Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Andrei Năstase, președintele Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”: bună ziua tuturor. Mulțumesc întâi de toate presei independente și mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la conferința de presă prilejuită de lansarea proiectului nostru, proiectul Platformei Demnitate și Adevăr cu privire la reformarea sistemului electoral proporțional în beneficiul oamenilor. Am să vă rog să-mi permiteți să dau citire unei declarații pe care o s-o difuzăm în spațiul public, o s-o difuzăm presei și prin intermediul dumneavoastră, dar și prin poșta electronică.

Declarația Platformei Demnitate și Adevăr:

Ținând cont de Opiniacomună (nr.884/2017) a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), a Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE/ODIHR din 15 iunie 2017, care stipulează clar și fără echivoc că schimbarea actualului sistem electoral cu sistemul mixt propus de tandemul Plahotniuc-Dodon pune în pericol democrația din Republica Moldova, și că nu recomandă operarea acestor modificări; luând act de poziția consolidată a reprezentanților Comisiei Europene, a Parlamentului European, dar și a reprezentanților Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii cu privire la necesitatea respectării obligatorii și depline a recomandărilor Comisiei de la Veneția; considerăm că regimul oligarhic actual este obligat să se conformeze și să-și retragă imediat și necondiționat proiectul de lege din Parlament.

Reafirmând atașamentul ”Platformei Demnitate și Adevăr” pentru sistemul electoral proporțional, care reprezintă o minimă garanție pentru funcționarea democrației reprezentative în condițiile Republicii Moldova, considerăm, totodată, că e momentul oportun pentru reformarea reală și îmbunătățirea substanțială a sistemului electoral proporțional. În acest sens, ”Platforma Demnitate și Adevăr”, vine cu o serie de inițiative care au drept scop îmbunătățirea semnificativă a sistemului electoral actual pentru a asigura o mai bună reprezentare a cetățenilor în Parlament de către persoane alese în mod transparent, în baza principiilor de meritocrație, integritate, profesionalism, capabile să elaboreze acte legislative și politici de stat în beneficiul țării și al cetățenilor:

1. Introducerea votului preferențial, când fiecare alegător votează atât partidul său favorit, cât și candidatul preferat din listă. Ordinea finală a listei deputaților aleși depinde strict de opțiunea alegatorilor și numărul de voturi acordate pentru fiecare candidat, indiferent de lista inițială, înregistrată la Comisia Electorală Centrală. Astfel, pe de o parte, rolul partidelor politice în calitate de actori ai pluralismului politic nu este diminuat, iar pe de altă parte, legătura dintre alegători și deputați devine mai puternică în mod real. În condițiile în care guvernarea nu va consimți asupra implementării sistemului preferențial proporțional, acesta va fi promovat de către Platforma Demnitate și Adevăr în cadrul următorului legislativ în rezultatul întrunirii unui larg consens politic național și al unui aviz corespunzător al Comisiei de la Veneția.

2. Creșterea nivelului de reprezentare a femeilor în procesul electoral prin majorarea cotei obligatorii pentru femei până la cel puțin 50 % de locuri din listele partidelor pentru alegerile parlamentare.

3. Creșterea nivelului de reprezentare a Diasporei, a tinerilor și a persoanelor care reprezintă comunitățile la nivel regional. Platforma Demnitate și Adevăr va asigura în cadrul listei sale electorale pentru legislativul țării o pondere de circa 60 % persoanelor din regiunile țării care se bucură de respect și încredere în comunitățile lor, 20 % reprezentanților Diasporei. De asemenea, Platforma DA va asigura în cadrul listei electorale o pondere de circa 25 % reprezentanților tinerilor din numărul total de candidați.

4. Depolitizarea Comisiei Electorale Centrale. Platforma DA pledează pentru ca majoritatea absolută a membrilor CEC (6 membri) să fie desemnați din rândul organizațiilor non-guvernamentale specializate în procesele electorale în baza unui concurs transparent, public, iar ceilalți 3 membri să fie delegați de către majoritatea parlamentară, opoziție și președintele Republicii Moldova. Un alt obiectiv important este creșterea capacităților organizaționale a CEC de a asigura o supraveghere eficientă a finanţării campaniilor electorale și de a oferi suficiente instrumente instituționale pentru a sancționa încălcările privind finanțarea campaniilor electorale, în special depășirea abuzivă a limitelor de cheltuieli în campaniile electorale din partea partidelor oligarhice. Comisia Electorală Centrală trebuie să devină o instituţie cheie în sistemul democratic. Este necesară investigarea activității CEC-ului în ultimii ani în vederea aflării adevărului despre bănuielile care există în societate referitor la frauda electorală. Activitatea CEC trebuie să fie atât de transparentă, depolitizată şi corectă, încât să nu existe o minimă suspiciune cu privire la buna desfășurare a procesului electoral.

5. Depolitizarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Platforma DA pledează pentru ca majoritatea membrilor CCA să fie desemnați din partea organizațiilor non-guvernamentale specializate în domeniul audiovizualului în baza unui concurs public și transparent. Depolitizarea CCA va garanta asigurarea reflectării echilibrate şi imparţiale a campaniilor electorale. Devenind o instituție independentă de puterea politică, CCA va avea responsabilitatea de a sancționa aspru reflectarea neechilibrată și influențată politic a evenimentelor din campania electorală, oferind condiții egale pentru concurenții electorali.

6. Sancționarea propagandei, inclusiv în perioada campaniei electorale și interzicerea publicității comerciale electorale la toți radiodifuzorii, precum și a banerelor electorale.

7. Acordarea timpului egal și gratuit de antenă pentru publicitatea electorală la Televiziunea Națională și Radioul Național. Totodată, posturile de televiziune și radio care conțin în grila lor de emisie știri vor organiza dezbateri electorale reglementate legal.

8. Deschiderea unui număr suficient de secții de vot în străinătate și alocarea a nu mai puțin de 10 mii de buletine de vot pentru fiecare secție.

9. Elaborarea mecanismului de implementare a votului prin corespondență cu respectarea caracterului egal, secret și liber exprimat.

10. Înăsprirea semnificativă a sancțiunilor pentru fraudele electorale, cum ar fi: turismul electoral și votul multiplu, falsificarea listelor electorale și a rezultatelor votării, coruperea alegătorilor, etc.

11. Asigurarea unei evidențe stricte și transparente a listei de alegători pentru evitarea oricăror riscuri și suspiciuni de fraudă în procesul electoral. Listele de alegători vor fi actualizate și ordonate de către instituțiile responsabile, în primul rând autoritățile locale cu participarea nemijlocită a societății civile, mass-media în cel mai transparent mod posibil. De asemenea, pentru a asigura ca listele electorale să fie actualizate corect, Registrul de stat al populației va fi verificat și actualizat cu partciparea obligatorie a societății civile sub monitorizarea presei independente.

12. Modernizarea cadrului legal cu privire la partidele politice în vederea democratizării funcționării acestora, inclusiv pe componenta participării la alegeri a membrilor partidelor. Vor fi promovate reglementări care să reducă la maxim puterea discreționară a organelor de conducere a partidelor, vor fi instituite mecanisme și proceduri democratice privind desemnarea candidaților.

De asemenea, noul cadru legal cu privire la partidele politice va prevedea reguli clare de alegeri interne în partide, definirea clară a funcțiilor și atribuțiilor organismelor statutare, oferirea mecanismelor de participare a membrilor de partid pentru a candida pentru funcții publice, etc. Proiectul ”Platformei Demnitate și Adevăr” urmărește crearea premiselor pentru asanarea clasei politice, asigurarea unui nivel de reprezentare cât mai echitabilă a voinței cetățenilor în alegeri și asigurarea dreptului lor preferențial, oferirea șanselor egale membrilor partidelor de a participa la alegeri, ceea ce ar conduce la reformarea reală a clasei politice din Republica Moldova.

26 iunie 2017, Chișinău

Asta a fost declarația Platformei Demnitate și Adevăr, suntem prezenți la această conferință cu reprezentanți ai Biroului Politic al Consiliului Politic Național, reprezentanți ai regiunilor noastre, reprezentanți ai tineretului nostru, a doamnelor noastre. Acest proiect la nostru vine să, așa cum spuneam, să asaneze clasa politică în mod real, nu în mod mimat, așa cum ne propune astăzi tandemul Plahotniuc-Dodon.

Cred că am fost destul de compleți cu declarația noastră, cu proiectul nostru. DAcă aveți întrebări, vă rog să ni le puneți și noi o să vă răspundem cu drag.

Trebuie să vă anunț, este domnul Chiril Moțpan este secretar general al Platformei, doamna Arina Spătaru este membru al Biroului Politic, președinte al organizației Bălți, domnul Cataranciuc este membru al Biroului politic, doctor habilitat, reprezentant al pedagogilor și domnul Liviu Vovc, îl aveți în față, este președinte al organizației de tineret, vicepreședinte al Platformei Demnitate și Adevăr. Puteți să ne puneți întrebări așa cum am stabilit la început.

Jurnalist: Domnul Năstase, cum credeți, totuși care vor fi pașii următori ai celor de la guvernare după avizul Comisiei de la Veneția.

Andrei Năstase: Eu am prevăzut această atitudine a guvernării, am spus foarte clar încă înainte de a se expune Comisia de la Veneția al cărei verdict am spus că este previzibil având în vedere condițiile din Republica Moldova, având în vedere starea deplorabilă în care a ajuns țara noastră și că lucrurile nu s-au schimbat deloc de la ultimul aviz al Comisiei de la Veneția din 2013, pe marginea aceluiași subiect. Am spus atunci că Plahotniuc și guvernarea hibrid Plahotniuc-Dodon vor ignora recomandările Comisiei de la Veneția pentru că nu au încotro. Asta este colacul lor de salvare: modificarea sistemului. Se produce același lucru cum s-a produs în Ucraina în 2011, atunci când Ianucovici era pe punctul de a pleca probabil în afara politicului și atunci el a decis să schimbe sistemul electoral. Ce s-a produs după asta cunoaștem. În pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția a modificat sistemul electoral, au avut alegeri, iar după acele alegeri în Ucraina s-a produs maidanul, s-a produs un război crâncen care iată a curmat sute și mii de vieți omenești. CAm același scenariu îl urmărește Plahotniuc, dânsul nu are salvare. DAcă nu schimbă sistemul- va ajunge urmatoarea lui destinație este pușcăria. Împreună cu el și anturajul său, dar și foarte mulți miniștri, prim-miniștri care s-au făcut vinovați de delapidările uriașe din bugetul de stat, din vistieria statului și atunci sigur că acest sistem se zbate și va face tot posibilul pentru a modifica legislația.

Pe mine personal și pe membrii Platformei, pe partidele de opoziție ar trebui să ne preocupe în momentul de față ce facem noi, cum îi oprim, să facem tot posibilul ca a doua lectură să nu se producă. Cum se va întâmpla acest lucru? Este de datoria noastră să avem o mai bună comunicare cu societatea civilă, o mai bună comunicare între partidele de opoziție antioligarhice, partidele de opoziție care se preocupă de interesele oamenilor, să ne facem un plan de activități, un plan de acțiuni astfel încât a doua lectură pe marginea celor două proiecte de legi comasate, pe marginea sistemului mixt Plahotniuc-Dodon să nu treacă în Parlamentul Republicii Moldova.

Jurnalist: Dar veți participa la dezbaterile care urmează, cel puțin câdn o să aibă loc...

Andrei Năstase: Cât privește dezbaterile și dumneavoastră cred că sunteți martori ai faptelor că Platforma Demnitate și Adevăr a mers la aceste dezbateri, dacă pot fi numite dezbateri, pentru că și ele sunt o mimare de dezbateri, o dezbatere înseamnă polemică, înseamnă dialog și nu aducerea cu forța a unor susținători care pur și simplu obstrucționează desfășurarea unor asemenea exerciții. Noi am acceptat să mergem să discutăm cu oamenii, profitând de faptul că la întâlnirile, la asemenea gen de întâlniri vin și oameni de altă orientare, să spun, politică, geopolitică, avem un prilej bun de a comunica cu oamenii, de a le duce adevărul, pentru că se cunoaște foarte bine, în Republica Moldova marea majoritate a presei este monopolizată, este capturată și folosită drept bâtă împotriva oponenților politici. Iată de ce suntem consecvenți în ceea ce am spus, nu participăm la jocul murdar al guvernării dar vom merge neapărat să discutăm cu oamenii, să comunicăm cu ei, să le ducem adevărul și uitați-vă că rezultatele sunt. Atunci când a mers domnul Slusari la Edineț, s-a produs schimbarea în optica oamenilor cu privire la ceea ce încearcă guvernarea să le inoculeze. Când a mers domnul Moțpan la Cahul s-a produs același lucru. La Bălți ați văzut cum au venit foarte mulți cetățeni aduși cu de-a sila de la întreprinderile de stat, dar care au plecat de acolo cu înțelegerea faptului că Platforma Demnitate și Adevăr militează pentru forma corectă de sefășurare a alegerilor, pledează pentru un sistem proporțial îmbunătățit în Republica Moldova și astăzi venim cu acest proiect care trece dincolo și vorbim despre un sistem preferențial cu liste deschise sau cu liste semideschise, pentru că sunt 2 forme ale acestui sistem preferențial. Asta deja în procesul de elaborare a cadrului normativ se va decide cu exactitate. Cert este că aceste dezbateri de care vorbiți dumneavoastră, noi încercăm să scoatem din ele tot ce este mai bun, să avem o bună comunicare cu oamenii. Cel mai important pentru noi să nu pierdem contactul cu oamenii nici atunci când suntem în opoziție, nici atunci când vom fi la guvernare.

Jurnalist: Cu ce este mai bun proiectul pe care îl propuneți dumneavoastră? în acest fel cum ar vrea să fie evitată orice posibilitate ca în Parlament să ajungă oameni neintegri sau corupți. Numiți-ne câteva beneficii, de ce ați ajuns la această concluzie și ați întocmit de fapt acest proiect?

Andrei Năstase: Da. Proiectul nostru și cand vorbim de proiectul nostru noi vorbim de sistemul actual proporțional din Republica Moldova care asigură o largă reprezentativitate în Parlamentul Republicii Moldova a cetățenilor. Altfel spus, în Parlament ajung oameni care au fost votați de zeci, de sute de mii de cetățeni și nu oameni care așa cum intenționează Plahotniuc să obțină de exemplu pe circumscripția din Nisporeni un număr de 3-4 mii de cetățeni și pe baza acestui vot să ajungă în Parlament. Deci mai multă reprezentativitate. Proiectul nostru vizează o creștere de la 40% stabilit astăzi în legislația moldovenească, până la 50% a cotei doamnelor, a cotei femeilor în următoarea garnitură legislativă a fiecărui partid. Proiectul nostru stimulează prezența tinerilor și ați văzut o cifră de 25% din totala listă. Proiectul nostru își manifestă un respect aparte față de diaspora noastră care iată poate beneficia de 20% din numărul de mandate. Deci ar putea beneficia de 20 de mandate și chiar mai mult, pentru că aici noi vorbim despre minimul, procentajul minim, atunci când vor veni din diasporă 30-40 de oameni foarte buni care vor să se implice în procesul politic din Republica Moldova nu va fi nici un fel de îngrădire. Sau dacă vom avea 70 de doamne care vor putea participa sau vor face parte... deci noi vorbim despre niște minine mult peste minimele propuse de către această guvernare care la un anumit moment dacă vorbim de diasporă a spus de fiecare dată spunea ”așa-zisa diasporă”. De parcă un milion de oameni care se află astăzi în estul sau în vestul străin nu ar constitui diasporă, nu ar fi cetățenii Republicii Moldova. Un alt argument în favoarea proiectului nostru este că nu este nevoie să faci tot felul de circumscripții așa cum își propun cei de la guvernare și să știți că ei deja le au. Plahotniuc și cu Dodon au deja circumscripțiile desenate încă din februarie, problema este că ei nu le arată aceste circumscripții, le-au desenat așa încât să poată accede în Parlamentul următor fără însă ca partidele de opoziție să poată avea mari pretenții. Deci totul rămâne la discreția lor. Noi vorbim acuma, potrivit proiectului nostru noi vorbim de o singură circumscripție electorală și am spus, dacă actuala guvernare vrea să facă o adevărată reformă, acest lucru trebuie să se producă prin depolitizarea instituțiilor așa cum am prevăzut aici: depolitizarea CEC-ului, depolitizarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, interzicerea propagandei de orice fel. Nu să ne aburească, scuzați-mi expresia, cu interzicerea propagandei rusești, întâi de toate poate ar trebui să se ocupe de propaganda pe care o desfășoară în Republica Moldova propriu-zis Plahotniuc și holdingul său mediatic care se preocupă în mod prioritar de Platforma DA și dacă vă uitați la televizoarele lui Plahotniuc o să vedeți că în fiecare zi noi avem acolo dedicate minute întregi. CAm astea ar fi primele observații dacă vreți la proiectul pe care îl propunem noi. Cel mai important este că atunci când vrei să faci curățenie, trebuie s-o pornești d ela propria ta curte, de la propria ta casă. Noi spunem că Plahotniuc și Dodon întâi de toate ar trebui să se preocupe de listele lor de partid și apoi să se preocupe de listele partidelor din opoziție, care nu au fost niciodată la guvernare, cum este Platforma Demnitate și Adevăr și poate este unicul partid care nu a avut niciodată participare nici în actul administrativ, nici în actul politic. Să se preocupe de curțile lor, să vadă ce se întâmplă cu borsetcile de acolo, să vadă ce se întâmplă cu cei care i-a atras în partid prin mijloace neortodoxe prin corupere, prin fraudă, prin amenințări. Acolo ar trebui să se concentreze, să-și curețe rândurile. Iar noi ceea ce propunem este să curățim rândurile de asemenea manieră, încât în următorul Parlament să nu mai nimerească Țuțu, borsetca Botnaru, borsetca Damir și așa mai departe, că sunt multe borsetci acolo și de ce nu, cetățeanul Republicii Moldova să aibă posibilitate să scape și de Diacov într-o bună zi. Pentru că cam mult s-a menținut în politicul moldovenesc Diacov și nu prea a făcut mare lucru. Iată atunci când sistemul pe care îl propunem noi este ca oamenii să voteze partidul și în cadrul partidului să aleagă. Chiar dacă Plahotniuc o să se pună pe locul întâi, dar oamenii vor spune nu, aveți acolo un tânăr mai bun, să-l promovăm pe el, să-l ducem în față. Și același lucru trebuie să se întâmple cu listele tuturor partidelor. Iată poate esențialul în ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. O curățenie reală și nu una mimată, nu una inventată. Pentru că dacă ne uităm ce s-a întâmplat în UTA Găgăuzia, o să vedem că clasa politică locală nu s-a curățat după alegerile desfășurate acolo când au participat toți, marea majoritate dacă nu greșesc au participat ca independenți și la 2 sătpămâni distanță toți au venit pe lista PD-ului. CAm asta este răspunsul meu.

Bun, dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă așteptăm și la alte conferințe de presă, când cu alte ocazii vom răspunde și la alte întrebări stringente. Așa și nu am înțeles ce a căutat Plahotniuc ba la Bruxelles ba la Moscova, dar cred că o să vă documentați dumneavoastră și o să ajungeți la aceea ce v-am spus eu pe data de 14 martrie în interviul dat pentru Jurnal.md și o să vedeți că de fapt Plahotniuc încearcă din răsputeri să se mențină la putere și cheița de la ceea ce înseamnă Plahotniuc se află nicidecum în vest, se află în est. Dar dumneavoastră sunteți mai în măsură să vă documentați și să vedeți de ce cheiță este întors astăzi Plahotniuc. Vă mulțumesc foarte mult.