acei cetățeni, care într-adevăr sunt atașați valorilor românești, valorilor naționale, care își leagă viitorul lor și soarta copiilor lor de spațiul valoric european și românesc, să aibă dreptul să ia această decizie deloc ușoară, iar statul Republica Moldova să-i pună la dispoziție suficiente fonduri financiare pentru a-și reface viața aici, pe teritoriul constituțional, controlat, cel puțin, constituțional de Republica Moldova.

4. Urgentarea procesului de conectare energetică a Republicii Moldova, în ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale și energie electrică, la sistemul energetic din România, pentru a rupe definitiv dependența de energia electrică produsă de centrala de la Cuciurgani, solicitând în acest sens sprijin financiar extern, până la finele anului 2018. Vreau să aduc la cunoștința cetățenilor faptul că nedorința de a ne conecta la sistemul energetic românesc a fost o trăsătură pertinentă a tuturor guvernărilor de la 91 încoace. În 2011 a fost reportat pentru 2020 pachetul energetic trei, care presupune diversificarea furnizorului și distribuitorului de energie și resurse energetice. Miniștrii economiei au fost, într-o oarecare măsură, promotorii dependenței de gaze naturale rusești. Am primit din partea Rusiei aceste gaze la cele mai înalte prețuri, dacă ar fi să lșe raportăm la prețurile din CSI, iar enclava secesionistă, zisă Transnistria, s-a transformat într-un teritoriu de spălare și facere de bani murdari, prin business ilicit, prin intermediul unor firme interpuse, care retransmit chipurile energie electrică, și noi, consumatorii casnici, suntem puși în situația să plătim patru-cinci prețuri pentru această energie electrică. Nedorința de a ne conecta la sursele energetice din România este poate cel mai mare impăediment care astăzi ne joacă fiesta în tot ceea ce înseamnă independența Republicii Moldova. Noi, de fapt, nu suntem independenți, fiindcă politicienii care s-au aflat la guvernare și care, într-adevăr au ținut frâiele guvernării, nu au dorit acest lucru.

Partidul Unionist Dreapta consideră că adevărata soluționare a dferendului din zona secesionistă din stânga Nistrului constă în rezolvarea problemelor oamenilor, o asigurare a securității lor economice, sociale, cu respectarea strictă a drepturilor omului, tuturor cetățenilor și ăștia din partea dreaptă a Nistrului, și a celor din partea stângă, utilizând instrumentarul democratic național și internațional. Partidul Unionist Dreapta este sigur de faptul că o astfel de abordare va aduce claritate și va pune puncvt celor douăzeci și cinci de anide tatonări inutile în speranța de a găsi o soluție viabilă conflictului înbhețat de pe Nistru. Partidul Unionist Dreapta cheamă Parlamentul, Guvernul, organizațiile non-guvernamentale, isntituțiile media, ambasadele acreditate în Republica Moldova să punăîn dezbatere publică, deschisă, onestă, directă, necesitatea tranșării diferendului Transnistrean într-o atmosferă calmă, pacifică și rațională în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Vă mulțumim. Acesta este textul declarației și ne dorim foarte mult ca problema conflictului înghețat de pe Nistru să fie pusă în discuție nu într-o manieră trenantă, așa cum s-a făcut până în prezent, în așteptarea redemarării negocieriulor 5+2, la masa de tratative, unde partea secesionistă, administrația de la Tiraspol spune exact ceea ce-i spune Rusia să facă. Deci, Republica Moldova mereu a fost în defavoare atunci când s-a pus pe tapet problema deferendului Transnistrean. Am făcut multe cedări, ultimele din ele le cunoașteți. Conform protocolului din iunie 2016, referitor la recunoașterea plăcuțelor de înamtriculare a mașinilor, ale mașinilor din stânga, înregistrate în stânga Nistrului și recunoașterea diplomelor. Revin la faptul că înalți oficiali ai zonei secesioniste din Tiraspol circulă nestingherit pe teritoriul nostru și despre aceasta știe și SIS-ul, și organele de forță și nu se întreprinde nicio măsură. Dacă nmu vom avea curajul politic să discutăm deschis și să luăm măsuri tranșante referitor la securizarea frontierei noastre de est și referitor la stoparea discuțiilor în privința acordării unui statut special zonei secesioniste din stânga Nistrului în componența Republicii Moldova și aceasta este cel mai mare pericol, credeți-mă. Se va numi federalizare, că se va numi altfel, este cel mai mare pericol, fiindcă, voi încheia cu vorbele lui Grigore Vieru: „Nu-mi este frică de faptul că-mi vor lua Transnistria. Tare îmi este frică de faptul că îmi vor întoarce-o înapoi”.

Eu vă mulțumesc pentru atenție și așteptăm întrebări.

Dacă nu sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă tuturor.