Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Igor Grosu, Secretar general al Partidului Acțiune și Solidaritate: Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Partidul Acțiune și Solidaritate în colaborare cu domnul deputat Grigore Cobzac au elaborat și vor propune Parlamentului spre examinare un proiect de lege, care are drept scop demonopolizarea mass-mediei în Republica Moldova.
Cu toții cunoaștem că la etapa actuală circa nouăzeci de procente din mass-media este concetrată în mîinile a doi actori politici, care, de fapt, mimează puterea și guvernarea. În realitate sunt ambii la guvernare și cu toții cunoaștem despre cine este vorba. Este vorba despre Vlad Plahotniuc, Președintele Partidului Democrat, care la moment deține șase televiziuni și câteva posturi de radio și partenerul său, Igor Dodon, care are la rândul său vreo trei televiziuni. Deci acest... acești doi jucători, care au monopolizat, în opinia noastră piața mass-media, zilnic ne servesc nouă, cetățenilor, manipulare, minciună, încearcă să ne explice cât de bine trăim noi în această țară și cât de buni și frumoși sunt ei împreună cu partidele lor. Plus, nu a trecut mult timp de la experiența noastră din camapania electorală, în care am văzut cât de puternic poate fi impactul unei televiziuni, mass-mediei care manipulează.

În condițiile celor expuse, proiectul nostru de lege vine cu câteva... următoarele propuneri. Deci limitează concentrarea mass-mediei și contribuie la formarea pluralității de opinii în mass-media din Republica Moldova prin limitarea numărului de licențe câte una pentru radio, și una pentru telviziune. Limitează dreptul deținătorilor, demnitarilor, pardon, de stat și persoanelor care fac parte din conducereapartidelor politice precum și rudele acestora de gradul întâi de a deține părți din capitall social sau acțiuni ale radio-difuzorilor. Mai departe, îmbunătățește și echilibrează funcționarea fondului de susținere a radio-difuzorilor, fortifică monitorizarea pieții mass-media de către organele de contreol, abrogă articolul doi al Legii 11 din 26 februarie 2016, pentru modificarea și completarea articolului 66 din Codul Audiovizualului prin care s-a tergiversat, de fapt, demonoplizarea presei în Moldova și în final, la momentul intrării în vigoare a acestei legi, proprietarii și beneficiarii radio-difuzorilor privați vor fi obligați să aducă regimul juridic al proprietății în domeniul audio-vizualului în concordanță cu articolul 66, punct trei din Codul Audiovizualului în termen de șase luni de la momentul intrării în vigoare.
În continuare pentru mai multe detalii o să îl invit pe domnul deputat Cobzac să preia informarea.

Grigore Cobzac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova: Da, vă zic bună ziua și eu la rândul meu. Sunt aici împreună cu colegii din PAS. În contextul colaborării opoziției parlamentare cu cea neparlamentară, consider necesar ca dacă cei din opoziția neparlamentară nu au acces la tribuna parlamentară, dar vin cu idei bune, noi trebuie să le asigurăm acest acces. Vreau să menționez că proiectul de lege prezentat astăzi este u produs comun al meu cu echipa de consilieri al celor din PAS. Constat cu satisfacție, sunt capacități, și în viziunea noastră, noi am abordat subiectul bine. Despre necesitatea combaterii monopolului din mass-media s-a vorbit mult, se vorbește mult, în primul rând de societatea civilă, noi ne-am ars de aceasta în toate campaniile electorale, practic. În speță, în cea prezidențială, ultima campanie electorală. Despre... tot despre aceasta eu am vorbit cu partenerii de dezvoltare în urmă cu trei săptămâni, atunci când am fost în vizită la Parlamentul European, am discutat despre aceasta cu înalții funcționari europeni, inclusiv și cu domnul Petras Austrevicius. Vreau să vă spun că ei împărtășesc îngrijorarea ce ține de concetrarea mass-media în mâinile unui grup de proprietari și consideră necesare intervențiile la nivel legal.

De asemenea, subiectul este abordat și în Constatarea Curții Constituționale, punctul 177 - 186 al Hotărârii din 13 decembrie 2016, cea ce ține de validarea alegerilor prezidențiale, referitoare la pericolul dezechilibrului mediatic și celui de concetrare excesivă a surselor media în mâinile unui cerc de proprietari, precum și obligația statului de a preveni astfel de situații de stat închis. Noi cunoaștem că guvernarea a mimat acest proces de demonopolizare. În acest sens a vorbit domnul Grosu despre Legea numărul 11din 26 februarie 2016, profit de ocazie și menționez că noi, PLDM-ul nu am votat această lege și atunci noi am vorbit că legea este una fariseică, ea nu vine să rezolve problema. S-a trișat atunci și s-a vorbit că este imosibil de întrerupt licențele deja acordate, astfel licențele urmează să-și facă efectul până în 2021-2022. Dacă va fi așa, din democrația moldovenească și așa firavă, către 2022, vor rămâne doar amintiri. Este posibil juridic de întrerupt activitatea licenței. În acest sens, se acordă în proiectul nostru de lege, se acordă împuterniciri Consiliului Concurenței, care vine în premieră să facă constatări despre existehnța - inexistența monopolului pe piața mass-media și a celei publicitare și odată având la mână aceste constatări există practica mondială când singuri, cei pe care îi vizează concluziile trebuie să-și aducă proprietățile în conformitate cu cadrul legal, în cazul dat cu Legea privind concurența.

Vreau să profit iarăși de ocazie și menționez că acestă lege a fost bine-merci votată cu majoritatea parlamentară și observați cu socialiștii. Constatăm că atunci când au interese comune, ei votează bine-merci și trecem în revistă încă o dată această realitate. Urmează pe acest proiect de lege să declanșăm dezbateri publice. Procesul necesită o pregătire oarecare. În foarte scurt timp, într-o săptămână - două, noi vom veni cu anunțuri suplimentare în acest sens. Sergiu?

Sergiu Litvinenco, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate: Bună ziua. Deci în completarea celor menționate de domnul Cobzac și domnul Grosu, vreau să menționez că proiectul de lege despre care vorbim, apropo el a fost înregistrat deja în secretariatul Parlamentului, în scurt timp va apărea și pe pagina web, conține șase articole, cinci dintre care se referă la modificarea legilor în vigoare, iar al șaselea are în vedere modalitatea de intrare în vigoare a legii. Deci articolul numărul unu se referă la amendarea Codului Audiovizualului. Articolul numărul doi, vizează completarea Legii Concurenței. Articolul numărul trei - completează Legea cu privire la publicitate prin introducerea unor interdicții pentru companiile în care statul deține pachetul majoritar să cumpere publicitate, alta decât cea socială de la televiziunile politicienilor. Articolul patru se referă la modificarea Legii cu privire la partidele politice, astfel încât acestora să li se interzică expres deținerea posturilor de televiziune sau de radio. Articolul cinci vizează abrogarea articolul doi, din Legea numărul 11 din 2016 despre care au vorbit colegii, prin care, de fapt, se tergiversează demonopolizarea presei în Republica Moldova. Și ultimul articol, prevede intrarea în vigoare a legii în termen de șase luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial și obligarea radio-difuzorilor să întreprindă măsurile ce se impun pentru a asigura executarea legii respective. Da, și proiectul de lege, în principiu există, eu îl am, dar cred că cel mai bine, în scurt timp, când va apărea pe pagina web a Parlamentului și de acolo poate fi preluată versiunea oficială.

Grigore Cobzac: Da, special vroiam să menționăm că acest proiect de lege prevede limitarea numărului de licențe deținute de radio-difuzori la doar una TV și una radio pentru un radio-difuzor. Este o abordare nouă, dar noi considerăm periculos o altă situație, o altă ..., care o avem de fapt acum. Și am considerat că trebuie să venim cu asemenea reglementări. Vă mulțumim și o zi bună.

Citate Video